Hvordan stimulerer data barns læring?

Hvordan bruker barn og unge elektroniske skriveverktøy i læringsprosessen? Det skal et forskningssamarbeid i Bergen finne ut av. Sentralt står et nytt nettbasert skriveverktøy for elever i grunnskolen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen har i en årrekke produsert læringsressurser på oppdrag og bygget opp betydelig kompetanse på dette området. Flere av sentrets medarbeidere er etter hvert også kommet med i FoU-arbeid når det gjelder anvendelse og bruk av IT i skolen, og det siste prosjektet man har fått støtte til er “Dramaturgi i distribuert læring”. Den nasjonale fagenheten ved Universitetet i Oslo, ITU (“IT i utdanningen”) har bevilget 2,9 millioner kroner til prosjektet, fordelt over to år.

- Prosjektet bygger på et forprosjekt som Ture Schwebs fra Avdeling for lærerutdanning og Jon Hoem fra Mediesenteret ved Høgskolen i Bergen har gjort. I fortsettelsen, som vi nå har fått støtte til, skal vi se nærmere på bruken av IKT i læringsprosesser, forteller prosjektleder Morten Fahlvik ved Mediesenteret.

Fokus på elevens arbeid

- Prosjektet skal ha tydelig elevfokus, og det vi skal utvikle er et skriveverktøy for elevenes egenproduksjon, ikke et administrasjonssystem som skal distribuere læringsressurser. Det elevene skriver skal de kunne ha for seg selv eller dele med hverandre eller lærere.

- Verktøyet skal være nettbasert slik at elevene også kan vise foreldre og andre hva de jobber med på skolen. På denne måten kan verktøyet også bidra til samarbeidet mellom hjem og skole, forteller Fahlvik.

Prosjektet er et samarbeid som ble initiert av Mediesenteret og forskningssenteret Intermedia ved Universitetet i Bergen. En vesentlig del av prosjektet vil være knyttet til teknologiutvikling og uttesting av tekniske løsninger i praksis, og her kommer webutviklingsfirmaet Websys inn som samarbeidspartner.

Prosjektet skal gå i hele 2004 og 2005, og det er organisert i to parallelle delprosjekter, det første rettet mot grunnskole og det andre mot videregående skole.

Samarbeid med bergensskoler

Bergen Kommune har vurdert tilgjengelige studiestøtteløsninger uten å finne noe de har sett seg tjent med. Ett av prosjektets mål er derfor å utvikle velegnede læringsarenaer i dialog og samarbeid med kommunen. Det skal gjøres en rekke forsøk knyttet til ulike klassetrinn ved skoler i Bergen, blant annet for å se hvordan ulike lokaler, teknologi og tilgang spiller inn.

- Vi har fått avtale med Bergen kommune og arbeider nå tett sammen med Kirkevoll, Liland og Landås skoler. Det er en fordel at Bergen kommune ikke har valgt læringsplattform ennå, og vi håper at vi i etterkant av prosjektet kan tilby skolene et best mulig system, sier Fahlvik.

De videregående skolene i Hordaland har allerede innført læringsplattformen “It’s learning”. Her skal prosjektet teste det eksisterende læringssystemet ute i skolen med tanke på funksjonalitet i forhold til ulike fag. Også her blir det et tett samarbeid i praksis mellom prosjektet og lærere og elever i skolesituasjonen, i form av intervjuer, samtaler og observasjon av brukerne i læringssituasjonen.

Skrive, skrive…

Prosjektet er særlig opptatt av skrivemetodikken, og ett av målene er å finne frem til hensiktsmessige løsninger som gjør det enkelt for elevene å komme i gang med skriving. Markedet flommer over av tekniske løsninger, men få er utviklet for eller tilpasset de ulike trinnene i grunnskolen.

Innen grunnskolen er det et stort sprang fra seksåringene som ikke kan lese eller skrive til 16-åringene som snart er voksne. Prosjektteamet skal derfor prøve ut ulike læringsarenaer tilpasset modning og kompetanse.

- Utgangspunktet vårt er at elevene må ha et verktøy for skriving, og vi legger stor vekt på aktiviteten skriving i læringsprosessen og i forholdet til datamaskinen. Verktøyet må stimulere og invitere til skriving, i alle fag, en slags dagbok på pcen, som kan brukes i læringsøyemed.

- Skriveverktøyet vi ser for oss bygger på prinsippene rundt såkalte weblogger, som er gode redskaper for hyppig skriving. Det er lenge jobbet med logger i skolen. Vårt prosjekt er å finne ut om en elektronisk logg vil være nyttig i grunnskolen, sier Morten Fahlvik.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Bergen - Les mer

Powered by Labrador CMS