I filmen Interstellar kretser en planet enormt raskt rundt et enormt sort hull. Det gjør at tiden går veldig langsomt, hvis man betrakter planeten utenfra. (Illustrasjon: Paramount)

Spør en forsker: Går tiden i sakte film på andre planeter?

Hvis astronauter reiser til en planet med en annen tid enn vår, ville vi da kunne se dem bevege seg i sakte film hvis vi brukte et stort teleskop?

Tiden går, klokker slår – men de tikker ikke nødvendigvis i takt, selv om begge går riktig. Den ene kan gå raskere de beveger seg med ulik fart eller befinner seg i ulike gravitasjonsfelt.

Vår leser Maya Elisabeth Bech spør: «I filmen Interstellar var en time på en planet syv år på jorden. Vil en person på den andre planeten bevege seg i sakte film, sett fra jorden?»

Jens Hjorth, som er fysikkprofessor ved Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet, har svaret:

– Ja, det vil se ut som alt foregår i sakte film.

Tiden går litt saktere på en stor planet enn på en liten, på grunn av forskjellen i tyngdekraft. Dessuten påvirkes tiden av hastigheten de beveger seg med.

Det fant Albert Einstein ut da han formulerte relativitetsteorien. Tid og rom er ikke absolutte størrelser: De er relative. Tid og rom er også tett knyttet sammen, så man bør snakke om romtid i stedet for rommet og tiden.

Tiden går også forskjellig hvis man befinner seg i forskjellige høyder på samme planet. Det skyldes at tyngdekraften avtar.

Nabo eldes raskere

Tidens gang er avhengig av gravitasjonsfeltets styrke, så den øverste klokken går litt raskere enn det nederste. (Foto: (Tegning: Loel Barr/NIST))

I 2010 kunne amerikanske forskere vise at to klokker gikk ulikt, selv om de bare var skilt med 30 centimeter i høyden.

Hvis man lever et par trappetrinn høyere enn naboen, vil man eldes litt raskere. Men vi må ha ekstremt presise klokker for å måle forskjellen. Den er nemlig bare 90 milliardtedeler av et sekund i løpet av 80 år.

De effektene som kan regnes ut med Einsteins relativitetsteori, er normalt uhyre små. De blir likevel store for objekter som nærmer seg lyshastigheten, eller som er veldig massive, som sorte hull eller nøytronstjerner.

Planeten i Interstellar kretser rundt et enormt sort hull. Det er derfor tiden går saktere der.

– Ved et sort hull vil tiden, sett fra en observatør langt borte, nesten stå stille, forteller Jens Hjorth.

Tiden vil likevel føles helt normal for begge parter. Først når de møtes, vil de merke at den ene har blitt eldre.

I filmen Interstellar blir forskjellen enda større fordi planeten beveger seg ekstremt raskt rundt det sorte hullet. Det har fysikeren Kip Thorne, som var konsulent for filmen, regnet ut.

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

Powered by Labrador CMS