Lettere å lære med ny teknologi?

Ny teknologi som datamaskin, internett og mobiltelefon gjør ikke nødvendigvis læring lettere, mener forskere ved InterMedia.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

"Blogging på mobiltelefon skaper kunstengasjement hos unge."

InterMedia ved Universitetet i Oslo forsker på læring og teknologi. I år feirer de tiårsjubileum.

Da InterMedia ble grunnlagt i 1998, var det svært høye forventninger til at den nye informasjons- og kommunikasjonsteknologien skulle endre samfunnsliv, organisasjon, og ikke minst, læring.

Siden den gang har informasjons- og kommunikasjonsteknologi bare blitt mer og mer fremtredende i hverdagen vår. Hvilken effekt har denne teknologien hatt på læring og læresystemer?

Ingen læringseffekt i seg selv

InterMedias forskning viser at ny teknologi ikke har noen læringseffekt i seg selv.

- Teknologi får ikke elevene til å lære uten at de merker noe, uten at det må en innsats til, sier Anders Kluge, forsker ved InterMedia.

Skal vi skape bedre måter å lære på ved hjelp av teknologi, må kunnskapen og teknologien bearbeides og settes i sammenheng.

Forskerne ved InterMedia prøver derfor ut mange ulike formidlingsmåter og kommunikasjonsformer, og designer sine egne programmer og læremateriell.

De har blant annet undersøkt hvordan mobiltelefon og blogging kan gjøre skoleelever mer interesserte i å besøke museumsutstillinger.

GIDDER

I prosjektet GiDDER, ønsket postdoktor Palmyre Pierroux å undersøke hvordan mobile og sosiale teknologier kan brukes til å støtte ungdommers kunstforståelse. Hvilke ressurser er viktige for at ungdommer skal skape sine egne meninger om kunst?

"Informasjons- og kommunikasjonsteknologi kan forbedre læring på mange ulike måter."

Et wiki-basert nettsted med funksjon for blogging via mobiltelefon ble opprettet. Nettstedet inneholdt også informasjon og oppgaver om utstillingen, og et eget område hvor elevene kunne lage og vise frem blogger. Kurator Hanne Beate Ueland hos Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst var en viktig samarbeidspartner.

Før museumsbesøket brukte elever og lærere nettstedet for å få informasjon om utstillingen. Elevene ble så delt opp i grupper og valgte en oppgave som de skulle arbeide med under besøket.

På museet brukte elevene sine egne mobiltelefoner til å samle informasjon om utstillingen i form av tekst, lyd og video. Dette ble sendt som sms- og mms-meldinger til bloggene.

Blogging skapte kunstengasjement

Tilbake på skolen diskuterte og bearbeidet elevene blogginnleggene og løste oppgaven som de hadde valgt. Resultatet ble presentert i gruppens egen blogg på wiki-nettstedet.

Prosessen ble testet ut på i to versjoner av mer enn 150 elever på fire forskjellige videregående skoler i Oslo.

Det viste seg at gjennom denne læringsformen ble elevene dypt engasjert i kunstverkene.

Blogg som oppgavebesvarelse skapte interesse og diskusjon mellom elever og lærere. Men en slik bruk av mobiltelefon og internett i pedagogisk sammenheng viste seg også å være krevende.

Science Created By You

- Et annet prosjekt som vi arbeider med er SCY – Science Created by You, sier Anders Kluge, forsker ved InterMedia. SCY skal undersøke metoder og teknologier som gjør det lettere å lære naturfag.

"I prosjektet Science Created by You får skoleelever sjansen til å designe sitt eget karbondioksidnøytrale hus."

I den første delen av SCY skal elevene konstruere et karbondioksidnøytralt hus på datamaskin.

For å gjøre dette må de innom flere felt, som biologi, fysikk og matematikk. De må for eksempel forstå karbondioksidsyklusen og kunne gjøre sine egne beregninger på huset.

- Elevene får et stort og generelt spørsmål som de skal besvare, sier Kluge. - Så må de lage sine egne hypoteser og undersøke disse.

Samarbeid og forståelse

Ved å konstruere huset må elevene samarbeide med hverandre og forstå innholdet i informasjonen de tilegner seg. Elevene må utforske nye begreper og bruke dem i andre sammenhenger.

For å unngå at noen faller utenom, får hver elev sin egen rolle i gruppen. For eksempel får en elev ansvaret for å lage oppvamingen til huset, mens en annen skal finne den beste isolasjonen.

Simuleringene blir så sendt til skoler i andre land som er med i prosjektet. Der vil andre elever bygge videre på husene og modifisere dem etter sine egne forhold og kulturelle bakgrunn.

Ingen læring uten innsats

Andre temaer som er aktuelle for SCY er genteknologi, miljø og klima.

- Det blir naturvitenskapelige emner som også har en samfunnsmessig betydning, sier Kluge.

Gjennom forskningen har Kluge og kollegene hans sett at teknologi i læringssammenheng blir brukt veldig ulikt. Den samme teknologien, med den samme lærertreningen, blir brukt forskjellig fra skole til skole.

Men bruk av teknologi i pedagogisk sammenheng er ingen mirakelkur.

- Vi kan stimulere til læring og finne nye måter å gjøre dette på, men det finnes ingen vei utenom en viss konsentrasjon og arbeid med det som skal læres, avslutter Kluge.

Powered by Labrador CMS