- Rutinene har vært for svake

Kurs i tankefeltterapi har vært godkjent som spesialistutdanning av Norsk Psykologforening frem til forskning.no avslørte forholdet. Slike kurs kan ha vært godkjent i over åtte år.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Tankefeltterapi er som akupunktur basert på teorien om at kroppen har såkalte "energibaner", eller meridianer. Det finnes ingen bevis for slike energibaner. (Illustrasjonsbilde: iStockphoto)"

Hva er tankefeltterapi?

Tankefeltterapi (TFT) er en behandlingsform som er sammensatt av elementer fra tradisjonell kinesisk medisin, akupressur, kinesiologi og kognitiv terapi.

TFT ble utviklet av den amerikanske psykologen Roger J. Callahan på slutten av syttitallet.

Behandlingsmetoden bygger på en teori om at kroppen inneholder en type energifelt som kalles tankefelt.

Tankefeltet antas å styre underbevissthet, bevissthet og følelser.

Metoden benyttes for å behandle traumer, angst, fobier, avhengighet, tvangslidelser og psykosomatiske lidelser.

I behandlingen stimulerer man såkalte aku-punkter ved å banke på dem samtidig som man tenker på det aktuelle følelsesmessige problemet.

Problematiske tanker, følelser og smerter forstås som blokkeringer i tankefeltene. I starten får klienten behandling av terapeut, men læres etter hvert opp i å utføre behandlingen på seg selv.

Det finnes ingen bevis for at TFT har noen virkning.

Kilde: NIFAB

I en e-post til forskning.no redegjør Tor Levin Hofgaard, president i Norsk Psykologforening, for hva som har hendt rundt foreningens godkjenning av et tankefeltkurs som spesialistutdanning.

Det kommer frem at slike kurs kan ha vært godkjent i lang tid, noe som stemmer godt overens med hva andre kilder forteller forskning.no.

- Holdt første godkjente kurs for 8 år siden

Mats Uldal, som driver Mats Uldal Internasjonale Skole for Tankefeltteknikker, forteller at et tyvetalls psykologer har tatt en grunnutdanning hos han på bakgrunn av at kurset har vært godkjent av Psykologforeningen.

- Jeg holdt det første godkjente kurset for fjorten psykologer og en psykiater for rundt åtte år siden, sier Uldal til forskning.no.

Godkjent i april i år

Hofgaard fra Psykologforeningen forteller at godkjenning av et spesifikt tankefeltkurs ved Norsk institutt for energipsykologi sist ble vurdert så sent som i april i år, og at foreningens utdanningsavdeling da var i tvil om det skulle godkjennes.

"Tor Levin Hofgaard fra psykologforeningen sier at rutinene for godkjenning av kurs har vært for svake. (Foto: Norsk Psykologforening)"

Derfor ble saken sendt videre til foreningens fagpolitiske avdeling for avklaring. Hofgaard sier at den fagpolitiske avdelingen ikke hadde god nok oversikt over litteraturen på feltet, og hadde derfor ikke mulighet til å vurdere tankefeltterapi på selvstendig grunnlag.

- Rutinen er da at vi skal kontakte fagmiljøer som kan ha bedre grunnlag for å uttale seg. Den som ble kontaktet i denne saken, var Atle Dyregrov. Han gikk god for metoden, og mente dette burde godkjennes, skriver Hofgaard videre.

Atle Dyregrov er leder for Senter for Krisepsykologi i Bergen og praktiserer selv tankefeltterapi på sine pasienter.

- Her har rutinene vært for svake. Det skal ikke være nok at én fagperson går god for en metode vi er i tvil om, for at den skal aksepteres på denne måten, sier Hofgaard.

- Kan ikke hindre psykologer i å anvende metoden

- Selv om vi ikke lenger vil ha tankefeltterapikurs i vår spesialistportefølje, kan vi ikke hindre at psykologer går på slike kurs på selvstendig grunnlag og deretter anvender metodene, fortsetter Hofgaard.

- Det tilligger Helsetilsynet å vurdere om de kan akseptere at autorisert helsepersonell anvender ikke-dokumenterbare metoder ovenfor pasienter.

Hofgaard sier at tankefeltkursene som ble holdt ved instituttet i august i år var godkjent, og at hans tidligere uttalelse til forskning.no om at instituttet drev villedende markedsføring dermed er feil.

Psykologforeningen har nå kontaktet Norsk institutt for energipsykologi og beklaget at de har gitt dem feil informasjon om godkjenningen av kurset. 

Nettsidene til instituttet er nå tatt ned.  

Powered by Labrador CMS