Turoyo er en etterfølger av arameisk, språket Jesus snakket. (Illustrasjonsfoto: Microstock)

Vil redde språket til Jesus

Språket turoyo-arameisk er i ferd med å dø ut. Med nettbasert språkopplæring som livreddende tiltak, går forskere i Bergen i bresjen for å hindre at språket blir helt borte.

For over 2000 år siden gikk Jesus rundt og snakket et arameisk språk. Turoyo er en etterfølger etter dette språket.

Sannsynligvis bruker rundt 300 000 personer i Europa språket i dag. De som snakker språket, kommer opprinnelig fra Midtøsten.

Fra 40 000 til 1800

– Det er mitt morsmål. I min region var det 40 000 som snakket dette språket. I dag er det 1800, sier Shabo Talay.

Han kommer fra Tyrkia og har vært professor ved Universitetet i Bergen (UiB) de siste tre årene. Nå jobber han ved Freie Universität Berlin.

I samarbeid med University of Cambridge, Freie Universität Berlin, Universität Leipzig og St.Efremklosteret i Nederland har Talay og UiB startet prosjektet Aramaic Online.

Til nå har turoyo bare vært et muntlig språk. Derfor utviklet Talay og kollegene først en helt ny rettskrivning. Nå utvikles et nettbasert språkkurs i flere trinn.

– Målgruppen vil være de som har besteforeldre eller foreldre som snakker turoyo og ønsker å lære seg det selv, språkstudenter i hele verden som ønsker å ta det som en del av graden sin, eller andre språkinteresserte personer som ønsker å lære språket til Jesus. Man trenger ingen forhåndskunnskaper, sier Talay.

Språk som brobygger

En rekke personer og institusjoner har engasjert seg i kampen for å redde turoyo, blant annet erkebiskop Mor Polycarpus Augin Argin i Nederland, leder for den syrisk-ortodokse kirken der.

Mange turoyo-talende både i Europa og Midtøsten tilhører dette gamle kirkesamfunnet.

– Turoyo spilte en viktig rolle i å spre kristen tro og kultur så langt som til Kina, India, Tibet og Mongolia. Språket har også fungert som en brobygger når gjelder å spre gresk filosofi og vitenskap til vesten, sier Argin.

I tillegg til nettkurs, skal det også arrangeres sommerkurs for å spre kunnskap og informasjon om turoyo.

Powered by Labrador CMS