Hjelpemidler som nikotin-inhalator kan øke sjansen for å klare å slutte å røyke. Her viser forskning.no-journalist Bård Amundsen hvordan en inhalator brukes. En studie fra New Zealand viser at nesten dobbelt så mange røykere klarer å slutte ved hjelp av slike hjelpemidler. (Illustrasjonsfoto: Anne Lise Stranden, forskning.no)

Flere røykere klarer å slutte med nikotin-inhalator

Nesten dobbelt så mange røykere klarte å slutte hvis de brukte en nikotin-inhalator, ifølge ny studie.

Nikotintyggegummi, nikotinplaster, -nesespray og -sugetabletter. Luktfrie alternativer med eller uten god smak florerer for røykere som vil slutte med uvanen. Nå fins det også inhalatorer som gjør det mulig å inhalere nikotin når trangen blir for stor. Men hjelper de?

Forskere har gjort et forsøk med 502 røykere. Alle deltakerne var motivert for å slutte, og fikk bruke nikotin-inhalator mot røykesug i seks måneder.

Studien viser at røykere kan øke sjansen for å klare å slutte, hvis de inhalerer nikotin, mener forskerne bak studien. Den ble nylig publisert i tidsskriftet Nicotine & Tobacco Research. 

Nesten dobbelt så mange sluttet

En av tre røykere klarte å legge sigarettene på hyllen. Det er nesten dobbelt så mange som i kontrollgruppen, hvor bare 18 prosent klarte å slutte. 

Hver gang de kjente trang til å røyke, fikk de ta skikkelige magadrag fra en nikotin-inhalator de hadde fått utdelt. Men bare den ene gruppen fikk ampuller med nikotin i. Etter syv måneder ble de fulgt opp.

– Studien ser robust ut, og er utført etter standardiserte rutiner og publisert i et renommert tidsskrift. Resultatet er bra i forhold til det vi vanligvis oppnår i liknende studier med andre typer nikotinerstatninger, sier Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet til forskning.no.

Karl E. Lund er forskningsleder ved SIRUS. (Foto: SIRUS)

Han er forskningsleder for tobakk ved avdeling for rusmiddelbruk ved FHI.

Nylig viste en annen studie at det er bedre med brå røykeslutt.

Pågikk i seks måneder

– Mange som vil stumpe røyken bruker nikotinplaster. Denne studien viser at hvis du bruker en inhalator i tillegg, vil sjansen for å klare å slutte dobles, sier professor Julian Crane ved Otago Universitet i Wellington i en pressemelding. 

Alle deltakerne var over 18 år, og røykte minst ni sigaretter daglig da forsøket startet. Forskerne instruerte dem til å prøve og redusere røykingen, og helst slutte innen utgangen av den fjerde uken. Alle fikk bruke nikotinplaster de fem første månedene.

Forskerne delte deltakerne tilfeldig inn i to grupper. Hverken forskerne eller deltakerne visste hvem som fikk inhalator med nikotin.

Hele forsøket pågikk i seks måneder, og deltakerne ble fulgt opp etter syv måneder. Bare de som ikke røykte i det hele tatt, ble regnet som røykesluttere.

Ligner astma-inhalator

Det er viktig å være klar over at denne inhalatoren ikke kan sammenlignes med e-sigaretter.

– Den ligner på en astma-inhalator og avgir lite aerosol til omgivelsene, til forskjell fra e-sigarettene, understreker Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet. 

Inhalatorer med forstøvet medisin er brukt i årtier som behandling mot astma.

Forskerne bak studien er fra et kjent og solid miljø som i hovedsak har befattet seg med astma og inneklima. De har også tidligere utført en studie om bruk av nikotin-inhalator i røyke-avvenning, forteller Lund. 

Han mener det kan være ting som taler både for og imot å bruke inhalator som hjelpemiddel for avvenning. 

Bra alternativ til e-sigaretter?

Forskning på e-sigaretter spriker. Noen tyder på at også de er helseskadelige. (Foto: Shutterstock/NTB Scanpix)

– For at et remedium skal ha effekt i røykeavvenning på befolkningsnivå kreves det både at effekten bør være rimelig bra, slik som her, men ikke minst at produktet har bruksappell og kan konkurrere med sigarettene på nikotinmarkedet, sier Lund.

Han mener det er tvilsomt om inhalatoren har de samme symbolske og sensoriske funksjonene som e-sigarettene, og at den derfor sannsynligvis vil appellere mindre til røykere. 

E-sigaretter er ikke tillatt for salg i flere land, blant annet Norge og New Zealand.

Studiene av e-sigaretter spriker i alle retninger. Noen tyder på dampen kan inneholde giftstoffer. 

Og at stoffer man inhalerer, kan skade lungene. Andre forskere kritiserer disse studiene for å mangle perspektiv. 

E-sigaretter er på langt nær så farlig som røyking, mener en britisk forsker. Det samme har Karl Erik Lund tidligere uttalt til NRK.

En stor samlestudie konkluderer derimot nylig med e-sigaretter neppe reduserer nikotinavhengighet. Disse forskerne mener det er bedre å bruke andre hjelpemidler som plaster og nikotintyggegummi. 

Standard dose

Slik ser inhalatoren ut, som kan brukes som hjelpemiddel ved røykeavvenning. Ampullene med nikotin ser du bak. (Foto: Anne Lise Stranden, forskning.no)

I Norge får du kjøpt nikotin-inhalator uten resept på apoteket. Den består av et munnstykke og ampuller som inneholder nikotin. Du får i deg mindre nikotin fra ett drag fra inhalatoren enn fra en sigarett. Siden nikotin er avhengighetsskapende, gir også inhalator en viss fare for tilvenning. 

En ampull varer i omtrent 20 minutter, og inneholder 10 mg nikotin. Prisen ligger mellom 300 og 400 kroner inkludert 42 doser. 

Produsenten anbefaler at man bruker nikotinplaster i tillegg de første ukene. Det anbefales at man tar 4-5 doser daglig, og ikke mer enn 12 doser.

Antall doser skal reduseres gradvis. Har du alvorlig hjerte-karsykdom, magesår, diabetes, astma eller andre kroniske sykdommer i nese eller hals, må du snakke med din lege først. 

Nikotin bør ikke brukes i noen form om du er gravid eller ammer. 

Forsøkspersonene i studien rapporterte om mild hosting som bivirkning, men dette avtok ved regelmessig bruk.

Referanse:

Brent O. Caldwell mf: Combination Nicotine Metered Dose Inhaler and Nicotine Patch for Smoking. Cessation: A Randomized Controlled Trial. Sammendrag. Nicotine & Tobacco Research. 16. mai, 2016. doi: 10.1093/ntr/ntw093

Powered by Labrador CMS