En notis fra RBUP Øst og Sør - les mer.

Nettsiden IN SUM er utviklet i samråd med fagfolk som jobber med barn og unge og er gratis tilgjengelig. (Illustarsjon: kdshutterman / Shutterstock / NTB scanpix)

Samler forskning på effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd

RBUPs nye nettressurs IN SUM gir deg enkel tilgang til alle systematiske oversikter (kunnskapsoppsummeringer) om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse og velferd. Her kan du holde enkelt deg oppdatert på den nyeste forskningen på feltet.

Hver eneste måned publiseres det enorme mengder forskning på feltet barn og unges psykiske helse og velferd. Forskningsrapportene publiseres spredt i ulike tidsskrifter og databaser. Dette gjør det svært krevende for fagfolk å holde seg oppdatert. Du må ha kunnskap om hvilke kilder du skal gå til, hvordan du gjør gode søk og ikke minst vite hva du kan stole på.

- Folk er travle og trenger gode verktøy som raskt gir dem tilgang til pålitelig kunnskap. Derfor har vi tatt på oss jobben med å finne, sortere og gjøre oppsummert forskning av god kvalitet tilgjengelig på ett sted, sier redaktør Kristine Horseng Ludvigsen.

En systematisk oversikt samler, vurderer og sammenstiller alle studier på en gitt problemstilling. En slik oppsummering gir deg derfor raskt oversikt og innblikk i hva som er gjort av forskning på et tema, tiltak eller populasjon.

Systematiske oversikter er en pålitelig kilde til kunnskap om nytte og ulempe forbundet med ulike tiltak. Oversiktene kan også brukes til å avdekke hva vi ikke vet, såkalte kunnskapshull, og for å sjekke forskningsstatus før oppstart av nye studier.

Les mer om kunnskapsoppsumeringen INSUM på hjemmesidene til RBUP

Powered by Labrador CMS