Narsissister er kjent som egoistiske, selvopptatte og de sliter med å forstå andres følelser. Hvis en mann scorer høyt på narsissisme er det sannsynlig at han har stort behov for seksuell oppmerksomhet, viser en australsk studie.

Folk med «mørke» personlighetstrekk søker mer seksuell oppmerksomhet

Men de samme personlighetstrekkene påvirker ikke kvinner og menn på samme måte. Det viser en ny, australsk studie.

Forskerne bak en ny australsk studie fant ut at kvinner med såkalte machiavellistiske trekk og menn med narsissistiske og psykopatiske trekk søker seksuell oppmerksomhet fra andre i større grad – men ikke omvendt.

Hvorfor er det sånn – og dreier det seg egentlig om personlighetstrekkene?

Trekk med fellesnevnere

Narsissister er kjent som selvopptatte og rett og slett egoistiske. Rett og galt finnes bare når det gagner dem selv – og det siste du vil gi en narsissist er noen som helst form for kritikk.

De higer etter å bli beundret, og de sliter med empati og innsikt i andre menneskers følelser. En narsissist drømmer konstant om makt, innflytelse og misunnelige blikk. En narsissist er overbevist om at han er spesiell, og ikke minst; bedre enn deg. Narsissister har likevel ofte upopulære og sosialt svake venner. De vil nemlig ikke ha konkurranse.

For en machiavellist er du et verktøy for hans personlige vinning. Machiavellistene manipulerer deg enkelt med vakre ord; de er kyniske, men karismatiske. De vet akkurat hva du vil høre, og det bruker de for alt det er verdt.

De smisker for å få det de vil ha, samtidig som de lyver og bedrar uhemmet. Machiavellister og narsissister er like når det kommer til oppfatningen om at «jeg er viktigst», men førstnevnte er mer sjarmerende og har langt mer selvinnsikt.

Narsissister, machiavellister og psykopater utgjør det forskerne bak den nye studien kaller «Den mørke triaden». Psykopatene har ikke begrep om hva empati er, men de er smarte, og lærer seg likevel å forstå hva andre mennesker føler.

De er på samme måte som machiavellistene både utspekulerte og svært karismatiske. En psykopat følger ikke regler og normer, de utnytter folk – og i alt de gjør er egen vinning prioritet nummer én.

Individuelle forskjeller

Forskerne bak den nye australske studien undersøkte individuelle forskjeller i behovet for seksuell oppmerksomhet fra andre, som i undersøkelsen er forkortet til DSA (Desire for Sexual Attention). Forskerne undersøkte forskjellene i DSA mellom ulike aldersgrupper og kjønn, og fant ingen forskjeller i DSA mellom kvinner og menn. De fant likevel at DSA er ulikt betinget på tvers av kjønnene.

Studien er publisert i tidsskriftet Personality and Individual Differences.

Hos menn var det i hovedsak narsissistiske trekk og psykopati som kunne forutsi behovet for seksuell oppmerksomhet – førstnevnte mer enn det siste. For kvinner var høy score på machiavellisme den hovedfaktoren, mens narsissisme og psykopati påvirket bare i liten grad DSA hos kvinner. Machiavellisme forutsa i liten grad behovet for seksuell oppmerksomhet hos menn.

Undersøkelsen ble gjort på 200 australske innbyggere, hvorav 107 var kvinner og 93 var menn. Deltakerne var mellom 18 og 80 år, og deltok ved å svare på spørreskjema.

Kan handle om kjønnsroller

Bente Træen er professor i helsepsykologi ved UiO, og forsker blant annet på seksualvaner. Hun mener studien er interessant, men mener at målene på personlighet som er brukt i studien ikke nødvendigvis er gode.

Hun tror kjønnsroller i større grad enn personlighetstrekk kan hjelpe oss med å forstå sammenhengene og forskjellene.

Bente Træen er professor i helsepsykologi og forsker på blant annet seksualvaner ved UiO. Hun tror mer enn bare personlighetstrekk skinner igjennom når man ser på resultatene i undersøkelsen.

– Det jeg syns var mest interessant var den machiavelli-dimensjonen av kvinner. Jeg tenker at på en måte har dette sammenheng med kjønnsroller, og dermed ikke nødvendigvis et personlighetstrekk.

– Sånn som seksualiteten er scriptet – sånn som vi er lært opp til å spille kjønnsrollene våre i vår kulturkrets – så er det jo fortsatt sånn at menn skal ta det erotiske initiativet, og kvinner skal akseptere eller avvise dette initiativet. Og det er klart at når du i henhold til din rolle skal være den som tar initiativ, så er det jo enklere å gjøre det om du har god selvtillit. Da hjelper det at andre oppfatter deg som attraktiv.

Machiavellisme er altså forbundet med at egen vinning er det viktigste – og det er ikke utenkelig at en person som scorer høyt på machiavellisme, også scorer høyt på selvtillit.

