En av tre lærere vurderer å slutte

Til tross for høy trivsel tenker 33 prosent av lærerne på å slutte i jobben, ifølge ferske forskningsresultater. Den viktigste årsaken er stress og utbrenthet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Det nystartede forskningsprosjektet «Skolen som arbeidsplass: trivsel, mestringsforventning, stress og utbrenthet» har i en forundersøkelse spurt 2 249 lærere om deres forhold til jobben.

77 prosent svarer at de trives godt eller svært godt, mens bare fire prosent gir uttrykk for lav trivsel. Likevel svarer 33 prosent at de ofte eller hele tiden tenker på å slutte som lærer.

– Ifølge internasjonal forskning er lærerne blant yrkesgruppene med sterkest jobbrelatert stress og utbrenthet, forteller leder for prosjektet Einar Melgren Skaalvik, professor ved Pedagogisk Institutt ved NTNU.

Økt sykefravær

Forskeren viser til at det tradisjonelt lave sykefraværet blant lærerne er stigende. De færreste står i lærerarbeidet til de fyller 67 år. Ett av begrepene forskerne bruker, er utilsiktet utstøting.

– Utilsiktet utstøting viser til arbeidssituasjonen eller forhold rundt som fører til at lærere ikke lenger finner seg til rette i arbeidet eller ikke føler at de makter jobben, forklarer Skaalvik.

Mulige reaksjoner fra lærerne er å redusere stillingsandelen eller å gå over i andre yrker. Mange av dem som fortsetter lenge nok i læreryrket, går av med førtidspensjon, ifølge Skaalvik. 

Positivt med undervisning

Lærerne opplever sin rolle som både stimulerende, utfordrende, krevende og ansvarsfull, ifølge forundersøkelsen til forskningsprosjektet.

På spørsmål om hva som er positivt og stimulerende ved yrket, svarer det store flertallet undervisning, samvær med elevene og det å se læring og framgang hos elevene.

– Vi retter søkelyset mot hvordan arbeidet i skolen oppleves av lærerne; hva som er stimulerende og bidrar til trivsel, men også hva som oppleves som stressende og bidrar til lave forventninger om å mestre utfordringene, sier Skaalvik.

– Vi vil studere forhold som leder til utbrenthet, sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.

Med seg i forskningsprosjektet har han professor Sidsel Skaalvik ved NTNU og førsteamanuensis Eirik J. Irgens ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

En doktorgradsstipendiat og en vitenskapelig assistent skal også engasjeres. 

Skal finne tiltak

Forskningsprosjektet gjennomføres som en kombinasjon av en intervjustudie og en spørreskjemaundersøkelse.

Intervjuene gjennomføres som åpne, kvalitative intervjuer med 15-20 lærere. Det som kommer fram gjennom intervjuene, vil være med i grunnlaget for spørsmålene i spørreskjemaet.

Spørreskjemaundersøkelsen skal foregå i et nasjonalt representativt utvalg på cirka 3 000 lærere.

Forskerene skal analysere svarene for å finne sammenhenger mellom lærernes arbeidssituasjon, organisatoriske og strukturelle forhold på arbeidsplassen, trivsel, mestringsforventninger, stress og utbrenthet.

– Vi håper analysene skal bidra til å identifisere tiltak for å stimulere rekrutteringen til lærerutdanningen, øke trivselen i yrket, styrke den enkelte lærers mestringsforventninger og motivasjon for å fortsette i stillingen, samt tiltak for å redusere stress, utbrenthet, sykefravær og flukt fra læreryrket, sier Skaalvik.

Lenker:

Forskningsrådets program:  Forskning på årsaker til sykefravær og utstøting fra arbeidslivet (SYKEFRAVÆR)

Skolen som arbeidsplass: trivsel, mestringsforventning, stress og utbrenthet (forskningsprosjekt)

Pedagogisk institutt, NTNU 
 

Powered by Labrador CMS