Nesten hver fjerde mann som oppsøker hjelp fordi de er voldelige mot partneren sin avbryter behandlingen underveis, allerede før fjerde samtalemøte, ifølge ny studie. (Foto: Microstock)

Psykiske problemer bak partnervold

De fleste menn som søker behandling fordi de har vært voldelige mot partneren sin har psykiske problemer og har selv hatt voldelige foreldre.

Psykiske problemer er en underliggende årsak for mange av mennene som søker hjelp hos Alternativ til Vold (ATV). Det viser psykolog Ingunn Rangul Askeland ved Universitetet i Oslo i en ny studie.

Hun har undersøkt bakgrunnen for menn som oppsøker et av ATVs behandlingssentre.

– Så mange som syv av ti menn oppfylte kriteriene for minst én psykisk lidelse, påpeker hun.

– Om lag fire av ti oppfylte kriteriene for en angstlidelse. Den samme forekomsten ble funnet for depressive lidelser og misbruk av alkohol og medikamenter.

Nesten halvparten av mennene hadde to eller flere psykiske lidelser.

Preget av vold i oppveksten

Studien viser også at det er en sammenheng mellom voldsopplevelser i oppveksten og voldsbruk mot partner. Seks av ti menn som søkte behandling rapporterte at de selv har vært utsatt for vold eller vokst opp med vold mellom foreldrene.

Askeland har i en årrekke forsket på voldsbruk, og har også tidligere pekt på denne sammenhengen.

– Det å ha vært utsatt for vold gir en generell sårbarhet for selv enten å bli utsatt eller utøve vold i et parforhold. Det å ha vært utsatt er én type erfaring som kan være en av faktorene som gjør at man kan utvikle voldelig atferd, sa hun i 2011.

Ulike typer vold

Den nye studien viser at nesten alle mennene som oppsøkte ATV for behandling hadde brukt grov vold mot partneren. De fleste av dem rapporterte at de hadde brukt ulike typer fysisk og psykisk vold, og ødeleggelse av gjenstander og innbo.

– Flertallet rapporterte om utstrakt bruk av psykologisk kontrollerende vold, som sammen med fysisk vold kan tyde på dyptliggende problemer med å relatere til andre, skriver Askeland i studien.

Mange avbryter behandlingen

Nesten hver fjerde mann som oppsøker hjelp avbryter behandlingen underveis, allerede før fjerde samtalemøte, ifølge undersøkelsen. Dette gjelder særlig de som er yngre, er fra en ikke-norsk etnisk bakgrunn, menn uten tidligere erfaring fra psykisk helsetjeneste, og menn som blir behandlet av en praktikant uten ferdig utdanning.

Studien viser at det er behov for å videreutvikle behandlingstilbudet for voldsutøvere, mener Askeland. Hun foreslår rutinemessig sjekk av tidligere traumer og langtidseffekter fra psykiatriske lidelser eller voldsopplevelser i barndommen, tiltak for å forebygge avbrudd i behandlingen, og kulturelt tilpasset rådgivning for etniske minoriteter.

Alles ansvar å forebygge vold

– Funnene i denne studien tyder på at vold i stor grad er knyttet til en rekke underliggende psykiske problemer, ofte med bakgrunn i en oppvekst preget av vold, kommenterer Askeland i en pressemelding fra Universitetet i Oslo.

– Samfunnet bør ta et felles ansvar for vold i nære relasjoner. Hvis andre voksne hadde gjort noe for å stoppe volden og sett disse mennene da de var barn, kunne mange vært hjulpet før de selv ble utøvere av vold.

Referanse:

Ingunn Rangul Askeland: Men voluntarily in treatment for violent behavior against a female partner: who are they?, doktorgrad, UiO, 2015

Powered by Labrador CMS