Sannsynligheten for at jentene i klassen så på en gutt som en nær venn økte desto mer empatisk han var. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)
Sannsynligheten for at jentene i klassen så på en gutt som en nær venn økte desto mer empatisk han var. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Gutter som forstår følelser tiltrekker seg flest jenter

I alle fall som venner.

Gutter som klarer å forstå og sette seg inn i andres følelser blir mer populære blant det motsatte kjønn. I alle fall når det er snakk om vennskap, ifølge en ny, australsk studie.

Desto mer empatisk en gutt var, desto flere jenter så på ham som en nær venn, ifølge studien. En gutt som forstår følelser litt bedre enn kompisen hadde 1,8 ganger så mange jenter som så på ham som en nær venn.

 Det er tydelig at kvinner vil bli venner med empatiske menn, skriver forskerne bak studien.

Men dette gikk ikke begge veier. 

Gutter ser ikke eller bryr seg ikke om empati

Hvor empatisk en jente var påvirket ikke hvor populær hun var blant guttene. Det var ingen kobling mellom hvor empatisk en jente var, og hvor mange gutter som så på henne som en nær venn.

 Dette kan skyldes at guttene ikke ser empati, eller ikke bryr seg om det, eller begge deler, skriver forskerne bak studien, som er publisert i tidsskriftet Journal of Personality.

Gutter som ble nevnt som en «nær venn» av mange andre, sa selv at de opplevde at de fikk mer støtte av vennene sine. Også her skilte jentene seg ut. Jenters eget syn på hvor mye støtte de fikk fra vennene sine hadde ikke noe med hvor mange i klassen som så på dem som en nær venn.

 Antall vennskapsnominasjoner påvirket ikke hvor mye støtte jentene følte de fikk fra vennene sine, sier professor Joseph Ciarrochi ved Australian Catholic University i en pressemelding.

Kartla vennskap og empati

Ciarrochi er en av forskerne bak studien som har kartlagt vennskapene til 1970 tiendeklassinger i hele Australia, for å se hvordan empati påvirker hvem som blir venner med hvem.

Elevene ble bedt om å nevne sine fem nærmeste venner av begge kjønn, og forskerne fikk dermed vite hvem som var mest populær blant det andre kjønn i hvert av klassetrinnene.

I tillegg måtte elevene gjennom et spørreskjema som skulle avsløre hvor empatiske de var. Der ble de blant annet spurt om de ofte følte seg triste etter å ha vært med en venn som var trist, og om de ofte kunne forstå hvordan folk hadde det før de snakket om følelsene sine.

Slik kunne forskerne både få svar på om elevene forsto andres følelser bevisst, og i hvor stor grad de klarte å føle det menneskene rundt dem følte. 

Kan være mulig å trene opp empati

Evnen til å forstå eller føle med andre blir støtt og stadig knyttet til andre trivelige ting, som et godt sexliv og hvor flinke leger er i jobben sin. 

Noen har til og med gått så langt som å si at det å være empatisk gjør at du snakker fremmede språk med mindre tydelig aksent. 

Men for de som er mindre empatiske enn andre finnes det håp. forskning.no har tidligere skrevet om en britisk studie, hvor hjerneskanninger ble brukt for å vise effekten meditasjon hadde på evnen til medfølelse.

Forsøkspersonene ble blant annet utsatt for lyder av kvinnegråt, leende babyer og nøytrale bakgrunnslyder fra en restaurant. De som hadde lang erfaring med meditasjon viste sterkere aktivitet i den delen av hjernen som er forbundet med medfølelse.  

Referanse: 

Joseph Ciarrochi m.fl.: When Empathy Matters: The Role of Sex and Empathy in Close Friendships. Journal of Personality, 13. mai 2016. DOI: 10.1111/jopy.12255

Powered by Labrador CMS