Etter flere uker med økning i koronasmitten, har smittespredningen flatet ut.

FHI: Koronasmitten har flatet ut etter flere uker med økning

Både koronasmitten og koronainnleggelser har flatet ut etter flere uker med økning, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

Situasjonen er imidlertid uforutsigbar, påpeker FHI i sin ukesrapport.

Koronavariantene som dominerer i Norge, er bedre på å unngå immunitet og antistoff-behandling. Smitten kan øke igjen, men virusene venter ikke å gi mer alvorlig sykdom, skriver de.

– Vaksinasjon er god beskyttelse mot alvorlig sykdom mot de endrede variantene, og en oppfriskningsdose nå vil hjelpe på beskyttelsen, heter det videre.

Godt nytt for julebordsesongen

Utviklingen gleder assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Han tror på hyppigere, men mindre smittebølger framover. Han har rådene klare for julebordsesongen, som er godt i gang etter to koronaår med restriksjoner for sammenkomster og nærkontakter.

– Det beste rådet er fortsatt å bli hjemme ved sykdom – ikke minst i julebordsesongen. Da bidrar man til mindre sykefravær blant egne medarbeidere og demper presset på helsevesenet i en årstid da det er mer enn nok innleggelser med luftveisinfeksjoner, sier han til NTB.

Haster med influensavaksine

Influensatilfeller og antall innlagte med influensa er økende, men fremdeles lav. Økningen skjer noe tidligere enn normalt.

Påvisninger av RS-virus er økende, spesielt hos barn under 5 år, og vinterens utbrudd blant barn er trolig i gang, mener FHI.

Det er for tidlig å si hvor store utbruddene av influensa og RS-virus vil bli, og om de vil inntreffe samtidig.

– Belastningen på sykehusene kan bli stor. Helseinstitusjonene må ha beredskap for flere innleggelser, flere utbrudd og for større sykefravær, påpeker FHI.

Det haster nå for personer i risikogruppene og andre målgrupper å vaksinere seg mot influensa. Svært få barn i risikogruppene har vaksinert seg mot influensa, ifølge FHI.

Stabile tall for innleggelser

Antall nye koronainnleggelser har vært relativt stabilt de siste to ukene, etter en økende trend siden uke 40. Det er foreløpig rapportert om 191 nye pasienter i uke 46, etter 211 innleggelser i uke 45 og 201 i uke 44. Antall nye pasienter innlagt med influensa er økende. I forrige uke var det 53 innleggelser mot 33 uka før.

Ved intensivavdelingene har antallet koronapasienter holdt seg relativt stabilt siden uke 36. Det er foreløpig rapportert om 15 nye pasienter innlagt i uke 46, etter 11 i uka før.

Det er registrert 41 koronadødsfall i forrige uke, etter 43 dødsfall i uke 45 og 49 dødsfall i uke 44. Det har samlet sett vært en økning i antall dødsfall siden uke 43, med mulig utflating siste uke.

Tallene for siste uke ventes oppjustert for alle tre kategorier.

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS