Rektor Liv Reidun Grimstvedt på Høgskulen Stord/Haugesund hadde de beste studentene på vårens deleksamen i matematikk. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold/Khrono.)

Her er lærerstudentene som stryker minst i matte

Lærerstudentene som tok nasjonal deleksamen i matematikk mai 2016 hadde en snittkarakter på E. Tallene per institusjon viser dramatiske forskjeller landet rundt.

I samarbeid med Khrono

 

Pilotprosjektet Nasjonale deleksamener

Pilotprosjektet Nasjonale deleksamener i høyere utdanning skal gi myndighetene nyttig informasjon om studentenes kunnskapsnivå og gi fagmiljøene mulighet til å sammenlikne seg med tilsvarende fagmiljøer ved andre institusjoner, og utvikle seg på grunnlag av dette.

NOKUT gjennomfører pilotprosjektet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 

Studenter fra grunnskolelærerutdanningen ved 14 institusjoner har vært oppe i deleksamen i undervisningskunnskap i brøk og desimaltall, høsten 2015 og våren 2016.

Dette er ikke bare en vanlig matteeksamen, men en test i hvordan studentene lærer bort matte, eller deres «matematikkdidaktiske» evner. 

  • Pulje 1 var oppe høsten 2015. Her var det en overvekt på studenter på trinn 5-10 med matematikk som fag.
  • Pulje 2 var våren 2016. 80 prosent av studentene som tok eksamen på våren er studenter på grunnskolelærerutdanningen trinn 1-7.

Strykprosenten høsten 2015 var 10,7, mens på åren var 2016. 

Mange hevder at dette kan ha sammenhengen med hvilke studieretninger  studentene kommer fra (trinn 5-10 eller trinn 1-7).

Senere i sommer kommer NOKUTmed bakgrunnsanalyser om tallene.

Kilde: NOKUT

Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) oppnår minst stryk, 15 prosent, og best snittkarakter på 2,3 på vårens nasjonale deleksamen i matematikk for lærerstudenter. 

– For vår del er dette særdeles gledelig resultat, sier rektor på HSH, Liv Reidun Grimstvedt, til Khrono og legger til:

– Gruppestørrelsen gjør at det er mulig å jobbe tett og godt sammen med studentene, noe som kan være en av grunnene til resultatet. 

Grimstvedt forteller at på hennes høgskole var det denne våren studentene på trinn 1-7 som tok deleksamen.

Stor variasjon på Sørøst-Norge

I den andre enden av skalaen for snittkarakter finner vi Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og deres studenter i Telemark og Drammen. De har snittkarakter godt under 1 og strykprosenten i Telemark ligger på 46,2 prosent og i Drammen på hele 67,7 prosent.

Studentene ved HSN i Vestfold og i Sandvika gjør det langt bedre enn sine medstudenter i Telemark og Drammen og her ligger strykprosenten godt under landsgjennomsnittet på henholdsvis 24,3 og 29.

På HSN var det studenter fra begge studiegrupper som tok deleksamen i matematikk i mai.

NOKUT er bekymret

Direktør for NOKUT, Terje Mørland, trekker fram at resultatene fra i vår viser en tredobling av stryktallene sammenlignet med tilsvarende eksamen som ble avholdt sist høst.

– NOKUT skal nå gjennomføre en grundig gjennomgang av eksamensresultatene sammen med representanter fra institusjonene som hadde studenter oppe til eksamen. Vi vil også koble resultatene opp mot annen bakgrunnsdata og komme med våre analyser i en samlet rapport senere i sommer, sier Mørland og legger til:

– Resultatet taler for seg selv, og det er altfor dårlig. Universitetene og høyskolene må nå brette opp ermene og gjøre noe med dette. NOKUT kommer til å gå grundig inn og analysere resultatene for å se om vi kan peke på mulige årsaker, for på den måten å kunne hjelpe utdanningsinstitusjonene.

997 studenter på grunnskolelærerutdanningen var 11. mai oppe til eksamen i undervisningskunnskap i brøk, desimaltall og prosentregning. Den nasjonale karakterfordelingen viser at hele 37 prosent strøk på eksamen, mens kun 0,6 prosent, eller 6 studenter, oppnådde toppkarakter. Gjennomsnittskarakteren er E.

Forskjellige studentgrupper

Etter at tallene ble kjent er det flere som har trukket fram at det er naturlig å tenke at matematikkgrunnlaget og interessen blant de studenten som tar grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 med matematikk er større enn for grunnskolelærerstudenter som tar trinn 1-7, der matematikk er ett av flere obligatoriske fag.

Denne våren var 80 prosent av studentene nettopp fra trinn 1-7.

HiOA er bekymret

På Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) oppnådde man de beste resultatene nasjonalt når studentene på 5.-10. trinn gikk opp til den nasjonale prøven høsten 2015. Nasjonalt sett gjør HiOA det også godt sammenlignet med de andre institusjonene på 1-7. trinn, men de er likevel bekymra over det lave nivået.

– Hvis vi ser på oppnådd snittkarakter er HiOA blant de beste institusjonene som bare har hatt studenter fra trinn 1-7 oppe denne gangen, påpeker studieleder Vibeke Bjarnø.

Hun forteller at resultatene har vært et samtaleemne i ledergruppa ved instituttet tirsdag, og at man er bekymret for tallene.

– Selv om vi ligger godt an nasjonalt er vi ikke fornøyd med nivået på resultatene. Det at studenter på 1.-7. trinn etter to år hos oss fortsatt ikke mestrer den grunnleggende matematikken, bekymrer oss. Det kan se ut til at studentene undervurderer vanskeligheten i oppgavene, noe det ser ut til at mange som kaster seg på debatten også gjør. Eventuelt da at de overvurderer sine egne ferdigheter. Vi vil gjerne gjøre alt vi kan for å få til dette på en bedre måte, men det er ikke mulig uten at studentene forplikter seg fullt ut, poengteres det fra ledergruppa til Bjarnø.

– Vi kan gjerne sette inn ressurser og tiltak både i 1. og 2. studieår, men det er da til studenter som forplikter seg og forstår at en må være tilstede på undervisning og selv legge inn en betydelig innsats. Vi er helt nødt til, som vi har gjort i alle år, å fortsette å stille strenge krav til de som skal sertifiseres som lærere, legger hun til.

Hele karaktersettingen for nasjonal deleksamen våren 2016

Institusjon*ABCDEF%stryk**
HSH

0

2951315,0
HSN (Drammen)001452167,7
HSN (Sandvika)01475729,0
HSN (Telemark)00124946,2
HSN (Vestfold)02111081024,3
HiB092138255824,4
HiHm010243083331,4
HiOA0103628164834,8
HiØ01141032041,7
NU (Levanger)0210851130,6
NU (NESNA)1173736124328,7
UiA5173736124328,7
UiT (Tromsø)00651736,8

*Mangler karakterfordelingen på NTNU, har bare snitt på tallkarakter 1,2/173 studenter var oppe.

** Khronos beregning.

Kilde: NOKUT

Artikkelen ble først publisert på khrono.no. 

Powered by Labrador CMS