Når funker psykoterapien best?

Selvinnsikt er avgjørende for bedring, viser ny forskning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Flere studier viser at dynamisk psykoterapi har god effekt. Nå viser ny forskning at spesifikke teknikker i terapien virker ulikt på pasientene.

Psykolog Paul Johansson har undersøkt virkningene av teknikken overføringstolkning i ny doktorgrad.

Studert 100 personer

Tolkning av overføring, også kalt overføringstolkninger, er en meget sentral teknikk innen dynamisk psykoterapi.

Teknikken innebærer at terapeuten bringer det som utspiller seg i relasjonen mellom pasient og terapeut inn i behandlingen. Dette gjøres for å belyse pasientens problemer.

Johansson har studert 100 pasienter i psykoterapi i perioden 1993 til 2005. Samtlige pasienter fikk samme behandling. De gikk i terapi en time per uke i til sammen ett år, og til samme terapeuter.

Den eneste forskjellen var at noen pasienter ble behandlet med overføringstolkninger.

I snitt var de to typene behandling like effektive, og gruppen som helhet ble forbedret. Effekten av overføringstolkninger var imidlertid ikke den samme for ulike undergrupper av pasienter.

- For pasienter med mindre alvorlige problemer, spilte det ingen rolle om de fikk behandling med eller uten overføringstolkninger.

- Pasienter med mer alvorlige lidelser opplevde langt større bedring om de fikk behandling med overføringstolkninger, forteller Paul Johansson til forskning.no.

Avkrefter myter

Sigmund Freud introduserte begrepet overføring allerede i 1895. Man har lenge antatt at overføringstolkninger gir positive resultater i behandlingen.

Det har vært en gjengs oppfatning i teoretisk psykoterapi at behandlingsteknikken egner seg best for ressurssterke pasienter

-Studien viser at det tvert i mot er de som trenger det mest, som også opplever størst forbedring. De profitterer rett og slett mest, fortsetter Johansson.

Psykolog Paul Johansson.

Studien viser også at teknikken forbedrer langtidsresultatene for pasienter med mer alvorlige problemer.

-Effekten har holdt seg tre år etter terapiens avslutning, kan Johansson fortelle.

Selvinnsikt og høye forventninger gir uttelling

Paul Johansson undersøkte også hvilke mekanismer som bidro til forandring hos pasientene under behandling. Han fant ut at selvinnsikt var avgjørende for stabil bedring hos pasientene.

-For pasienter med mer alvorlige problemer, gir overføringstolkninger en økt selvinnsikt. Dette leder igjen til at pasienten fungerer bedre i relasjoner på lang sikt, forteller Johansson

Johansson fant også ut at pasienter med høye forventinger fikk best utbytte av psykoterapi.

- Høye forventinger ga et bedre terapeutisk samarbeid, noe som igjen virket til bidra til et positivt resultat av behandlingen. Et heldig utfall var også avhengig av et godt forhold mellom pasient og behandler.

Første eksperimentelle studie

Paul Johanssons doktorgrad er en del av studiet The First Experimental Study of Transference-interpretations (FEST).

Dette er verdens første eksperimentelle studie av spesifikke teknikker i psykodynamisk psykoterapi. Studien er spesielt designet for å måle effekter av såkalte overføringstolkninger.

Referanse:

Paul Johansson: Moderators and Mediators in Dynamic Psychotherapy. Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet, Institutt for psykiatri, Seksjon Vinderen. 2007. Johansson disputerte 26. september.

Powered by Labrador CMS