Bildet viser en blomstereng.
Nye verktøy utviklet de aller siste årene, gjør det enklere og raskere å granske alle genene til blomster.

Nå vet vi når blomstene kom på jorda

Hundrevis av forskere har samarbeidet om å undersøke genene til 9.500 arter av blomster. 

Fra 48 ulike land har forskerne samlet både levende blomster og utdøde planter som lå i museer.

Mest spennende er det når studien – nylig publisert i tidsskriftet Nature – nå kan konkludere med at 80 prosent av alle blomstene våre oppsto under en «genetisk eksplosjon» for rundt 150 millioner år siden. 

Da tok blomstene over som de dominerende plantene på landjorda.

En genetisk eksplosjon innebærer at det i løpet av relativt kort tid oppstår veldig mange nye arter. 

Mye er blitt bekreftet

Nye verktøy utviklet de aller siste årene, gjør det enklere og raskere å granske alle genene til blomster.

Mye av det plantegenetikere og andre biologer trodde de visste om blomstene, er blitt bekreftet i denne nye og store studien.

Men noen overraskelser har dukket opp.

For eksempel viser det seg at blomstene i familien Asteraceae, som inkluderer solsikker og tusenfryder, hører hjemme et annet sted i blomstenes store slektshjul enn forventet.

Bildet viser et hjul med slektstre.
Forskerne har skapt et nytt slektshjul for blomstene, basert på 353 gener i blomstenes cellekjerner. Begynnelsen var for 150 millioner år siden

90 prosent av plantene er blomster

Om lag 90 prosent av alle kjente arter av planter på jorda er blomster.

Til blomstene hører både trær, busker, urter og gress.

Det blomstene har til felles er at de lager blomsterblader og at de har frø innkapslet i en frukt. Gress og urter har ofte små og uanselige blomsterblader, men de er like fullt blomsterplanter.

Pollen er de mannlige kjønnscellene til blomstene. 

Fruktknuten inneholder eggceller og er med og danner den kvinnelige delen av blomsterplantene.

Blomstene bruker både insekter, fugler og andre dyr til å hjelpe seg med å bli befruktet. Fargerike blader, gode dufter og nektar lokker til seg dyrene.

Fossiler av blomster

Forskerne har også brukt 200 fossiler av planter som hjelp for å tidfeste utviklingen av blomstene.

Slik får de bekreftet at det ble mange flere blomster i løpet av kort tid, for rundt 150 millioner år siden.

Denne «eksplosjonen» – hvor 80 prosent av blomstene oppsto – skjedde under dinosaurenes tid. Dette var på slutten av tidsperioden som kalles jura.

For rundt 40 millioner år siden økte igjen artsmangfoldet av blomster. Da skjedde det under en periode med synkende globale temperaturer.

Kilde:

«A New Tree of Flowering Plants? For Spring? Groundbreaking», New York Times, 11. mai 2024

Alexandre R. Zuntin m.fl: «Phylogenomics and the rise of the angiosperms», Nature, april 2024

Powered by Labrador CMS