Personer med høyere utdanning drikker gjennomsnittlig 30 prosent mer enn de med videregående utdanning eller lavere, viser en ny undersøkelse fra Sirus. (Foto: Frank May, NTB scanpix)

Høyt utdannede drikker mer

Folk med høyere utdanning verdsetter ofte prestasjon, prestisje og nytelse. Det gjør det lettere å ty til flaska, ifølge rusforskere. 

Forskere har nylig undersøkt sammenhengen mellom verdisystem og alkoholforbruk blant folk over 40 år. 

De har også sett på kjønn, sivilstatus, alder og utdanningsnivå. Tallene viser blant annet at de som har høyere utdanning, drikker gjennomsnittlig omtrent 30 prosent mer enn de som har utdannelse på videregående nivå eller lavere.

Bare fire prosent av studiedeltakerne med høyere utdanning rapporterer at de er avholds. Blant dem som avsluttet studiene etter grunnskolen, er det sju prosent som ikke drikker alkohol.

Sammen med kollega Geir Scott Brunborg har Trond Nordfjærn ved Sirus undersøkt data fra over 4000 norske kvinner og menn.

Studiedeltagerne fylte ut spørreskjema og ble intervjuet over telefon.  

Prestasjon og prestisje

Nordfjærn mener det høyere forbruket blant de høyt utdannede kan være koblet til at de i stor grad verdsetter verdier som prestasjon og prestisje.

– De legger mye press på seg selv. Dette kan være knyttet til stress, noe som gjør det lettere å ty til flaska, sier han.

Studien viser nemlig at personlige verdisystemer med vekt på prestasjon henger sammen med høyere alkoholkonsum. Folk som legger vekt på nytelsesverdier, har også gjennomsnittlig høyere alkoholkonsum og mindre sannsynlighet for å være avholds.

På motsatt side finner vi grupper med konservative og tradisjonelle verdier.

– De har kanskje fokus på religiøse verdier, og ikke overraskende henger dette sammen med redusert alkoholforbruk, sier forskeren.

Mindre mengder alkohol og større sjanse for å være avholds finner vi også blant de med såkalte prososiale verdier. Det vil si de som er opptatt av å beskytte velferden til andre mennesker.

Starter som studenter

For å redusere alkoholkonsumet i den norske befolkningen anbefaler Nordfjærn at myndighetene målretter kommunikasjonen sin mer. 

– Kommunikasjonen om alkohol kan i større grad tilpasses de ulike verdigruppene. Når det gjelder mennesker med nytelsesverdier, kan de for eksempel fokusere på andre måter å nyte livet på, foreslår han. 

Mange etablerer et usunt drikkemønster mens de er studenter, så tiltak rettet mot denne gruppen kan kanskje være nyttige. 

– En annen mulighet er å fokusere på å moderere alkoholbruken i sammenheng med jobb, for eksempel jobbfester, sier Nordfjærn. 

Flere kvinner enn menn er avholdende

Studien viser også at ni prosent av kvinnene er avholds, mot tre prosent av mennene.

Blant folk i alderen 40 til 60 år er rundt tre prosent avholds sammenlignet med 10 prosent i gruppen på 61 år og over.

De som ikke er gift eller samboende, er oftere avholds, men får samtidig i seg mer alkohol totalt sett.

Studien er gjennomført i forbindelse med Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Referanse:

Trond Nordfjærn og Geir Scott Brunborg. Associations between human values and alcohol consumption among Norwegians in the second half of life. Substance Use and Misuse, januar 2015. doi: 10.3109/10826084.2014.998237. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS