Forskerblikk på russiske prostituerte

Offisielt eksisterte det ingen prostitusjon i det tidligere Sovjetunionen. Sammen med russiske forskere skal nå Dag Stenvoll øke kunnskapen om russiske kvinner som selger sex i Norge.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Det er gjort lite forskning på prostitusjon i Russland. Det har vært en del diskusjon rundt såkalte postordreekteskap, men prostitusjon er lite diskutert i russisk politikk og media, sier Dag Stenvoll ved Rokkansenteret i Bergen.

Et migrasjonsfenomen

Det finnes ingen offisielle tall på hvor mange utenlandske prostituerte det er i Norge i dag.

Ifølge Pro-senteret, som er et nasjonalt kompetansesenter for prostitusjon, ble den utenlandske prostitusjonen etablert i Norge på 1980-tallet. Fra 2001 har den så skutt fart, samtidig som prostituerte fra Russland har begynt å selge sex i Finnmark og seinere også i andre deler av landet.

- Såkalt transnasjonal prostitusjon er ofte et resultat av at kvinner fra fattigere land ønsker å reise til et rikere land. En av de få måtene de kan klare det på, er gjennom prostitusjon.

- Det er helt åpenbart at mange utenlandske kvinner som selger sex blir lurt og utnyttet, men dette bør likevel sees på som et migrasjonsfenomen, mener Stenvoll.

Flerfaglig

Prosjektet “Prostitution, Gender and Migration: Russian women selling sex in Norway” har en tidsramme på fire år og er et flerfaglig forskningsprosjekt med empirisk fokus på russiske prostituerte i Norge.

Foruten Stenvoll er sosiologen May-Len Skilbrei ved FAFO initiativtaker til prosjektet. Antropologen Christine M. Jacobsen ved IMER Bergen og kriminologen Astrid Renland fra Universitetet i Oslo deltar også.

- Vi vil intervjue russiske kvinner som selger sex i Norge, og se på mekanismer som virker inn på deres liv og aktivitet som prostituerte. Forskningsprosjektet vil se på de samfunnsmessige strukturer som virker inn på prostitusjonen, og det vil også bli aktuelt å se på hvordan disse kvinnene ser på seg selv og sin posisjon i det norske samfunnet, sier Stenvoll.

Romslig paraply

I stedet for å se på prostitusjon enten som seksualisert vold eller som arbeid, har forskerne valgt å se på dette med en mer romslig analytisk paraply. Dette er en paraply som tillater utforskning av parallelle og etablerte forståelser i prostitusjonsforskningen og andre tolkninger som åpner for en utfordring av etablerte konvensjoner om kjønn og seksualitet.

- Prostitusjon er et spennende tema fordi det har en veldig sosial sprengkraft. Prostitusjon sier noe om samfunnets forståelse av kjønn og seksualitet, som de prostituerte på mange måter er i opposisjon til.

- Dette prosjektet kan også aktualisere debatter om normalitet og andre måter å se seksualitet på, sier Stenvoll.

Lukket arbeidsmarked

Prostitusjon blir ofte forbundet med menneskesmugling og annen internasjonalt organisert kriminalitet. Stenvoll mener at dette er en unyansert innfallsvinkel.

- Det kriminelle aspektet ved prostitusjon, at det alltid skyldes mafiavirksomhet og menneskesmugling, er sterkt overdrevet. Man sier at man skal straffe bakmenn, halliker og menneskesmuglere, men det vil ikke forandre på at kvinner vil til Norge og andre rike land.

- I Norge har vi et lukket arbeidsmarked som gjør det vanskelig for kvinner fra fattige land å få innpass. Derfor har slike kvinner i hovedsak to muligheter til å leve godt økonomisk i Norge. De kan enten selge sex eller de kan gifte seg med en nordmann, sier han.

Ikke et speilbilde

Queer studies er en forskerretning som i mange år har utfordret det gjeldende heterofile synet på det normale. Stenvoll mener at de prostituerte representerer et annerledes syn på seksualitet, og at dette er et syn som provoserer mange.

Tidligere hadde man en oppfatning av at sex og kjærlighet burde henge tett sammen. De siste årene har disse to elementene blitt frikoblet, ved at man har utviklet en stadig større aksept for at mennesker kan ha sex uten å inngå videre forpliktelser De prostituerte tøyer denne grensen enda lenger. De har etablert et skille mellom sex og nytelse .

- De fleste blir provosert av at det går an å se på sex som noe annet enn følelsesmessig eller fysisk tilfredsstillelse. Siden det for kunden oppleves som tilfredsstillelse, regner man med at det er ødeleggende for den prostituerte. I virkeligheten handler dette ikke om intimitet og sex for den prostituerte, men et kroppsarbeid hvor målet er å tjene penger, sier Stenvoll.

Han mener at det er viktig å ikke redusere den prostituerte til et speilbilde av kundens begjær, for da gjøres hun til et passivt objekt.

- De fleste prostituerte legger premisser for sin egen virksomhet. Mange av de prostituerte sier selv at de er selvstendige, og at de kan stille betingelser til sitt eget kjønnsliv, sier Stenvoll.

Powered by Labrador CMS