Bipolar lidelse: Gave og forbannelse

Vi har hørt mye om de negative sidene ved bipolar lidelse. Men tilstanden kan også gi intenst gode opplevelser, antyder ny forskning.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: colourbox.no)

Bipolar lidelse:

Bipolar lidelse (tidligere manisk-depressiv lidelse) er en samlebetegnelse for flere sykdommer. Felles for dem alle er store variasjoner i stemningsleiet.

Det finnes to hovedtyper av bipolar lidelse: Bipolar I er det man tidligere kalte manisk-depressiv lidelse. Bipolar II gir mildere manier, men depresjonene er ofte like alvorlige som ved bipolar I.

Typisk for manisk fase:

 • stor selvtillit, mange planer
 • høyt aktivitetsnivå
 • hurtig tankevirksomhet
 • snakker fort
 • sover lite
 • ukritiskhet, endret dømmekraft

 

Typisk for depressiv fase:

 • tristhet
 • lite eller ingen glede i hverdagen
 • trøtthet, redusert energi og tiltakslyst
 • konsentrasjonsvansker, vanskelig å ta beslutninger
 • svekket matlyst, eller trang til å spise mye, særlig søtsaker
 • sover lite eller mye
 • skyldfølelse
 • angst
 • tanker om døden eller selvmordstanker

 

Det finnes ikke behandling som kan kurere bipolar lidelse, men ved hjelp av gode mestringsmåter og riktig hjelp kan mange være uten symptomer i lange perioder.

Kilde: Rådet for psykisk helse

På sitt beste kan bipolar lidelse gjøre sanseinntrykkene sterkere, kreativiteten større og tankene klarere, mener mennesker som selv har sykdommen.

- Den er et tveegget sverd, for selve gaven er også en forbannelse, men gaven i seg selv var simpelthen fantastisk til tider, sier én av ti bipolare personer som er blitt intervjuet av britiske forskere.

Dr. Fiona Lobban og kollegaene ved Lancaster University kjente til at både forskere og leger har erfart at noen pasienter faktisk verdsetter aspekter ved bipolar lidelse høyt.

- Det er svært viktig at vi lærer mer om de positive sidene ved bipolar lidelse siden det å fokusere bare på negative aspekter maler et svært skjevt bilde, som bevarer inntrykket av bipolaritet som en tvers igjennom negativ opplevelse, sier Lobban i ei pressemelding.

- Dersom vi ikke utforsker det positive ved bipolar lidelse vil vi heller ikke skjønne noen menneskers ambivalens overfor behandling. 

Mange negative sider

Bipolar lidelse anses generelt som en alvorlig og varig mental sykdom med store negative konsekvenser for mennesker med denne diagnosen og deres venner og familie.

- For noen mennesker er dette i høy grad tilfelle, sier Lobban.

Forskningen viser også at lidelsen er knyttet til arbeidsledighet, dårlig livskvalitet, misbruk av stoff og alkohol og svært høye selvmordsrater.

Likevel har ikke alle rammede et entydig negativt forhold til sin egen lidelse.

De ti deltagerne på mellom 24 og 57 år som var med i studien, rapporterte også om en rekke fordeler ved sykdommen. Dette dreide seg for eksempel om forsterkede opplevelser og indre tilstander som friske mennesker ikke har.

Forstørrelsesglass

- Det er nesten som om det åpner opp noe i hjernen som ikke vanligvis er der, og jeg ser farger sterkere enn jeg brukte, sier deltageren som opplevde sykdommen som både gave og forbannelse.

Han beskriver lidelsen som et forstørrelsesglass som forsterker inntrykkene fra musikk og kunst.

(Foto: Colourbox)

Rita Long, som ikke var med i studien, men som har diagnosen bipolar, kjenner seg igjen i beskrivelsene. Hennes opplevelser i barndommen var ofte svært forskjellige fra tvillingsøsterens:

- Jeg la merke til ting, opplevde dem med en annen grad av intensitet. Vi kunne være på tur, og jeg kunne si: Se på denne fargen her! Og søstera mi kunne si, ”Det er bare et bær”, forteller Long i pressemeldinga.

Hundrewatts lyspære

Noen av deltagerne hadde også hatt svært positive opplevelser i jobber eller studiesituasjoner.

De beskrev hvordan normalt vanskelige eller tidkrevende oppgaver kunne føles fantastisk lette. Det å kunne prestere på høyt nivå i slike perioder var åpenbart enormt givende.

- Jeg kan komme opp med en løsning som ingenting, på for eksempel et moralsk dilemma eller en akademisk oppgave. Og for det meste, hvis jeg bare holder meg til det, er det helt riktig, sier en annen deltager. 

- Det er som å ha en hundrewatts lyspære i hodet i stedet for en førtiwatts.

Må snakke om begge sider

Flere av deltagerne i studien følte imidlertid at dette var sider av sykdommen de ikke kunne snakke om. Én uttrykte det slik:

- Det er fint, men du har egentlig ikke lov til å si det, fordi det er dårlig innsikt. Du må si at det bare er fælt, og det er ikke det.

Det er liten tvil om at bipolar lidelse ofte har svært alvorlige og negative konsekvenser for den som rammes. Likevel må vi ikke glemme de glitrende lysglimtene som også kan følge med tilstanden, mener Rita Long.

- Jeg vil ikke undervurdere hvor vanskelig de dårlige periodene kan være, men samtidig føler jeg veldig sterkt for det positive, sier hun.

- Hvis vi skal komme videre som samfunn – i akademia, i forretningslivet, i underholdning – trenger vi mennesker som flytter grenser. Folk med bipolar lidelse gjør det.

Lancaster-forskerne mener resultatene framhever behovet for å invitere mennesker til å snakke om både positive og negative sider ved bipolar lidelse.

De påpeker imidlertid at dette bare er et lite studium. Bare mer forskning kan gi svar på hvor vanlige slike positive effekter er.

Referanse:

F. Lobban, K. Taylor, C. Murray, S. Jones, Bipolar Disorder is a two-edged sword: a qualitative study to understand the positive edge, Journal of Affective Disorders, 1. april 2012.
 

Powered by Labrador CMS