Pensjon kommer på topp blant økonomiområder som nordmenn sliter med å forstå, viser en Norstat-undersøkelse. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Du får 6200 kroner mindre i måneden hvis du pensjonerer deg som 62-åring

Beløpet er regnet ut av NAV, som er usikre på om det er deres oppgave å fortelle folk dette.

En person som tar ut alderspensjon ved 62 år vil i gjennomsnitt motta 6200 kroner mindre i månedlig pensjon fra folketrygden, sammenliknet med om hun eller han venter med uttaket til 67 år.

Dette gjelder bare uttaket av alderspensjon fra folketrygden. I tillegg kan også tjenestepensjon som er spart opp gjennom arbeidsgiver bli mindre, om du tar ut pensjon tidlig.

Nav har lagd denne grafikken for å vise forskjellen i alderspensjon for personer født i 1949, avhengig av om de pensjonerer seg 62 eller 67 år gamle. Alderspensjonistene er her delt inn i hundre grupper (persentiler) avhengig av hvor høy pensjonsopptjening de har. Gjennomsnittsforskjellen er altså 6200 kroner i måneden. Tallene gjelder kun pensjon fra folketrygden, altså ikke tjenestepensjonen du mottar som offentlig ansatt eller privatansatt. (Tall og grafikk: NAV)

Skal ikke gi råd, men…

Grete Alstad i NAV Kontaktsenter pensjon peker på at NAV ifølge retningslinjer ikke skal gi konkrete råd om når og hvordan den enkelte skal ta ut sin pensjon.

– Når det er sagt, så kan det være tilfeller hvor skillet mellom råd og veiledning er utfordrende både for oss og for den som ringer inn til oss og spør om råd ut fra sin situasjon, sier Alstad til NAV sine nettsider.

Vil du lese mer om når det lønner seg å ta ut pensjon, kan du kikke på pensjonsbloggen til NAV.

Du kan regne ut selv

NAV sin pensjonskalkulator gjør det nå mye enklere å regne ut hva du kan regne med å få i pensjon, basert på dine egne data.

Kalkulatoren gjør det også enklere å sammenligne uttak på forskjellige tidspunkter, som 62 år og 67 år. Likevel er det antakelig mange som ikke bruker denne muligheten til å orientere seg.

En tanke bak dagens regelverk er at den samlede alderspensjonen du mottar fra folketrygden gjennom livet som pensjonist, skal være uavhengig av når du starter å ta ut pensjonen.

I praksis arter det seg litt annerledes. Både folks levealder, skattereglene og rentenivået er med på å avgjøre om det for eksempel lønner seg økonomisk å vente med å ta ut alderspensjon til man slutter i arbeid, eller om det lønner seg å ta ut pensjonen tidlig i kombinasjon med fortsatt arbeid.

Flere kombinerer tidlig alderspensjon med yrkesinntekt

En annen offentlig etat, Statistisk sentralbyrå (SSB), har også publisert nye tall om alderspensjon.

De viser at stadig flere velger å ta ut alderspensjon, samtidig som de fortsetter å jobbe.

Dette var noe pensjonsreformen i 2011 gjorde mye enklere.

Det har vært en økning på hele 40 prosent i antallet alderspensjonister sammenlignet med i 2006. Siden 2011 er økningen på 25 prosent.

Noe av økningen skyldes at det nå er flere eldre i befolkningen, fordi levealderen har økt og de store etterkrigskullene har nådd pensjonsalder.

Men mye av økningen skyldes også at flere velger å ta ut alderspensjon før de har fylt 67 år.

Personer som tar ut tidlig alderspensjon, kombinerer det gjerne med arbeid og har derfor ofte høyere inntekt enn andre på samme alder. SSB-tall viser også at formuen øker betraktelig blant dem som kombinerer tidlig alderspensjon med yrkesinntekt, fordi de har råd til å spare mer.

Men det kan også ha sin pris, slik den nye utregningen fra NAV viser.

Kilder: NAV, SSB og NORSTAT

Powered by Labrador CMS