Prorektor Gro Bjørnerud Mo kjenner ikke til at ansatte eller studenter bruker heldekkende ansiktsplagg. (Foto: Satur / Shutterstock / NTB scanpix)

UiO vil håndheve nikabforbudet

Loven om forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisning trådte i kraft 1. august, men på UiOs nettsider er plaggene fortsatt lovlige.

«UiO har ikke et generelt forbud mot bruk av religiøs bekledning som for eksempel ansiktsdekkende plagg; man har samme frihet i valg av klesdrakt som ellers i samfunnet», står det på UiOs nettsider under overskriften Studenters bruk av religiøse hodeplagg. Dette til tross for at Stortinget 5. juni vedtok et forbud mot ansiktsdekkende plagg i offentlig og privat undervisning.

- UiO vil oppdatere sine nettsider med informasjon, forsikrer prorektor Gro Bjørnerud Mo. Hun viser til at den nye loven trådte i kraft nesten umiddelbart. Derfor er ikke alle elementer av implementeringen på UiO ferdig diskutert.

Vil benytte gjeldende saksgang for disiplinærsaker

I ytterste konsekvens innebærer den nye loven at ansatte og studenter som velger å benytte slike hodeplagg i undervisningssituasjonen, kan miste jobben eller studieplassen.

- Ved brudd på forbudet vil UiO invitere til dialog med vedkommende, informere om forbudet, og deretter ved behov følge gjeldende saksgang for disiplinærsaker, bekrefter Bjørnerud Mo.

Hun forventer ikke et rush av slike saker.

- Vi er ikke kjent med at studenter eller ansatte benytter ansiktsdekkende plagg, sier hun.

Unødvendig detaljstyring

Gro Bjørnerud Mo er ikke glad for det nye regelverket.

- Dette er en vanskelig sak, men UiO har lenge vært kritisk til forslaget om forbud. Dessverre lyttet ikke Stortinget til flertallet i sektoren, slår hun fast.

I sitt høringssvar til Kunnskapsdepartementet i september 2017 begrunnet universitetet sin motstand blant annet med at det kommer i konflikt med prinsippet om toleranse i høyere utdanning. Også Norsk studentorganisasjon, Elevorganisasjonen, Universitets- og høgskolerådet (UHR) og majoriteten av landets høgskoler og universiteter argumenterte mot et forbud mot ansiktsdekkende plagg.

- Vi har hele veien vært tydelige på at vi ønsker at høyere utdanning skal være inkluderende. Restriksjoner som signaliserer at noen studenter eller ansatte er mer ønsket enn andre, er det motsatte. Forbudet er en unødvendig og uønsket detaljstyring, uttalte Bjørnerud Mo til Uniforum i juni.

Glad for forbud

Ledelsen ved sju av landets åtte universiteter har i likhet med Bjørnerud Mo uttrykt sin motstand mot forbudet. Blant de ansatte ved institusjonene har motstanden vært mindre unison. 34 universitetsansatte, blant disse 22 UiO-professorer, publiserte i oktober 2017 leserinnlegget Ansiktsdekkende plagg bør forbys ved universitetene i Aftenposten.

- Jeg og de andre som skrev innlegget i Aftenposten,er fornøyd med at det er blitt et forbud og at politikerne har en forståelse for dette, sa Gunn Elisabeth Birkelund, professor i sosiologi ved UiO, til Uniforum i juni.- Når noen studenter ikke kan lett identifiseres fordi de har heldekkende plagg, blir det vanskelig å bygge de relasjonene som er nødvendige for et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi som foreleser er avhengig av respons fra tilhørerne, og ser etter svar i studentenes ansikter på hvordan de mottar og forstår undervisningen, uttalte Birkelund i intervjuet.

Denne saken ble først publisert i Uniforum.

Forbudet mot ansiktsdekkende plagg

Stortinget vedtok 5. juni å forby ansiktsdekkende plagg i offentlig og privat undervisning. 91 representanter stemte for et forbud mot ansiktsdekkende plagg, mens 8 representanter stemte mot (Til voteringsoversikten)

Forbudet gjelder ikke hodeplagg som hijab og luer.

Ansiktsdekkende plagg som brukes av hensyn til pedagogiske, helsemessige, klimatiske eller sikkerhetsmessige forhold, som for eksempel verneutstyr, er unntatt.

Forbudet gjelder for elever, studenter og ansatte i undervisningssituasjonen. Forbudet gjelder også skolefritidsordning, leksehjelp og opplæring utenfor lærestedenes område, som skoleturer og ekskursjoner.

Forbudet gjelder ikke i pauser og friminutt.

I barnehagen gjelder forbudet for de ansatte i hele arbeidstiden. Forbudet gjelder ikke barna. Begrunnelsen for dette unntaket er at plagg som nikab og burka ikke brukes av barn i barnehagealder.

Tilføyelsen i Universitets og høgskoleloven § 7-9 om forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet, ble vedtatt 22. juni og trådte i kraft 1. august 2018.

Powered by Labrador CMS