null (Foto: Microstock)

Bør stumpe røyken etter eggløsning

Nikotinsuget er ekstra sterkt hos kvinner i visse deler av måneden. Det kan derfor være lurt å velge dato for røykeslutt med omhu.

Slik ble studien gjort

Røykerne ble hjerneskannet mens de ble vist nøytrale bilder og bilder som skulle fremprovosere røykesug. De fylte også ut et spørreskjema. 

Kvinnene ble skannet to ganger – en gang ved begynnelsen av follikkelfasen (rett etter mensen), og deretter igjen midt i syklusen (under eggløsning). Østrogen- og progesteron-nivåer ble også målt.

En ny studie fra universitetet i Montreal tyder på at røykesuget er sterkere for kvinner rett etter menstruasjon. Forskerne mener dette kan ha noe med hormonsvingninger å gjøre. De anbefaler kvinner å vente med å stumpe røyken til de har tatt med sin egen menstruasjonssyklus i planleggingen.

Tidligere har forskere sett kjønnsforskjeller i forholdet til nikotin og andre avhengighetsskapende stoffer når de har studert rotter. Hunnrotter blir raskere avhengige, og er villig til å jobbe hardere for samme dose.

Denne observasjonen fikk Adrianna Mendrek og teamet hennes i Montreal til å tenke at også kvinner kanskje har høyere risiko for avhengighet, og at kjønnshormoner kan være grunnen.

Hjerneskannet

Mendrek satte dermed i gang en studie for å finne ut om det er målbare kjønnsforskjeller i røyketrangen, og om det er forskjell hos kvinner i ulike stadier av menstruasjonssyklusen.

Hun studerte 34 kvinner og menn som røykte mer enn 15 sigaretter om dagen. De ble hjerneskannet mens de ble vist bilder som enten var nøytrale eller laget for å få dem til å få røykesug. Røykerne fylte også ut spørreskjemaer.

Hun fant ut at kvinner som røykte, slet mer med å slutte enn menn, selv når de røykte like mye.

Sterkere røykesug etter mens

Ukontrollerbar røykehunger er sterkere rett etter menstruasjon, fant Mendrek ut.

– Hormonelle reduksjoner av østrogen og progesteron forsterker muligens abstinenssymptomer og øker aktiviteten i nevrale områder som er forbundet med å ha sterk trang til noe, sier hun i en pressemelding.

Hun mener at det derfor kan være lettere for kvinner å overvinne abstinenssymptomer rett etter eggløsning, når nivåene av østrogen og progesteron er høyere.

Kan hjelpe kvinner å slutte

Men hun føyer til at psykososiale faktorer ikke kan utelukkes. Tobakksbruk, personlig historie, personlighet, sosial situasjon eller miljø – ingen røykere er like. Stress, angst og depresjon er trolig også viktige faktorer å ta hensyn til, sier Mendrek.

– Å ta menstruasjonssyklusen i betraktning kan hjelpe kvinner til å slutte å røyke, sier hun. Adrianna Mendrek mener at helsevesenet bør bruke kunnskap om de nevrobiologiske mekanismene som styrer avhengighet, til å målrette behandling av røykere bedre.

Kilde: 

Adrianna Mendrek: Sex Differences and Menstrual Cycle Phase-Dependent Modulation of Craving for Cigarette: An fMRI Pilot Study. Psychiatry Journal, november 2014. doi: 10.1155/2014/723632

Powered by Labrador CMS