Det er større risiko for å legge på seg for kvinner som spiller dataspill en time hver dag, sammenlignet med andre kvinner. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Kvinnelige gamere legger lettere på seg

Kvinner som spiller dataspill en time hver dag, har større fare for å legge på seg enn andre kvinner. Den svenske undersøkelsen fant ingen lignende resultater hos mannlige gamere.

Dataspilling blant menn og kvinner

29 prosent menn, 21 prosent kvinner spiller dataspill hver dag.

De som er mellom 16 og 24 år spiller mest (34 prosent).

Den største gruppen er unge gutter: 69 prosent av gutter mellom 15 og 19 år spiller dataspill hver dag.

For internettspill er kjønnsforskjellen større: 23 prosent menn og 15 prosent kvinner spiller internettspill hver dag.

Kilde: Norske mediebarometer 2014, Statistisk sentralbyrå

Forsker Sara Thomée ved Gøteborgs universitetet har undersøkt om lag 2500 menn og kvinner ved å la dem besvare et spørreskjema i alt tre ganger i løpet av en femårsperiode.

Hun ønsket å finne ut hvordan bruk av PC, til for eksempel e-post, chatting eller dataspill, påvirket deltagernes kroppsmasseindeks (BMI). BMI er en formel som viser balansen mellom høyde og vekt.

Deltagerne besvarte skjemaet i 2006, 2007 og i 2012.

Kvinner som spiller mer enn én time dataspill hver dag hadde større sjanse for å utvikle overvekt enn kvinner som ikke gjorde det. Damer som spilte to timer daglig og som i utgangspunktet hadde både normal lengde og vekt, la på seg i gjennomsnitt 3,7 kilo i løpet av femårsperioden.

– Utregningen er gjort med hensyn til andre risikofaktorer for fedme, som alder, sysselsetting, total daglig tid foran dataen, fysisk aktivitet, søvn og opplevd sosialt nettverk, sier Thomée i en pressmelding til expertsvar.se

Ingen lignende sammenhenger ble funnet for menn. Hun fant heller ingen sammenhenger mellom bruk av PC til chat og e-post og utvikling av overvekt hos verken menn eller kvinner.

– Overraskende funn

Hvorfor det er slik, har ikke forskeren noe svar på, men hun antyder noen mulige årsaker. Diett utgjorde ikke en del av studien:

Kan det være at kvinnelige gamere spiser mer enn en mannlige i forhold til kroppsvekten? Kan dårligere søvn påvirke kvinner i større grad enn menn med tanke på overvekt? Eller er menns dataspilling avbrutt med flere pauser med fysisk aktivitet?

Espen Svendsen Gjevestad forsker på overvekt og livsstil, og jobber ved Sykehuset i Vestfold. Han er ikke overrasket over at dataspilling kan føre til overvekt, men over at de ikke fant de samme sammenhengene hos menn som hos kvinner. Han tror det kan ha sammenheng med utvalget:

– Det ble forsøkt å rekruttere 10 000 menn og 10 000 kvinner, men etter fem år var det bare 1636 kvinner og 957 menn som deltok i studien. Det kan tenkes, i og med at det er færre menn som deltok, at de har et «friskere» utgangspunkt enn kvinnene, sier Gjevestad.

Unøyaktige målinger?

Gjevestad tenker at også målingene i seg selv kan utgjøre en mulig feilkilde:

– Kan det være slik at kvinner rapporterer egen vekt på en annen måte og kanskje mer nøyaktig enn menn? Kan det være forskjeller i hvordan man husker egen dataaktivitet med tanke på å beregne hvor mye tid benyttet til dataspill, epost og chat? spør han.

Undersøkelsen til Thomée målte effekten av inntil to timers dataspilling per dag.

– En studie av hva som skjer med vekten med over to timers daglig dataspilling, vil kanskje kunne vise at intensiv gaming også er en risikofaktor for overvekt hos menn, spekulerer Thomée.

Hun slår fast at flere undersøkelser må til, før man kan slå fast hvorfor resultatet ble slik det ble.

Referanse:

Sara Thomée mfl: Leisure time computer use and overweight development in young adults – a prospective study. BMC Public Health, september 2015.  doi:10.1186/s12889-015-2131-5.

Powered by Labrador CMS