Danner grunnlaget i barndommen

Nok en faktor skilte kvinner og menn i undersøkelsen: Hvilken tilknytning man hadde til sin far i barndommen skal ha noe å si for behovet for seksuell oppmerksomhet fra andre senere.

Forskerne bak studien fant nemlig ut at kvinnene som har hatt overbeskyttende fedre i barndommen i større grad søker seksuell oppmerksomhet fra personer de har tilknytning til i voksenlivet.

– Det man vet er at dette med tilknytningsstil er viktig. Vi ser i flere studier at en utrygg tilknytningsstil er noe som er etablert før barna er to år. Så hvis du har en utrygg oppvekst, slik at du blir utrygg på dine nærmeste personer, har det sammenheng med at man har risikoadferd og en del andre negative seksuelle helsemål senere i livet.

– Hvis du har en trygg tilknytningsstil, og hvis du har fått med deg det beste fra omsorgspersonene dine mens du var veldig liten, så borger det for en sunn seksuell utvikling. En overbeskyttende forelder kan gi et uselvstendig barn, som ikke har fått lært seg egen mestring fullt ut, forteller Træen.

Er det personlighet?

– De målene som er brukt i studien, er det personlighetstrekk? Det er jo det første jeg tenker på, sier Træen etter å ha lest gjennom studien.

Hun tror at funnene handler mer om tillærte normer enn medfødte personlighetstrekk.

– Med en gang man drar inn personlighet så tenker man at dette er medfødt. Jeg tenker at nei – det tror jeg faktisk ikke det er. Jeg tror at personlighet spiller en rolle, men jeg er usikker på om det er gode mål på personlighet som er brukt i denne studien, for de reflekterer såpass mye av kjønnsrollene.

– Det gjør jo på en måte fundamentet for studien ganske usikkert. Og utover det tenker jeg at det de finner kanskje ikke er så veldig overraskende, fortsetter hun.

– Menn kan jo være attraktive fordi de er flotte, pene, maskuline, men også for en ting som status og penger. Så det er noe av det som gjør at menn bare ved å vise seg i lokalet vil få kvinners oppmerksomhet. Om det nødvendigvis har sammenheng med at man også har et narsissistisk personlighetstrekk, det skal være usagt. Men det kommer jo helt an på hvordan det er målt. Hva er det vi måler? Er det personlighet, slik den ligger i genene våre, eller er det noe som er sosialt lært? undrer Træen.

Hva med narsissistiske kvinner?

Hvorfor narsissistiske trekk hos kvinner ikke kan forutsi økt behov for seksuell oppmerksomhet på samme måte som hos menn, og hvorfor machiavellistiske trekk heller er en faktor hos kvinner, syns Træen er interessant.

– Det er et godt spørsmål, og jeg tenker det er fordi at kvinners kjønnsrolle er en annen, sier Træen. Hun tror igjen det hele handler mer om kjønnsroller enn hvordan menn og kvinner på hver sin måte påvirkes av «mørke» personlighetstrekk.

Træen forteller at kvinner gjerne kan ta initiativ til seksuell kontakt, særlig etter noen glass alkohol, men generelt har kvinner og menn ulike roller i det erotiske spillet.

Å oppdage eller å bli oppdaget

– Kvinners strategi er å bli oppdaget av menn. Det er en grunn til, for å sette det litt på spissen, at kvinner bruker timesvis foran speilet før de går ut på byen. De skal se best mulig ut og kle seg mest mulig inviterende. Så kvinners strategi er ikke å ta initiativ, men å bli oppdaget, sier Træen.

Kan det bety at kvinner med en machiavellistisk personlighet bryter mer ut av sin kjønnsrolle – gjør den kvinner mer søkende? En machiavellist kjennetegnes ved å konkurrere og å søke status - kanskje også i form av sex. Samtidig opererer personer med narsissisme i større grad innenfor de tradisjonelle kjønnsnormene? Menn på sin side har som strategi å være den som oppdager, fremfor å bli oppdaget, skal vi tro Træen.

– Det ligger til mannsrollen å skulle ta dette initiativet. Kvinners greie når han tar et initiativ er enten å innlede en forhandling om intimitet, eller å avvise det. Men kvinners strategi er å bli oppdaget, og jeg bruker å si at da hjelper det hvis man er naturlig pen – altså naturlig en person som drar til seg andres blikk.

Mer miljø enn arv?

– Jeg tenker at studien viser noe som reflekterer det vi er sosialisert til, og de kjønnsrollene vi er sosialisert til.

Træen syns funnene er interessante, men understreker at en klype salt hører med.

– Den er mer som en kuriosa. Den er litt morsom, fordi den er annerledes. Men akkurat hvilke konklusjoner man kan dra ut ifra en så liten studie med et så lite utvalg – det er jeg høyst usikker på.

Referanser:

Connor, Peter J. O., Spark, Andrew., Kaya, Maria. (2020). The desire for sexual attention: Relationship with dark triad traits and parental bonding factors. Personality and Individual Differences 2020(155).

Powered by Labrador CMS