Se til Hollywood for riktig kontrakt

Valg av feil kontraktstype kan strupe investeringene i et prosjekt. Amerikansk filmindustri kan være et forbilde med ulike kontrakter tilpasset ulike behov.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er ofte snakk om ikke så rent få never med dollar når aktørene i den amerikanske filmbransjen skal i gang med å lage et nytt storslått filmprosjekt.

- Aktørene i Hollywood investerer enorme summer i produksjon og markedsføring av prosjekter med høy risiko, konstaterer forsker Terje Gaustad ved Handelshøyskolen BI.

Dersom en Hollywood-produksjon flopper i møtet med publikum, kan store deler av investeringene gå tapt. Derfor har bransjen utviklet et sett med kontraktsformer som er tilpasset ulike investeringsbehov.

Gaustad har i sitt doktorgradsprosjekt undersøkt om og hvordan ulike kontraktstyper påvirker størrelsen på investeringer og verdiskapingen i utvalgte filmprosjekter.

Amerikanske filmer

Gaustad har innhentet offentlig tilgjengelig informasjon om kontrakter som er inngått mellom produsenter og distributører i den amerikanske filmindustrien fra 1992 til 2012.

Materialet er hentet fra artikler i bransjetidsskrifter og omtale i aktuelle bøker. I tillegg har han gått gjennom standardkontrakter i bransjen og intervjuet sentrale produsenter og studiosjefer.

Forskeren har i sin studie tatt for seg fire hundre artikler om inngåtte kontrakter, og identifisert to hovedtyper av kontrakter:

Markedsbaserte kontrakter som regulerer markedsmessige kjøp og salg mellom partene.

Integrerte kontrakter som i tillegg til kjøp og salg regulerer samarbeidsrelasjoner mellom partene.

Studien viser at de ulike kontraktstypene skiller seg fra hverandre i hvordan de fordeler usikkerhet mellom partene og i hvilken grad de gjør det mulig for partene å koordinere seg.

– Kontraktenes evne til å fordele usikkerhet og sikre koordinering av partenes aktiviteter spiller en viktig rolle for investeringer og verdiskaping i prosjektene. Her har vi noe vi kan lære av Hollywood, fremholder Gaustad.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com)

Kontraktsformen har også betydning for tilgangen til knappe ressurser som stjerneskuespillere og anerkjente regissører.

Bruk kontraktene strategisk

De enkle, markedsbaserte kontraktsformene fungerer gjerne best for mindre, lite komplekse prosjekter der det ikke kreves mye koordinering og store investeringer.

– Bruker du enkle, markedsbaserte kontrakter på større og mer komplekse prosjekter, kan du risikere at det blir umulig å gjennomføre prosjektet, sier BI-forskeren.

Velger du feil kontraktsform, kan du med andre ord risikere at nødvendige investeringer uteblir.

For større, mer komplekse prosjekter vil det være lurt å bruke kontraktstyper som fordeler usikkerhet mellom partene og som sikrer en koordinering av samarbeidspartnernes aktiviteter.

Terje Gaustad. (Foto: Audun Farbrot)
Terje Gaustad. (Foto: Audun Farbrot)

Råd til prosjektledere

Ifølge Gaustad viser studien at valg av kontraktsform kan brukes strategisk. Han gir følgende praktiske råd til de som skal i gang med nye prosjekter i samarbeid med andre.

  • Bestem deg for hva du ønsker å gjøre. Sørg for å få på plass kontraktsformer som kan gjøre det mulig å realisere dette.
  • Ta ikke nødvendigvis til takke med kontrakten du blir tilbudt og la den bestemme hva du har muligheter til å gjøre.

Referanse:

Terje Gaustad: Creating the Image: A Transaction Cost Analysis of Joint Value Creation in the Motion Picture Industry, Series of Dissertation 3/2013. BI Norwegian Business School.

Powered by Labrador CMS