Erik Bruce i Nordea Markets viser at Norges Bank nå legger mer vekt på arbeidsledigheten som SSB rapporterer enn før. Den viser høyere arbeidsledighet enn NAVs tall som viser registrerte arbeidsledige. (Foto: Anne Lise Stranden/forskning.no)

Arbeidsledigheten er høyere enn Nav rapporterer

Norges Bank setter nå mer lit til at arbeidsledigheten er høyere enn Nav hevder. I det siste har tallene mellom SSB og Nav spriket mer enn vanlig, men sentralbanken vet ikke hva avviket skyldes. – Urovekkende, mener sjefanalytiker i Nordea Markets.  

Sentralbanken legger to ulike mål for arbeidsledighet til grunn for sin rentepolitikk. Mens Nav rapporterer at registrert ledighet er på 3,2 prosent, viser SSBs tall at arbeidsledigheten reelt sett er langt høyere.

Fordi tallene nå spriker mer enn før, legger Norges Bank mer vekt på AKU-undersøkelsen fra SSB enn tidligere, melder Dagens Næringsliv.

Visesentralbanksjef Egil Matsen i Norges Bank. (Foto: Norges Bank)

Men visesentralbanksjef Egil Matsen innrømte denne uken at banken ennå ikke har klart å sette fingeren på årsaken til det store avviket.

– Det er urovekkende at man ikke vet bedre hva dette avviket skyldes, uttalte sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets nylig under fremleggelsen av Norges Bank Watch-rapporten på BI. Han er medforfatter av rapporten.

I rapporten Norges Bank Watch 2017 retter fremtredende økonomer et kritisk søkelys på Norges Banks utøvelse av pengepolitikken og sentralbankens kommunikasjon gjennom året som er gått.

Fanger opp mer?

Den såkalte Arbeidskraftundersøkelsen viser at 4,4 prosent av arbeidsstyrken er uten arbeid. Den baserer seg på intervjuer blant et utvalg av 20 000 personer som gjennomføres av SSB.

Ifølge Dagens Næringsliv inkluderer den også personer som er arbeidsledige, men som ikke har registrer seg som ledige hos Nav.

TV2 har i en rekke kritiske reportasjer regnet seg frem til at den reelle arbeidsledigheten i Norge er på 7,8 prosent

Som hovedregel legger Norges Bank til grunn den registrerte ledigheten i beregningen av produksjonsgapet, altså hvor langt økonomien er fra sitt antatt fulle potensiale.

– Når usikkerheten begynner å øke vedvarende er det naturlig å lure på om den fanger opp noe den registrerte ledigheten ikke fanger opp, sa Bruce

Savner drøfting av usikkerhet

(Foto: Anne Lise Stranden/forskning.no)

Bruce antydet at flere enn før som har mistet jobben, kanskje velger å ta videreutdanning eller være hjemme lenger med små barn, under presentasjonen på BI tirsdag. Mange nyutdannede som ikke har krav på arbeidsledighetstrygd melder seg heller ikke ledige. 

Men Eric Bruce viste også til at AKU-tallene har mye statistisk støy og pleier å sprike mye. Bruce savner presisering og drøfting av usikkerheten rundt spriket mellom tallene for arbeidsledighet fra Norges Banks side.

Produksjonsgapet er en av faktorene som Norges Bank legger til grunn når de skal vurdere å sette opp eller ned styringsrenten. 

Rapporten Norges Bank Watch 2017 er skrevet på oppdrag fra Centre for Monetary Economics (CME), et forskningssenter ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Referanse:

Erik Bruce, Tommy Sveen: Norges Bank Watch 2017. 28. februar 2017.

Powered by Labrador CMS