Både i Russland og flere andre land er de offisielle tallene på døde som et resultat av koronaviruset, svært usikre.

Pandemien kan ha kostet over en million russere livet

Forskere finner i ny studie stor overdødelighet i Russland i årene 2020 og 2021.

– Ulike forskere både i og utenfor Russland kommer nå mer eller mindre fram til de samme tallene, sier Sergei Scherbov i en pressemelding. Han har ledet en forskergruppe ved det internasjonale forskningsinstituttet IIASA i Østerrike.

Norge, Russland, Ukraina og 17 andre land finansierer sammen dette instituttet som driver tverrvitenskapelig forskning på mennesker i en global sammenheng.

Overdødelighet er ikke bare coviddøde

Gruppen har brukt nye forskningsmetoder som de mener kan gjøre det lettere for oss å få et klart bilde av hvilken effekt en pandemi har i et land som Russland.

Både i Russland og flere andre land er de offisielle tallene på døde som et resultat av koronaviruset, svært usikre.

«Overdødelighet» er i denne sammenhengen et tall som sier noe om hvor mange som er døde under koronapandemien, sammenlignet med hvor mange man kan regne med at ville ha dødd om det ikke hadde vært en pandemi.

Overdødelighet omfatter dermed ikke bare dem som er døde av sykdommen covid-19. Tallet omfatter også folk som har dødd på grunn av sykehus som holdt stengt og operasjoner og annen medisinsk behandling som ikke ble iverksatt – og mye annet som fikk en dødelig utgang for et stort antall russere.

Eldre som bodde i storfamilier

Forskerne bak studien finner ut at det var stor variasjon i overdødelighet mellom ulike deler av Russland.

I 2021 varierte overdødeligheten i de russiske regionene mellom 27 prosent og 52 prosent sammenlignet med normal dødelighet. Forskerne ser at dødeligheten var klart høyere i byer og urbane områder der folk bor tettere.

Forskerne ser videre at i områder som Nord-Kaukasus, hvor det er tradisjon for at eldre bor i samme hus som storfamilien sin, ble overdødeligheten under pandemien særlig høy.

Eldre i områder som dette levde spesielt utsatt for smitte, tror forskerne.

Tapte 14 leveår hver

Forskerne bak denne studien har også forsøkt å beregne hvor mange leveår russerne som led en pandemirelatert død i gjennomsnitt har gått glipp av.

For hele Russland sett under ett er tallet de kommer fram til 14 år. Dette gjelder dem som døde på grunn av pandemien i året 2020.

– Funnet tilbakeviser den utbredte oppfatningen at overdødelighet under pandemien først og fremst rammet eldre som uansett bare hadde kort tid igjen å leve, sier Scherbov.

Pandemidødelighet i Norge

Norge hadde det første pandemiåret 2020 «bemerkelsesverdig få dødsfall» sett i lys av at vi var midt i en pandemi, sier demograf Ane Tømmerås i SSB.

Derfor kom det ikke uventet på befolkningsforskerne da dødeligheten i Norge gikk noe opp andre halvår i 2021.

Antallet døde i Norge hvert år har siden 2015 ligget nokså stabilt rundt 40.700.

I 2020 døde det cirka 40.600 personer i Norge. I 2021 økte dette til cirka 42.000 personer.

Referanse:

S. Scherbov m.fl: «COVID-19 and excess mortality in Russia: Regional estimates of life expectancy losses in 2020 and excess deaths in 2021», PLOS ONE, 2022

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS