Norske barn er tøffe i toppen

En internasjonal undersøkelse viser at norske skolebarn har god psykisk helse. Av 27 land ligger Norge opp som nummer ti på lista.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Topp ti

Skolebarns psykiske helse:

  1. Japan
  2. Finland
  3. Singapore
  4. Kina
  5. Kroatia
  6. Sverige
  7. Frankrike
  8. Serbia
  9. Australia
  10. Norge

I dag toger norske skolebarn fremover, og gjør mang en øyekrok våt av stolte tårer. Og det er god grunn til å vifte med flaggene for norske skolebarn.

En ny internasjonal undersøkelse viser at norske skolebarn er tøffe i toppen.

– Norske skolebarn har generelt  god psykisk helse, slår professor May-Britt Drugli ved NTNU fast.

Hun er en av flere internasjonale forskere som har samarbeidet om å kartlegge skolebarns psykiske helse i 27 land. Norge ble nummer ti på denne listen.

– Og det er veldig bra. De aller fleste barna i Norge har det godt. Men barn som har psykiske vansker vil ha det vanskelig også i Norge, og de trenger rask og god hjelp, sier Drugli.

Det er lærerne til 858 norske skolebarn som gjennom et internasjonalt velprøvd spørreskjema har krysset av for psyken til barn i 1.–7. klasse.

Skjemaet har gjentatte ganger vist seg å fungere på tvers av kulturer som er svært ulike. Drugli har derfor stor tillit til at undersøkelsen er representativ.

Får ikke viser følelser

Blant land som Sverige, Norge, Frankrike, Serbia og Italia er det få forskjeller. Her har generelt sett skolebarna like god psykisk helse. Helt på toppen troner Japan.

– Japan skiller seg ekstremt ut. Hele kulturen er gjennomsyret av disiplin, og at man skal regulere følelsene sine. Det er ikke kultur for å vise følelser, noe som trolig fører til  at lærerne ikke rapporterer om aggresjon, trishet og så videre.

– I skandinaviske land er alle barn med i den vanlige skolen. Det er ingen som blir tatt ut av skolen fordi de oppfører seg utagerende  Dette preger så klart hvordan Norge og flere europeiske land scorer i denne undersøkelsen, sier Drugli.

Finland nummer to

Nummer to på lista er Finland.

– Den finske skolen er veldig spesiell, og skiller seg klart ut fra andre skandinaviske land. Læreryrket er høyt ansett, og alle lærerne har mastergradsutdanning som det er krevende å komme inn på.

– Det legges stor vekt på å støtte barn med ulike vansker de første skoleårene. Finske skolebarn scorer også høyt på kunnskap, sier Drugli.

Undersøkelsen viser også en annen interessant kulturforskjell – nemlig at norske lærere er svært tolerante sammenlignet med amerikanske lærere.

Norske lærere svært tolerante

– Mens amerikanske lærere oppfatter utagering som problematisk, så krysser norske lærere av for at den samme atferden er uproblematisk, sier Drugli.

(Foto: iStockphoto)

Undersøkelsen viser generelt sett at jenter fungerer bedre enn gutter. Gutter har flest problemer, spesielt innen oppmerksomhetsproblemer og uro. Dette er et gjennomgående trekk for alle landene i undersøkelsen.

Undersøkelsen viser også at både gutter og jenter får større og større vansker jo eldre de blir. Helt på bunn er landene Puerto Rico, Jamaica og Thailand.

– Dette er fattige land produserer psykiske vansker, nød og elendighet. Så det er åpenbart at de kommer langt ned i denne undersøkelsen, sier Drugli.

Powered by Labrador CMS