Å tegne hjelper deg å huske

Skyldes summen av mange effekter – synsinntrykk, muskelbevegelse og tankevirksomhet.

Hvis du skal huske en liste med ord, kan du bruke mange knep. Du kan se for deg ordet, du kan skrive det ned og du kan tenke på ordet og hva det betyr.

Tegning kombinerer alle disse knepene og virker bedre enn hvert knep for seg. Det har forskere fra University of Waterloo i Canada funnet ut.

Tegne virket bedre enn å skrive

De gjorde sju forskjellige eksperimenter med noen titalls studenter som fikk se enkeltord. Så ble det spilt noen lyder av forskjellig tonehøyde som de skulle beskrive.

Denne oppgaven fungerte bare for å gi dem noe annet å tenke på. Etterpå skulle de nemlig huske så mange av ordene som mulig.

Det som skilte eksperimentene, var hva studentene gjorde mens de så ordene i første omgang. I det første eksperimentet satt studentene alene i et forsøksrom. Noen av skulle skrive ordene de så mens andre skulle tegne dem.

Dette var det mest grunnleggende eksperimentet. Det viste at de som tegnet, husket ordene rundt dobbelt så godt.

Tegninger og tekst fra studentene som deltok i forsøket. Øverst: I eksperiment 1A skulle noen tegne ordet og andre skrive ordet mange ganger. I eksperiment 1B skulle noen tegne ordet mange ganger og andre skrive det en gang, men med pyntet, litt tegnet tekst. I begge tilfellene klarte de som tegnet å huske bedre. I eksperiment 1B var likevel forskjellen mindre mellom de som tegnet og de som skrev. (Foto: (Figur: Fra studien til Wammes et. al. i tidsskriftet The Quarterly Journal of Experimental Psychology.))

Bare se og ikke tegne fungerte dårligere

Så prøvde forskerne med varianter av forsøket. Ville metoden fungere i en større gruppe, for eksempel en forelesningssal? Ja, viste det andre eksperimentet.

Kunne det tenkes at det var all tankevirksomheten rundt det å finne på en tegning til ordet som gjorde utslaget alene? Eksperiment tre skulle finne svaret. Noen av studentene ble bedt om å tenke ut nye ord de forbandt med det oppgitte ordet.

Fortsatt vant tegnemetoden. Kanskje var det bare fordi tegningen gjorde at studentene så for seg ordet at de husket det bedre? Nei, viste de neste eksperimentene. Å bare se for seg ordet gjorde ikke susen.

Tegnemetoden stod seg også godt mot tidspress. I ett eksperiment fikk studentene veldig mange ord å huske. Det gikk også bedre med tegnemetoden.

Samspill av minnekoder

Det ser altså ut til at styrken ved tegnemetoden ikke har en bestemt årsak. Det er flere mekanismer som virker sammen og forsterke hverandre.

– Når du tegner, så fremmes det sømløse samspillet av mange typer minnekoder – fordypning, bildeskaping, bevegelser og bildeminne – til ett sammenhengende minnespor, skriver forskerne i artikkelen i tidsskriftet The Quarterly Journal of Experimental Psychology, der studien er omtalt.

Lenke og referanse:

Need to remember something? Better draw it, study finds. Nyhetsmelding fra University of Waterloo.

Jeffrey D. Wammes, Melissa E. Meade & Myra A. Fernandes: The drawing effect: Evidence for reliable and robust memory benefits in free recall, The Quarterly Journal of Experimental Psychology Volume 69, Issue 9, 2016, 16.2.2016, DOI: 10.1080/17470218.2015.1094494.

Powered by Labrador CMS