- Kompetente lærere

- Lærerne i norsk videregående skole har etter vår mening høy formell kompetanse, både fagkompetanse og pedagogisk kompetanse, melder NIFU STEP.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- Det har vært rettet et stort fokus mot elevenes kunnskaper i og rekrutteringen til teknologi og realfag.

- Dette har blant annet vært satt i sammenheng med kompetansen hos lærerne, skriver NIFU STEP på sine nettsider.

- Undersøkelsen viser at kompetansen blant realfaglærerne, målt ved andelen med hovedfag, er høyere enn i språkfagene.

Rekrutteringskrise

Instituttet advarer imidlertid om at vi kan stå overfor en mulig rekrutteringskrise blant lærere i den videregående skolen.

- Bakgrunnen for å reise dette spørsmålet er at aldersfordelingen blant lærerne i den videregående skolen er forholdsvis skjev, og med få unge lærere, skriver NIFU STEP.

- Over halvparten av alle lærerne er 50 år eller eldre, mens bare litt over hver fjerde lærere er yngre enn 40 år. Det betyr at halvparten av alle lærerne må erstattes i løpet av 10 - 15 år.

- Dette bildet forsterkes av at det er forholdsvis få lærere som er 60 år eller eldre, noe som indikerer at mange slutter før de når ordinær pensjonsalder på 67 år.

- I tillegg til dette er det en stor andel av lærerne under 40 år som ikke ser for seg å jobbe i yrket helt fram til pensjonsalderen, skriver NIFU STEP.

4 300 lærere

Det samfunnsvitenskapelige oppdragsinstituttet har nylig presentert resultater fra en kartlegging av faglig og pedagogisk kompetanse blant lærere i videregående skole.

Oppdragsgiveren er Utdanningsdirektoratet, og i overkant av 4 300 lærere har besvart et elektronisk spørreskjema. I tillegg ble rektorene ved de deltagende skolene oppfordret til å besvare et eget skjema.

- En klar majoritet av rektorene svarte at lærernes kompetanse i forhold til skolens tilbud er meget god eller svært god, og at det generelt er godt samsvar mellom lærernes kompetanse og de fag de underviser i.

Høyt utdannet

Av lærerne som underviser i store fag som norsk og matematikk ved studiespesialisering, har rundt 40 prosent hovedfag i det aktuelle faget eller i tilgrensende fag.

Andelen med hovedfag er noe lavere blant lærerne i engelsk, og betydelig høyere blant lærerne i naturfag.

- Kompetanse blant lærerne som underviser i de tilsvarende allmennfagene i de yrkesrettede studieretningene er betydelig lavere, og forskjellene er så vidt store at de bør påkalle oppmerksomhet, skriver NIFU STEP.

Variert utdanning

Nesten alle lærerne i yrkesfag som teknikk og industriell produksjon/mekaniske fag, bygg- og anleggstekniske fag/byggfag, elektrofag og restaurant- og matfag/hotell- og næringsmiddelfag har fullført et fagbrev, men mange av lærerne har også noe høyere utdanning. En betydelig andel har ingeniørutdanning.

Lærerne i helse- og sosialfag, medier og kommunikasjon, service- og samferdsel/salg og service har en helt annen fagbakgrunn, med et stort innslag av personer med høyere utdanning, blant annet profesjonsutdanninger.

Musikk, dans og drama og idrettsfag har en lærerstand som likner mer på studiespesialisering enn på yrkesfagene.

Lenker:

NIFU STEP: Ny rapport: Pedagogisk og faglig kompetanse blant lærere i videregående skole
NIFU STEP: Rapport 29/2007: Pedagogisk og faglig kompetanse blant lærere i videregående skole. En kartlegging.

Powered by Labrador CMS