En firedel av deltagerne i studien valgte å ikke får barn.
En firedel av deltagerne i studien valgte å ikke får barn.

De som valgte bort barn, var like tilfredse med livet

Forbausende mange mennesker valgte å ikke få barn, ifølge en amerikansk studie. De barnefri var dessuten like tilfredse med livet som foreldre.

En del av den voksne befolkningen ønsker ikke barn. Hva kjennetegner mennesker i denne gruppa?

Det vet vi egentlig ikke så mye om, skriver forskerne Jennifer Watling og Zachary Neal fra Michigan State University.

Tidligere ble nemlig alle voksne uten barn ofte slått sammen i én gruppe. Men blant personene i denne store gruppa finner vi jo både de ufrivillig barnløse, de som ikke har fått barn ennå og de som ikke ønsker å få barn.

Nå har de to forskerne imidlertid analysert informasjon om 1000 personer fra en kartleggingsundersøkelse av befolkningen i Michigan, for å finne ut mer om de barnfrie – altså voksne som velger å ikke ha barn.

En av fire ønsket ikke barn

Det viste seg at over en firedel av deltagerne var barnfrie. Det var overraskende mange, skriver forskerne.

En tredel av de barnfrie hadde en partner. Dette betyr at slike par er en viktig familietype, skriver Watling og Neal.

Samtidig viste undersøkelsene at det var liten forskjell mellom foreldre og de ulike gruppene uten barn. Alle gruppene var like tilfredse med livet.

Dette stemmer med resultatene fra en ny norsk studie. Den viste at livskvaliteten er like god for de som ikke har barn, også de som er ufrivillig barnløse.

Ingen forskjell i personlighet

Studien til Watling og Neal viste videre at det ikke var særlig forskjell på personligheten mellom de ulike gruppene.

Dette antyder at andre trekk enn personlighet ligger bak beslutningen om ikke å få barn, skriver de.

Den eneste forskjellen forskerne fant, var at barnfrie var mer liberale enn de andre.

Resultatene viste imidlertid at foreldre og de som ønsket barn hadde mindre varme følelser overfor de barnfrie.

Også dette finne gjenklang i tidligere norske studier, som viser at det kan være sosialt vanskelig å være barnfri.

Flere barnløse menn i Norge

Det er imidlertid viktig å huske at studien har en del begrensninger. Forskerne mener resultatene er representative for befolkningen i staten Michigan. Men flere undersøkelser må til for å finne ut om lignende resultater gjelder for hele USA, skriver de.

Det er heller ikke godt å si hvor godt resultatene gjenspeiler forholdene i Norge.

I 2019 skrev NRK at 90 prosent av norske kvinner får barn. På den annen side synker antallet fødsler.

Og en studie fra 2020 viser at stadig færre menn blir fedre.

Referanse:

J. Watling, Z. P. Neal, Prevalence and characteristics of childfree adults in Michigan (USA), Plos One, juni 2021.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS