Vegetasjonskart på Internett

Hver nasjon har sin egen vri på hvordan et kart skal se ut. Nå kommer harmoniserte vegetasjonskart for hele Nordkalotten på Internett.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Takket være VegBar, et prosjekt finansiert av Interreg IIIA Nordkalotten, får vi om et års tid et sømløst vegetasjonskart på Internett.

- Dagens kart stopper alltid ved nasjonsgrensene. Derfor er det vanskelig å sammenligne vegetasjonssituasjonen på begge sider av en grense, forteller seniorforsker Bernt Johansen ved Norut IT.

Når man bruker satellittbilder, kan man enkelte steder se ganske tydelige forskjeller på vegetasjonsdekket, noe som kan skyldes ulik forvaltning av naturen i de ulike land.

Et vegetasjonskart viser forekomst og utstrekning av ulike natur- og vegetasjonstyper. Innhold og detaljrikdom i slike kart avhenginger av klassifikasjonssystem og målestokk.

Tradisjonelt har det utviklet seg ulike klassifikasjonssystem i ulike land. Et vegetasjonskart i Sverige viser ikke nødvendigvis det samme som et norsk eller finsk kart.

Figurene viser to varianter av vegetasjonskart fra Abisko i Nord-Sverige. I begge kartene kommer hovedtrekkene i naturen til uttrykk. Areal i grønt er skog av ulikt slag, brunt/rødbrunt er ulike heisamfunn i fjellet, gult er frodige engsamfunn, mens grått/fiolett er sparsomt vegeterte områder i høgfjellet.

Grensa synlig fra satellitt

Kartframstilling i VegBar-prosjektet tar utgangspunkt i satellittbilder. Slike bilder kan synliggjøre hvordan vi påvirker naturen. For eksempel kan ulik forvaltning av naturen på hver side av en grense gjøre store utslag på vegetasjonsdekket.

Et eksempel ser vi i satellittbildet over Anarjåkka nasjonalpark i Finnmark. Langs grensa mot Finland er det satt opp et reingjerde. Hvite flater på norsk side er lavrike heisamfunn. På finsk side (nedre venstre hjørne) er lavheiene sterkt nedbeita og framkommer i grått. Områdene på finsk side er sommerbeiter for finske reindriftsutøvere, mens områdene på norsk side er definert som vinterbeiter av norsk reindriftsforvaltning.

Om prosjektet

VegBar skal bidra til en bedre miljøovervåkning og miljøforvaltning på Nordkalotten, og etterhvert i hele Barentsregionen. Karttjenesten vil være til nytte og glede for reindriftsnæringen i tillegg til forskere, forvaltning og turfolk.

Partnere i prosjektet er Norut IT fra Norge, Metria AB fra Sverige og Finnish Game and Fisheries Research Institute. Den økonomiske rammen er totalt ca 2,2 millioner norske kroner, og norsk andel er ca 780 000.

Powered by Labrador CMS