En eksoplanet rundt trippelstjernen Gliese 667 C. Her har kunstneren valgt å framstille planeten som jordlignende. Dette er bare en av mange eksoplaneter som potensielt kan ligne på jorden. (Illustrasjon: ESO/L. Calçada)

Ny metode for å lete etter liv i rommet

Universet rundt oss er ganske stort, så hvor skal vi lete for å finne romvesener? To tyske astronomer har et forslag.

Hvorfor finner vi ikke liv der ute? Dette spørsmålet har plaget astronomer og forskere i mange år, og spørsmålet har til og med et eget navn: Fermis paradoks.

Vi vet at det sannsynligvis er flere hundre milliarder planeter i vår egen galakse, og mange titalls milliarder av disse kan ligne på jorda. Siden vi ikke vet om noe annet liv enn det som finnes på vår egen klinkekule, må vi gå ut i fra at liv oppstår på planeter som ligner på jorden.

Det er så mange muligheter over så lang tid at universet burde vært fult av intelligent liv. Erik Tunstad går så langt som å garantere at det finnes liv der ute i denne kommentaren.

Men så vidt vi vet, er det ingenting. Vi har lett og lett i mange tiår uten å finne noe.

Nå foreslår to tyske astronomer en metode som skal gjøre dette søket smalere. Hvis romvesenene har en intelligens som ligner på vår egen, vil de også kanskje tenke som oss og bruke de samme metodene for å lete etter liv.

Søket etter eksoplaneter

De siste 20 årene har vi funnet tusenvis av eksoplaneter – planeter som går rundt andre stjerner enn vær egen sol.

Men hva om romvesenene også leter etter liv. Kanskje de gjør det på samme måte som oss?

Astronomene bruker mange forskjellige metoder på å finne eksoplaneter. Planeter er bittesmå når vi snakker om astronomiske avstander, så det er veldig vanskelig å se de med et teleskop.

Men noen få ganger er det faktisk mulig, som du kan lese om her.

Astronomer kan registrere små variasjoner i lysstyrken fra stjerner når en eller flere planeter passerer foran solskiven. En større planet vil blokkere mer lys, og det går an å regne seg fram til en omtrentlig størrelse.

Men hva om intelligente vesener der ute bruker de samme metodene for å lete etter beboelige planeter, og finner jorden?

– Det er selvfølgelig helt umulig å si noe om hva slags metoder de bruker, men de må forholde seg til de samme fysiske prinsippene som oss. Jordens vandring foran solen er åpenbar måte å finne denne planeten på, sier René Heller i en pressemelding. Han er forsker ved Max Planck-instituttet i Tyskland.

Målrettet søk

Forskerne foreslår en letesone i galaksen. Jorden kan oppdages lettest når den passerer nærmest midten av solskiven. Dermed foreslår de å lete i det området ute i galaksen hvor potensielle observatører kan se hele jorden passere foran solen.

Foreløpig er det 100 000 kjente stjerner som kan gi lys til jord-lignende liv i dette søkeområdet. Stjernene har et ukjent antall planeter, hvor kanskje noen har intelligent liv.

– Hvis noen av disse planetene har intelligent liv, er det kanskje mulig at de har identifisert jorden som beboelig for lenge siden. Da kan det være at de sender signaler til oss nå.

Forskerne er del av Breakthrough Listen Initiative, som er et prosjekt som skal lete etter utenomjordisk liv. De to astronomene mener at de bør rette søket sitt mot dette feltet, som de beskriver i en artikkel som er publisert i tidsskriftet Astrobiology.

Referanse:

Heller mfl: The Search for Extraterrestrial Intelligence in Earth’s Solar Transit Zone. Astrobiology, mars 2016. DOI: 10.1089/ast.2015.1358

Powered by Labrador CMS