For lite nikotin i plasteret eller i tyggegummien øker sannsynligheten for at de begynner å røyke igjen. Forskerne mener at de fleste som bruker røykesluttprodukter tåler doser som er fire ganger høyere enn det som vanligvis brukes. (Foto: Shutterstock)
For lite nikotin i plasteret eller i tyggegummien øker sannsynligheten for at de begynner å røyke igjen. Forskerne mener at de fleste som bruker røykesluttprodukter tåler doser som er fire ganger høyere enn det som vanligvis brukes. (Foto: Shutterstock)

Forskere ga mer nikotin til de som ville slutte å røyke

Røykesluttprodukter inneholder for lite nikotin, mener britiske forskere.

Studier har vist at røykesluttprodukter som inneholder nikotin, som tyggegummi, munnspray eller plaster, har begrenset effekt hvis du vil slutte år røyke.

Forskning.no har tidligere skrevet om at det som hjelper best, er å slutte brått. Selv røykere som hadde mest lyst til å trappe langsomt ned, hadde større effekt med sjokkslutt, viste en studie som vi omtalte i 2016.

Nå foreslår en ny forskningsgruppe en litt annen metode: mer nikotin.

De fleste tåler mer nikotin

Forskeren bak den nye studien fra Queen Mary University i London mener at den anbefalte doseringen i behandlingen med røyesluttproduktene kan inneholde for lite nikotin.

For lite nikotin i plasteret eller i tyggegummien øker sannsynligheten for at å begynne å røyke igjen. Forskerne mener at de fleste som bruker røykesluttprodukter, tåler doser som er fire ganger høyere enn det som normalt brukes.

Trappet gradvis opp

I studien har forskerne undersøkt 50 røykere i en klinikk for tobakksavhengige i Argentina. I den lille pilotstudien startet forskerne med å gi deltakerne et nikotinplaster med 21 milligram (mg) nikotin.

Dosen ble gradvis økt med 21 mg hver uke til totalt 84 mg, ut hva hver enkelt tålte. Deretter ble dosen gradvis redusert tilbake til 21 mg.

Forskningsdeltakerne ble anbefalt å røyke så mye de ønsket de første fire ukene de fikk nikotinerstatning. De siste fire ukene skulle de ikke røyke.

Når nivået av nikotin blir høyt nok, ble de kvalme. De fikk mindre lyst på tobakk.

Forbruket av sigaretter gikk kraftig ned blant deltakerne under forsøket, ifølge forskerne.

Må mer forskning til

Forskerne tar forbehold om at studien er liten og har sine begrensninger. De har ikke hatt en kontrollgruppe. Forskerne ønsker nå å utføre en større studie for å se om økt dosering av nikotin faktisk kan virke mot røykeslutt.

Resultatene tyder på at en av årsakene til at e-sigaretter er så populære og potensielt mer effektive enn andre røykesluttmetoder, er at røykerne kan tilpasse nikotininntaket etter behov. Det sier hovedforfatteren av studien, Dunja Przulj, i en pressemelding.

Gjelder det også på lang sikt?

Forskning.no skrev i 2015 at forskergrupper flere steder i verden undersøker effekten av e-sigaretter.

Til nå har ingen av disse funnet pålitelige beviser for at elektroniske sigaretter – på lang sikt – reduserer tobakksavhengighet bedre enn andre hjelpemidler, skrev vi den gang.

E-sigaretter kan etter en måned ha gjort det betydelig enklere å hanskes med abstinenssymptomene. Men det finnes så langt ikke beviser for at denne effekten er varig, sa Riyad al-Lehebi, forsker ved Universitetet i Toronto i Canada i en pressemelding. Han ledet en metastudie på e-sigaretter, altså en studie der forskerne har samlet antatt god forskning.

Powered by Labrador CMS