Folk har større tro på familiebedrifter

Samfunnsansvar er enklere for familiebedriften. Folk tror rett og slett mer på familieeide selskaper enn andre bedrifter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Gamle skandaler er noe av det som gjør at folk har mindre tillit til samfunnsansvaret i de største bedriftene. (Foto: Colourbox)
Gamle skandaler er noe av det som gjør at folk har mindre tillit til samfunnsansvaret i de største bedriftene. (Foto: Colourbox)

En gang var energiselskapet Enron oppfattet som en sosialt ansvarlig bedrift. Før finansskandalen for tolv år siden hadde selskapet et godt rykte, konstaterer Erlend Nybakk.

Tror ikke alltid på bedriftene

– Det som skjedde med Enron, er med på å påvirke opinionen den dag i dag. Selskaper som har råd til de store kampanjene for å vise at de er sosialt ansvarlige, blir ikke nødvendigvis trodd, sier Nybakk.

Han er forsker ved Norsk institutt for skog og landskap. Sammen med en gruppe amerikanske forskere har han publisert en artikkel i Journal of Business Ethics om bedriftenes samfunnsansvar – CSR – i treindustrien i USA.

– Industrien får kritikk for å skade miljøet, samtidig som det den produserer, blir sett på som miljøvennlig, konstaterer han.

Venter mer av aksjeselskapene

Nybakk og kollegene har undersøkt hva folk faktisk forventer av bedriftene.

– Vi har sett at aksjeselskaper har fått mer negativ oppmerksomhet i mediene når de gjør noe feil. Dette påvirker nok folk, i den grad at det er vanskeligere for aksjeselskaper enn for familieselskaper å bli sett på som ansvarlige.

– Familieselskaper har et bedre rykte. Uavhengig av hvor mye de gjør for å ta ansvar, har andre aksjeselskaper et dårligere utgangspunkt, sier Erlend Nybakk.

Grønnvasking

Han viser til tall fra en undersøkelse i USA, blant folk flest, uten spesiell tilknytning til treindustrien.

– Vi har målt hvor flinke de mener at selskapene er, og hvor flinke de mener at de burde være. Svaret er at aksjeselskapene har et større gap mellom hvordan de oppfattes og hvordan de burde være. Forventningen til forbedring av det sosiale ansvaret er større, forteller han.

– Samtidig møtes CSR-tiltak med skepsis fordi folk er mer oppmerksomme på grønnvasking og næringslivsskandaler.

Uansett bransje

Folk har større tro på samfunnsansvaret i et lokalt, lite, familieeid sagbruk enn i et større aksjeselskap, mener Erlend Nybakk. (Foto: Gisle Bjørneby, Skog og landskap)
Folk har større tro på samfunnsansvaret i et lokalt, lite, familieeid sagbruk enn i et større aksjeselskap, mener Erlend Nybakk. (Foto: Gisle Bjørneby, Skog og landskap)

Nybakk regner med at resultatene kan overføres  til Norge, og til andre firmaer uavhengig av bransje.

– Vi har ikke testet det. Men hvis man kjøper trelast av et lokalt, familieeid sagbruk, vil jeg forvente at folk i utgangspunktet vil ha større tro på det selskapet enn på de større aksjeselskapene; også i Norge.

Dette gir familieselskaper en fordel når det kommer til forventninger om samfunnsansvar. Og det gjelder ikke bare treindustrien, mener forskeren.

– Jeg vil tro at det også gjelder i andre bransjer. Vår artikkel om treindustrien er jo publisert i ett av de mest kjente tidsskriftene om sosialt ansvar generelt, og vi har mer vinkling på familieeide selskaper kontra aksjeselskaper enn direkte på treindustrien, sier Nybakk.

Referanse

Panwar, R., Paul, K., Nybakk, E., Hansen, E. & Thompson, D. 2013. The legitimacy of CSR actions of publicly traded companies versus family-owned companies. Journal of Business Ethics DOI: 10.1007/s10551-013-1933-6

Powered by Labrador CMS