Kvinnelige elitestudenter følger mennene sine

Hver tredje danske kvinne på universiteter som Oxford og Cambridge studerer for å være i nærheten av partneren. Dansk undersøkelse bekrefter at det primært er barn av den velutdannede overklassen som studerer på eliteuniversiteter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Særlig to forhold ser ut til å påvirke kvinners valg av universitet i utlandet: om moren deres er velutdannet, og om mannen deres har ambisjoner om å gjøre karriere i utlandet. (Foto: Colourbox)

Slik gjorde de

Forskerne kontaktet en gruppe på 4000 personer som hadde oppholdt seg i utlandet.

Av disse var det 829 som studerte eller hadde studert på

1. et utenlandsk universitet
2. utenlandsk eliteuniversitet

Forskerne sammenligner de to gruppene og lignende tall for danske universiteter. Datainnsamlingen bygger på elektroniske spørreskjemaer om sosioøkonomiske forhold og årsaker til valg av universitet.

Fakta

For å definere et eliteuniversitet bruker forskerne topp 200-listen i QS Times World University Ranking 2004 og topp 50-listen i Financial Times Ranking av verdens beste MBA-institusjoner 2004.

De eliteuniversitetene som flest dansker går på, er University of Oxford, Cambridge University, University College London, Lunds Universitet, Universitetet i Oslo, London School of Economics, King's College London og University of Chicago.

– Vel en tredel av kvinnene svarer at de studerte på universitetet i utlandet for å være sammen med partneren sin. Dette gjelder bare hver tiende mann. Menn begrunner langt oftere beslutningen om å studere i utlandet med det faglige nivået eller prestisje, sier doktorgradsstipendiat Mette Foged.

Tallene kommer fram i undersøkelsen «Familiers kosmopolitiske uddannelsesstrategier – Et spørgsmål om migration og investering i distinktiv kapital», av Martin D. Munk og Mette Foged og Andreas M. Mulvad.

Mannen følger ambisjonene – kvinnen følger mannen

I et spørreskjema svarte 40 prosent av 147 menn på eliteuniversiteter at årsakene til valget var:

  • bedre utdannelse
  • forbedrede kompetanser
  • mulighet for å arbeide i utlandet

Bare 20 prosent av kvinnene oppga disse årsakene.

37 prosent kvinnene hadde valgt et utenlandsk eliteuniversitet for å være tett på partneren sin. For menn var det 12,2 prosent.

– Denne tendensen ser vi også i andre studier. Og dette avspeiler seg i sysselsettingsmønstrene. I 2008 var åtte prosent av kvinnene med en utenlandsk universitetsgrad hjemmeværende. Dette tallet er vesentlig lavere for kvinner med en universitetsgrad fra  Danmark, sier Foged.

Gifter seg med folk fra utlandet

Forskerne vet ikke hvorfor kvinner befinner seg så langt fra det kjønnsrollemønsteret som er normen i den nordiske velferdsstaten. Men de spekulerer i at det kan skyldes oppvekst i utlandet eller forberedelse på et liv i utlandet, og dermed et liv med en utenlandsk mann under mer gammeldags kjønnsrollemønstre.

– Dataene våre viser at bare 15–20 prosent av de danske mennene på eliteuniversiteter gifter seg med en dansk partner, og det tallet er enda lavere for kvinner, sier Martin D. Munk, som er professor ved Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet.

De fleste kommer fra den øvre middelklassen og overklassen, og det kan være kjønnsrollestrukturer her som skiller seg fra resten av samfunnet.

Barn av velutdannede

Den nye kunnskapen er egentlig et biprodukt av forskernes egentlige prosjekt. De ville undersøke hvem som går på de utenlandske eliteuniversitetene. For de fleste synes prestisjetunge universiteter som Oxford, Cambridge og Yale fjerne og uoppnåelige. Men for en gruppe dansker er de tilgjengelige.

– Det er velkjent at barn av akademikere har større sannsynlighet for å få en universitetsgrad. Det nye i studien vår er at vi ser på hvordan de som har en utenlandsk universitetsgrad skiller seg fra de som har en grad fra Danmark. Det viser seg at personer med en grad fra en internasjonal eliteinstitusjon er ekstremt selektert i forhold til sosial bakgrunn, sier Mette Foged.

Mor viktig for kvinner, far for menn

Dansker på eliteuniversiteter kommer fra en svært velutdannet bakgrunn. Det er særlig avgjørende hvilken utdannelse forelderen av samme kjønn har.

– Dette er et tydelig mønster i dataene. For eksempel er andelen av mødre med en universitetsutdannelse eksepsjonelt høy blant kvinner som har oppnådd en internasjonal eliteutdannelse, sier Foged.

Over 30 prosent av mennene på utenlandske eliteuniversiteter har en far med universitetsutdannelse, og nesten halvparten av kvinnene har en mor med mellomlang eller lang høyere utdannelse. Det tallet er svært høyt i forhold til befolkningen generelt.

Generelt har om lag 20 prosent av mannlige universitetsstudenter (2/3 av menn på eliteuniversiteter) en far med en universitetsgrad, mens omkring 30-35 prosent (3/4 av kvinnene på eliteuniversitetene) av de kvinnelige studentene på danske universiteter eller vanlige utenlandske universiteter en mor med minst en mellomlang høyere utdannelse.

Flere toppdirektører

Forskerne har også undersøkt motivene studentene har for å studere i utlandet.

Sosiologen Pierre Bourdieu snakker om utdanningskapital, og verdens ledende universiteter gir mye av dette. Det er hovedårsaken til menns studievalg, mens årsaken for kvinner handler om mennenes valg, sier forskerne.

Forskerne er nå i gang med å undersøke hva som skjer etter utdannelsen fra et eliteuniversitet. De foreløpige resultatene viser at det veldig mange blir toppdirektører eller selvstendig næringsdrivende.

Referanse:

Familiers kosmopolitiske uddannelsesstrategier – Et spørgsmål om migration og investering i distinktiv kapital

© Videnskab.dk. Oversatt av Lars Nygaard for forskning.no.

 

Powered by Labrador CMS