Den vanligste søvnforstyrrelsen er å sove urolig og våkne flere ganger i løpet av natten, finner forskerne

Søvnproblemer går i arv

Har du en mor eller en far som sliter med søvnen? Da bør du være forberedt på at det også kan komme til å gjelde deg.

Hvis moren eller faren din sover mindre enn seks timer per natt, så har du faktisk langt over dobbelt så stor risiko for å gjøre det samme.

Dette viser en ny nordisk studie som forskere i Norge, Sverige, Danmark, Island og Estland har samarbeidet om.

Livsstil forklarer ikke alt

Forskere har lenge visst at alvorlige søvnsykdommer, som for eksempel søvnapné, er arvelig. Du kan lese mer om sykdommen her.

Men hva med helt vanlige søvnproblemer, som urolig søvn, i en generell befolkning? Dette har aldri vært studert tidligere.

– Vi vet at livsstil betyr mye, for eksempel trening, kosthold og røyking. Også alder betyr mye. Men dette forklarer ikke alt, sier Ane Johannessen.

Hun jobber ved Universitetet i Bergen og er en av forskerne bak den nye studien om søvn og arv.

Nesten 12 000 deltakere

Dette er en stor studie som har studert to generasjoner og hvordan de sover. Nesten 6000 foreldre med gjennomsnittsalder 54 år, og et av deres tilfeldig utvalgte voksne barn har blitt stilt en rekke spørsmål om søvn. Disse var i gjennomsnitt 30 år.

Hvor ofte de har vanskelig for å sovne?

Hvor mange ganger i løpet av uka våkner de flere ganger i løpet av natta?

Hvor ofte våkner de for tidlig om morgenen?

Snorker de?

Er de plaget av mye trøtthet på dagtid?

– Når vi sammenlikner de to generasjonene, ser vi at det er en tydelig høyere risiko for barna å ha samme type søvnforstyrrelse som foreldrene har, sier Johannessen.

– Dette er nye funn

Dette var nye funn, mener forskeren.

– Vi har visst at visse søvnforstyrrelser er arvelige, men har nok tidligere tenkt at de vanligste søvnforstyrrelsene henger sammen med livsstil. Vi tenker oss at de som har små barn, travle jobber ikke trener eller har dårlig kosthold sover dårligere enn andre.

– Selv om det til en stor grad er sant, ser vi at det likevel er det i tillegg, nemlig en arvelig komponent for alle vanlige søvnforstyrrelser. Den spiller en mye større rolle enn vi hadde trodd.

Sammenhengen mellom generasjonene ser de etter å ha kontrollert for faktorer som alder, kjønn, BMI, røyking, fysisk aktivitet og utdanning.

Hver tredje person sover urolig

Den vanligste søvnforstyrrelsen er å sove urolig og våkne flere ganger i løpet av natten.

– I vår studie, som består av et tilfeldig utvalg av befolkningen, ser vi at mer enn hver tredje person i foreldregenerasjonen har urolig søvn minst tre ganger i uka, forteller forskeren.

Når du våkner mange ganger i løpet av natta, får du ikke den sammenhengende hviletiden som du trenger. Da blir du trøtt på dagen. Det kan gå ut over både helse og livskvalitet.

Sover du for lite, er det større fare for at du rammes av hjerteinfarkt. Dette skrev forskning.no om i 2019.

Søvnmangel påvirker også vår psykiske helse, skrev vi om i 2018.

Mange er trøtte på dagen

Søvnbehovet vårt er individuelt. Alle trenger ikke like mye søvn.

Men i denne studien har forskerne sett på dem som opplever å få mindre søvn enn det de trenger og blir trøtte på dagen.

I foreldregenerasjonen er det hver femte som opplever dette. Blant deres barn er det er det faktisk hele 35 prosent som sier at de er plaget av plagsom tretthet minst tre ganger i uka.

Denne generasjonen, som i gjennomsnitt var 30 år da de svarte på spørsmålene, har ofte travle liv med små barn. Dette kan være noe av forklaringen. Men også her var det en sterk arvelig risiko, finner forskerne.

Vet ikke hvorfor

Forskerne kan ikke si noe om hvorfor dårlig søvnkvalitet går i arv.

– Nå har vi funnet dette mønsteret. Og vi mistenker at de genetiske mekanismene ligger bak. Neste steg blir å se om vi finner noen genetiske mekanismer. Vi har gjort kliniske undersøkelser på et utvalg av studiedeltakerne, så vi har mulighet for å se nærmere på dette i en ny studie, forteller Johannessen.

Du kan ta grep tidligere

At søvnvanskene dine ligger i genene dine, hjelper kanskje ikke deg som sover dårlig særlig mye.

Men det kan være viktig for å forebygge framtidig søvnproblemer, mener forskeren.

– Vet du at dine foreldre har slike problemer, kan du fortere bli plukket opp av fastlege eller andre behandlere. Og det er mulig å selv ta raskere ta grep om egen søvn, før det blir for ille. For eksempel er det kanskje viktigere for deg enn for andre å ikke drikke kaffe om kvelden og få gode rutiner på søvnen tidlig i livet.

Referanse:

Eva Lindberg, m.fl: Sleep time and sleep-related symptoms across two generations – results of the community-based RHINE and RHINESSA studies, Sleep Medicine, Volum 69, mai 2020

Powered by Labrador CMS