De fleste elever kjeder seg på skolen. En ny studie viser at det gjelder også under prøver og eksamener.
De fleste elever kjeder seg på skolen. En ny studie viser at det gjelder også under prøver og eksamener.

Ungdom kjeder seg på prøver og eksamen, ifølge ny studie

Kjedsomheten går ut over resultatene. – Det er skolens oppgave å gi prøver som er relevante og meningsfulle, mener norsk forsker. 

Et stort flertall av elevene i ungdomsskolen kjeder seg, viser tall i Ungdata 2022 fra OsloMet. Også andre studier viser at kjedsomhet er utbredt i skolen. 

Så at elever kjeder seg, er ikke nytt. Men at de også kjeder seg på prøver og eksamener, overrasket forskerne bak en ny studie fra Tyskland og Østerrike.

Noen kjedet seg veldig mye

De lagde en realistisk matteprøve med en enkel del og en vanskelig del. 

Totalt 1.820 elever fra 19 skoler i Tyskland tok prøven. Elevene var fra 11 til 16 år. For å øke innsatsviljen, ble det satt opp en pengepremie til den klassen som gjorde det best. 

Underveis i prøven og etterpå svarte elevene på spørsmål om hvordan de hadde det, med kjedsomhet som et svaralternativ. Blant annet om de ble trøtte fordi de kjedet seg, om de dagdrømte, om de slet med å konsentrere seg og om de synes matteprøver er kjedelige. 

Resultatene viste at flertallet av elevene kjedet seg mens de tok matteprøven. De fleste kjedet seg bare litt, mens andre kjedet seg veldig mye gjennom hele prøven. 

Og kjedsomheten gikk utover prestasjonene. 

Kjedsomhet tar tid og ressurser

Det var særlig på den vanskelige delen av prøven at kjedsomhet kom i veien for resultatene. Tid, tanker og mentale ressurser som elevene skulle ha brukt på å løse oppgaver, blir isteden brukt til å kjede seg. 

På den lette delen av prøven gjorde ikke kjedsomhet utslag på resultatene. Når elevene ikke blir faglig utfordret, ser det ut som om de både klarer å løse oppgaver og å kjede seg, mener forskerne. 

Til tross for all forskning på kjedsomhet i skolen, er disse forskerne de første til å undersøke om det også gjelder på prøver, hevder de. 

Maren Stabel Tvedt har forsket på kjedsomhet i videregående skole.
Maren Stabel Tvedt har forsket på kjedsomhet i videregående skole.

– Nå har vi dokumentert både at elevene kjeder seg på prøver og eksamener og at det går ut over resultatene, skriver forskerne. 

Maren Stabel Tvedt forsker på skole og læring ved Universitetet i Stavanger. Hun kjenner heller ikke til andre studier på kjedsomhet under prøver. 

Viktige og uviktige prøver

– Det er gjort mye forskning på engstelse for prøver og hvordan generell kjedsomhet på skolen henger sammen med svakere prestasjoner, skriver Stabel Tvedt i en epost til forskning.no. 

Hun er imponert over den nye studien, mener den har spennende problemstillinger og at forskerne har gjort grundige analyser. 

Men hun har også innvendinger. 

Noen prøver er viktigere enn andre. Resultatene kommer på vitnemålet og kan avgjøre om eleven kommer inn på ønsket utdanning. Andre prøver har få eller ingen personlige konsekvenser, som for eksempel nasjonale prøver.

– Vår studie svarer ikke på om det er vanligere å kjede seg på uviktige prøver enn viktige, skriver forskerne. 

Maren Stabel Tvedt mener akkurat dette er et av problemene med studien deres.

– Her har de konstruert en prøve for denne studiens skyld, og det er usikkert hvor reell og viktig elevene egentlig opplevde denne prøven. Den teller jo ikke for elevene på noen annen måte enn at de får en premie.

Derfor er det vanskelig å generalisere resultatene til vanlige prøver og eksamener i skolen, mener hun. 

Mindre læring når du kjeder deg

Likevel kan studien fortelle om hva kjedsomhet betyr for læring. 

– Vi har en tendens til å moralisere og si ting som at de unge må tåle å kjede seg, men forskning viser at kjedsomhet faktisk reduserer vår kognitive kapasitet i læringssituasjoner og gjør at vi presterer dårligere, forteller Stabel Tvedt.

Forskerne bak studien har råd for å motvirke at ungdom kjeder seg på prøver. 

De mener at oppgavene må bety noe for elevene, at de griper inn i livene deres. Dessuten bør prøvene tilpasses elevenes nivå og ikke være for lette eller vanskelige. 

Maren Stabel Tvedt er enig. 

– Den beste medisinen mot kjedsomhet er at oppgavene har mening, relevans og rett nivå. Det er også viktig å gi elevene mulighet til å velge en dreining på oppgaven i retning av egne interesser eller erfaringer.

Dessuten kan elevene selv gjøre noe når de begynner å kjede seg. 

Hva betyr dette for meg?

– Å kunne hanke seg inn igjen med hensiktsmessige strategier, er viktig og er en del av utviklingen til å bli en selvstendig og selvregulert elev. Men dette trenger elevene hjelp til å øve på i skolehverdagen, skriver Stabel Tvedt.

Om læreren kun legger vekt på hvor viktig prøven er for standpunktkarakteren, vil det kanskje redusere kjedsomhet, men også øke engstelse og skam, mener UiS-forskeren. 

Det er bedre å hjelpe elevene til å tenke på hvilke sammenhenger de kan bruke det de lærer i og hvordan faget betyr noe for dem og samfunnet de lever i. 

Forskerne bak studien mener også at den har noen svakheter. 

Elevene rapporterte selv om de kjedet seg eller ikke. Det kan være en feilkilde. 

Dessuten valgte de å gi ungdommene en matematikkprøve, fordi dette er et kjernefag i skolen. Derfor kan ikke resultatene si noe om elevene kjeder seg på prøver i andre fag. 

Referanser: 

Thomas Goetz m.fl.: Test Boredom: Exploring a Neglected Emotion. Journal of Educational Psychology, 2023

Ungdata 2023, Oslo Met. 

Få med deg ny forskning:

Powered by Labrador CMS