Det er blitt innpå tusen flere professorer i Norge de siste ti årene.  (Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Det er blitt innpå tusen flere professorer i Norge de siste ti årene. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Samfunnsvitere får flest professorjobber

Hele 54 prosent av nye professorer i 2013 var samfunnsvitere og humanister. 

Å bli professor er kronen på verket i en akademisk karriere. Men kampen om det ettertraktede godet er hard.

Bare om lag 350 akademikere får jobb som professor i Norge hvert år. Samfunnsvitere og humanister forsynte seg med hele 200 av i alt 370 nye professorjobber i 2013, viser tall fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) i Oslo.

I 2012 og 2011 forsynte samfunnsvitere seg med en like stor – eller enda større – andel av de nye professorjobbene.

162 nye professorstillinger

Det betyr likevel ikke at samfunnsvitere og humanister fikk en uforholdsmessig høy andel av nyopprette professorater i 2013. Når det ansettes om lag 350 professorer hvert år, omfatter tallet nemlig både nye professorater – og nyansettelser i eksisterende stillinger. 

Ser vi utelukkende på de 162 helt nye professorstillingene som kom i 2013, så fordeler de seg med 59 på samfunnsvitenskap, 57 på matematikk og naturvitenskap (inkludert landbruksfag), 29 på humaniora og 28 på medisin og helsefag.

Teknologifagene fikk 11 færre professorater.   

Sterk i økning i samfunnsprofessorer

forskning.no har fått hjelp av NIFU til å lage denne oversikten over nyansatte professorer på fagene de siste sju årene:

Antall nyansatte professorer fordelt på  fag i årene 2008–2014. * 2014 er foreløpige tall. ** Matematikk og naturvitenskap omfatter også landbruks-, fiskerifag og veterinærmedisin.  (Foto: (Kilde: NIFU/Forskerpersonalregisteret))
Antall nyansatte professorer fordelt på fag i årene 2008–2014. * 2014 er foreløpige tall. ** Matematikk og naturvitenskap omfatter også landbruks-, fiskerifag og veterinærmedisin. (Foto: (Kilde: NIFU/Forskerpersonalregisteret))

Om vi ser på endringen i professorstillinger fra år til år, så viser det seg at samfunnsvitenskap-professorer vokser klart mest i antall. Også her er professorene fordelt på de fem fagområdene i norsk akademia.

Antall professorer i perioden 2007-2013 etter fagområde. * Foreløpige tall.  (Foto: (Kilde: NIFU/Forskerpersonalregisteret))
Antall professorer i perioden 2007-2013 etter fagområde. * Foreløpige tall. (Foto: (Kilde: NIFU/Forskerpersonalregisteret))

Professorandeler fordelt på fagene

Professorandelen blant fagpersonalet var i 2013 slik:

  • humaniora                                      – 22 prosent professorer
  • teknologifag                                   – 18 prosent professorer
  • samfunnsvitenskap                        – 17 prosent professorer
  • matematikk og naturvitenskap    – 17 prosent professorer
  • medisin og helsefag                      – 9 prosent professorer

Alle tallene er hentet fra NIFUs nasjonale FoU-statistikk. 

Sterk vekst innenfor samfunnsvitenskap

– Vi vet at det har vært størst vekst i faste stillinger innenfor samfunnsvitenskap de senere årene, sier seniorrådgiver Hebe Gunnes hos NIFU. Hun har jobben med å holde orden på disse tallene.

– Vi vet også at humaniora har den høyeste andelen eldre professorer, og dermed har størst erstatningsbehov, sier Gunnes.

22 600 faglig ansatte

Av de om lag 22 600 faglig ansatte ved norske universiteter og høyskoler i 2013 var 6300 samfunnsvitere. Det tilsvarer innpå 28 prosent.

De øvrige fagene hadde disse andelene av de faglig ansatte ved universitetene og høyskolene: medisin og helsefag 31 prosent, matematikk og naturvitenskap 15 prosent, humaniora 14 prosent, teknologifag 12 prosent.   

Tallene forskning.no presenterer er hentet fra Forskerpersonalregisteret hos NIFU. 

 

Kilder:

NIFU/Forskerpersonalregisteret

Indikatorrapportene for 2015 og 2014. (Disse rapportene lages av Forskningsrådet, NIFU og SSB i samarbeid.)

Powered by Labrador CMS