Trygve tar en Trump, mente VG etter at Senterpartiets partileder Trygve Slagsvold Vedum skrev at vi må slutte å lytte til elitene i samme avis. "Vi må tørre å lytte til de som av ekspertene blir erklært som dumme, fremmedfiendtlige og politikerforaktende. Min gjetning er at både jeg og mang en ekspert kunne lært mye av å lytte mer til disse menneskene enn av å lytte til andre eksperter", skrev Vedum i VG i 2016. (Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix)

Ser den norske eliten ned på vanlige folk?

Noen politikere påstår at det er stor forskjell på den norske eliten og folk flest. Men er det egentlig det?

Forskere ved Institutt for samfunnsforskning har studert om folk i maktposisjoner i landet er på kollisjonskurs med resten av befolkningen i viktige politiske saker.

De første resultatene er nå klare.

Rundt 1400 samfunnstopper fra ulike sektorer i samfunnet er intervjuet i den såkalte Lederskapsundersøkelsen 2015. Blant dem er det blant annet avisredaktører, ekspedisjonssjefer og departementsråder, konsernsjefer, ledere for kulturinstitusjoner og ordførere.

Holdningene deres kan sammenliknes med holdningene i befolkningen generelt. Denne informasjonen er hentet fra Valgundersøkelsen i 2013.

Mener folk er for likegyldige

Forskere har blant annet spurt eliten om de mener borgerne kan for lite om politikk for å ta fornuftige politiske valg.

Bare et mindretall, 29 prosent, sier seg enige i dette. Derimot synes 76 prosent at det er for mye politisk likegyldighet i Norge.

Flere Frp-politikere mener vi mangler kunnskap

Politikerne i undersøkelsen er klart mindre enig enn de øvrige eliter om at velgerne er kunnskapsløse. Her er både stortingsrepresentanter, utvalgte ordførere og statssekretærer spurt.

Det var flere politikere fra Fremskrittspartiet som var tvilende til dette. 27 prosent av Frps politikere var skeptiske til velgernes kunnskap. Ingen av SV-erne mente velgerne manglet kunnskap om politikk.

Kritisk til politikerne

Eliten i Norge generelt er ganske kritiske til politikerne, viser undersøkelsen. 77 prosent mener at politikerne er for opptatt av stemningsskifter i befolkningen.

De fleste mener likevel at det er politikerne som fortsatt bør ta beslutningene i landet vårt.

Ti prosent mente at beslutningene burde overlates til faglige eksperter. Tre prosent sa seg helt enig eller delvis enig i at vellykkede næringslivsledere burde bestemme.

I utakt i synet på innvandring

Eliten er spurt om flere sentrale politiske spørsmål, for eksempel synet på utbygging av offentlige tjenester versus mindre skatt. Når disse svarene sammenliknes med hva befolkningen generelt har svart, ser ikke forskerne den store forskjellen mellom gruppene. 

Bare på ett område er eliten i utakt med befolkningen, viser tallene. Det handler om synet på innvandringspolitikken. Generelt ønsket befolkningen i 2013 en strengere innvandringspolitikk enn elitene. Her er det politikerne fra Høyre og Fremskrittspartiet som ligger nærmest folk flest. 

Kilde:

Trygve Gulbrandsens innlegg Elitisme i Norge – kan man påstå at eliten er elitistisk? ved Institutt for samfunnsforskning, august 2017

Powered by Labrador CMS