Det bygges stadig fabrikker helt inne i jungelen. Oljeselskapet Petrobras driver dette olje- og gassanlegget i Amazonas. (Foto: Jamil Bittar/Reuters)

Amazonas-skogen kan være halvert i 2050

Hvis ødeleggelsene fortsetter i samme tempo, blir det ikke mye igjen av regnskogen.

De tropiske skogene i Amazonas i Sør-Amerika er utsatt både for klimaendringer og trefelling for å rydde plass for jordbruk og industri. Global oppvarming og hogst gjør den gjenværende skogen mer sårbar for skogbranner.

I dag dekker regnskogen fem og en halv millioner kvadratkilometer, ifølge Wikipedia – et område 17 ganger så stort som Norge.

Den var mye større før. I løpet av de siste femti årene har én million kvadratkilometer blitt gjort om til jordbruksområder. Det tilsvarer tre ganger Norge.

Nå har brasilianske forskere beregnet hvordan det kan komme til å se ut om 34 år. Dersom utviklingen fortsetter, blir bildet enda dystrere.

Utbygging truer

Når de plotter inn klimaendringene som FNs klimapanel beregner at kommer til å skje ved høye utslipp av klimagasser, finner de at det vil bli 15 prosent mindre skog i 2050 enn hvis vi holder utslippene nede.

Tar forskerne i tillegg hogst og skogbranner med i beregningen, kan 60 prosent av skogen bli borte. Vi kan altså risikere å miste mer enn halvparten av Amazonas-skogen.

Måten de kom fram til dette på, var ved å sette sammen en rekke tidligere brukte modeller for best å beregne den samlede belastningen på skogene.

Beregningene forutsetter at folk fortsetter å hogge trærne, bygger de veiene de har planlagt og at en del private grunneiere bryr seg like lite om lovgivning i framtida som det de gjør i dag.

Slike modeller gir selvsagt ingen sikre svar. Men de viser hvor galt det kan gå.

Andre forskere har tidligere anslått at halvparten av treartene i Amazonas står i fare for å bli utryddet.

Amazonas har fortsatt tett skog, men om få år kan det bli langt mindre av den. (Foto: Bruno Kelly/Reuters)

Teknologi fra regnskogen

Mange løsninger har vært foreslått for å redde regnskogen. De brasilianske forskerne har også forslag til forbedringer. De appellerer til den økonomiske sansen til innbyggerne i området og peker på at inntektene fra landbruket ikke har økt i takt med trefellingen i området.

Så her er det kanskje mer penger å tjene på andre løsninger. For vi kan få mange nyttige produkter fra Amazonas, mener de. Naturen der har allerede bidratt til utvikling av ny teknologi, som energiløsninger inspirert av skumproduserende frosker og planter som gir ideer til solcelledesign.

 

Referanse:

Carlos A. Nobre mfl: Land-use and climate change risks in the Amazon and the need of a novel sustainable development paradigm. PNAS, 16. september 2016. Doi: 10.1073/pnas.1605516113

Powered by Labrador CMS