Vil likestille samboerskap og ekteskap

Unge voksne ønsker å likestille samboerskap og ekteskap. 70 prosent mener lover og regler bør behandle alle par likt, uavhengig av samlivsform, mens 30 prosent favoriserer ekteskapet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Riktignok vet ikke alle de spurte nøyaktig hva som er forskjellene mellom de to samlivsformene.

De som ønsker at staten skal fortsette å favorisere ekteskap fremfor samboerskap, er best orienterte om forskjellene i regelverket.

Kan komme uheldig ut

Dette bekrefter tidligere antydninger om at mange ikke kjenner til hvilke juridiske rettigheter og plikter som gjelder. Det er nemlig ikke slik at samboere etter et visst antall år har samme rettigheter som ektepar på andre områder.

Samboere som ikke kjenner regelverket, kan derfor komme uheldig ut ved brudd eller når den ene dør.

Totalt er det 250 000 registrerte samboerpar i Norge. Rundt 40 prosent av disse - altså rundt 100 000 - har felles barn.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har i sin undersøkelse gått nærmere inn på hvor godt folk flest kjenner til regelverket som gjelder i dag. De som var med på undersøkelsen fikk tre faktaspørsmål:

Nei, nei, nei

Er samboerskap der det er inngått en skriftlig avtale mellom han og henne juridisk likestilt med ekteskap?

Får mannen automatisk foreldreansvar for samboerparets felles barn?

Gir et samboerskap som har vart i minst to år samme sikkerhet som et ekteskap i tilfelle samlivet opphører?

Det riktige svaret på alle disse tre spørsmålene er nei.

En tredjedel av de spurte svarte riktig på alle spørsmålene. Like mange svarte feil på ett spørsmål. Rundt 18 prosent svarte feil på to, og sju prosent svarte feil på alle.

Vil ikke likestille på generelt grunnlag

I en debatt i Stortinget nylig var det bred enighet om at samboerbarn med felles barn i større grad burde få de samme rettigheter og plikter som ektepar har. Hensynet til barnas beste er hovedargumentet.

Debatten avslørte imidlertid også at ingen partier ønsker å likestille samboerskap og ekteskap på generelt grunnlag. Oppfatningen er at det bør være mulig å velge mellom samlivsformer som er ulike - og at samboere signaliserer en mer uforpliktende form for samliv ved å ikke gifte seg.

Flertallet i stortingskomiteen er enige om flere endringer som vil gjøre samboerpar med felles barn og par som har bodd sammen i minst fem år, mer likestilt med ektepar. Det er kommet noen forslag på bordet:

Ansvar, mekling og arv

Forslag om at samboerfedre skal få felles foreldreansvar i likhet med det gifte foreldre har. Forutsetningen vil være at farskap er kjent, og at paret har erklært at de bor sammen.

Forslag om innføring av obligatorisk mekling ved samlivsbrudd for alle par med barn under 16 år. I dag er dette obligatorisk bare for gifte foreldre.

Forslag om å gi etterlatte samboere med barn muligheter for å sitte i uskiftet bo, så lenge de ikke giftet seg eller fikk en ny samboer.

Forslag om rett til en viss minstearv som omfatter både samboere med og samboere uten barn - gitt at de uten barn har bodd sammen i minst fem år.

Over 6 000 spurte

Undersøkelsen Fremtidsplaner, familie og samliv 2003 har et landsrepresentativt utvalg og omfatter kvinner (20-44 år) og menn (23-47 år) med minst én norskfødt forelder. Det foreligger svar fra over 6 000 personer.

Lenker:

Statistisk sentralbyrå: Utbredt ønske om større likhet
Statistisk sentralbyrå: De fleste vil likestille samboerskap og ekteskap

Powered by Labrador CMS