Kaffepausen forlenger livet

Et godt arbeidsmiljø og givende småprat på jobben øker sjansen for å leve et langt liv.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Alle som har vært på en dårlig arbeidsplass forstår verdien av gode kolleger og et godt arbeidsmiljø. Det er kanskje ikke så rart, for folk i fulltidsjobb bruker gjerne mer tid på jobben i løpet av en arbeidsuke enn de gjør med venner.

Trivsel på jobben kan faktisk vise seg å være livsviktig.

En studie fra Tel Aviv University i Israel, som fulgte arbeidstagere i 20 år, viser nemlig at deltagerne som hadde lite kontakt med og følte lite sosial støtte fra sine kolleger, hadde 2,4 ganger så stor risiko for å dø i løpet av årene studien foregikk som de lykkelige arbeidstagerne.

(Foto: Istockphoto)

Dårlig kontakt ga større risiko for å dø

820 deltagere i alderen 25 til 65 ble rekruttert til studien i forbindelse med en vanlig helsesjekk i 1988. Deltagerne arbeidet i gjennomsnitt 8,8 timer per dag i ulike sektorer som finans og helse. Forskerne  fulgte helsejournalene deres i 20 år, og evaluerte de sosiale forholdene på arbeidsstedene deres.

Det ble gjort ved hjelp av spørreskjemaer, undersøkte forholdet deltagerne hadde til sjefen, til sine kolleger, og om de følte at kollegene var vennlige og lette å komme i kontakt med.

Etter å ha kontrollert for psykologiske, atferdsmessige eller fysiologiske faktorer som kunne påvirke resultatet – for eksempel alder, røyking eller depresjon – viser det seg at følelsesmessig støtte er den sterkeste indikatoren for fremtidig helse.

I løpet av studien døde 53 deltagere, og flesteparten av disse hadde lite eller ingen sosial kontakt med sine kolleger.

Alt i alt hadde deltagerne som rapproterte om dårlig kontakt med medarbeidere en 140 prosent større risiko for å dø i løpet av 20-årsperioden.

Flere sofakroker og firmaturer

– Vi tilbringer det meste av den våkne tiden på jobb, og vi har ikke så mye tid til å møte venner i arbeidsuken, påpeker Sharon Toker, hovedforfatteren bak studien, i en pressemelding fra universitetet.

– Arbeidsplassen burde være et sted der folk kan få den emosjonelle støtten de trenger.

Selv om for eksempel åpne landskap har blitt vanlig på mange kontorer, mener Toker det ikke er nok.

Hun mener arbeidsgivere bør legge opp til områder der de ansatte kan være sammen mer uformelt, som kaffehjørner og sofakroker. Andre forslag er sosiale sammenkomster utenfor jobbsammenheng, og at man ikke blokkerer sosiale sider som for eksempel Facebook – som hun mener kan være en viktig kilde til sosial kontakt.

Et annet forslag er programmer der de ansatte får tilbud om å diskutere stress og personlige problemer knyttet til jobben.

Studien er publisert i tidsskriftet Health Psychology.

Kilde:

A. Shirom m.fl.: Work-based predictors of mortality: A 20-year follow-up of healthy employees. Health Psychology, vol. 30, nr. 3, side 268-275 (les sammendrag)

Powered by Labrador CMS