Tester wiki-teknologi på elever

Ved hjelp av redigerbare eksempler kan skoleelever sette seg raskere inn i matematiske regler. Weiqin Chen ved Universitetet i Bergen skal teste ut den såkalte ExampleWiki-metoden på skoleelever.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Både praktikere og elever skal selv kunne legge inn, redigere eller laste ned prinsipper med tilhørende eksempler.

Forprosjektet

Forprosjektet startet i februar 2010 og skal gå ut januar 2011. I løpet av denne perioden skal forskerne forberede hovedprosjektet som skal utvikle en utvidet wiki for undervisning i matematikk og naturfag, og inkludere internasjonalt samarbeid, blant annet med forskere i USA.

Norske elever scorer fortsatt under gjennomsnittet i OECD i internasjonale kunnskapstester som PISA og TIMMS – fire år etter Kunnskapsløftet i 2006.

Ved hjelp av praktiske eksempler på matematiske prinsipper håper forskere ved Universitetet i Bergen å kunne øke engasjementet, motivasjonen og interessen for matematikk og naturfag hos norske elever.

Målet på lang sikt er å bedre prestasjonene til norske elever.

Forprosjektet  «Design, Implementation, and Evaluation of ExampleWiki» skal knytte formelle matematiske prinsipper til eksempler som er relevante og engasjerende for elever.

Dette gjør forskerne ved å konstruere en såkalt wiki-database med læringseksempler som kan brukes av både elever og lærere.

Både praktikere og elever skal selv kunne legge inn, redigere eller laste ned prinsipper med tilhørende eksempler.  

Gratis og enkelt å bruke

– ExampleWiki skal dekke så mange formelle matematiske prinsipper som mulig, den skal være åpen for alle matematikk- og naturfaglærere i hele landet, og være lett og gratis å bruke, sier prosjektleder Wiqin Chen, førsteamanuensis ved Institutt for informasjons og medievitenskap ved UiB.

Sammen med Rolf Reber, professor ved det psykologiske fakultet ved Universitetet i Bergen, leder hun forprosjektet «Design, Implementation, and Evaluation of ExampleWiki».

Weiqin Chen og Rolf Reber har tidligere publisert en artikkel i «The Journal of Learning Sciences» som viser at interessen for et matematisk prinsipp øker når elevene selv kan velge hvilke eksempler de ønsker å illustrere prinsippene med.

Fordi det er vanskelig å finne ut hvilke eksempler som passer den enkelte elev, skal forprosjektet konstruere en wiki-database med et stort antall læringseksempler.

Hvert innlegg vil bestå av tre hovedkomponenter, det vil si eksempler, lenket sammen med en kort forklaring av prinsippet som blir illustrert, i tillegg til det formelle prinsippet – eller regelen – i seg selv. 

Wikipedia-teknologi

Weiqin Chen.

I første omgang skal selve ExampleWiki bygges. Plattformen vil være basert på MediaWiki, en gratis software-pakke for wiki, som opprinnelig ble laget for nettleksikonet Wikipedia.

Denne teknologien gjør det mulig å ha eksempler på ulike kunnskapsnivåer, slik at databasen kan brukes av lærere på mange ulike undervisningstrinn.

Et nettverk av forskere og praktikere skal være med på å finne de matematiske reglene og eksemplene som skal inn i plattformen. Prototypen vil inneholde cirka 12 matematiske regler med 12 til 20 eksempler til hvert prinsipp.

Det andre trinnet er å evaluere ExampleWiki for å forbedre systemdesign og funksjonalitet. Systemet vil også bli testet og evaluert ved hjelp av 200 elever.

Er dette vellykket, bygger forskerne den endelige versjonen av ExampleWiki og gjør en omfattende evaluering ved hjelp av flere skoler og rundt 1000 elever.

– Dette er en av de første gangene en wiki-database med eksempelvalg skal testes ut, og det er et viktig emne som ikke har blitt nøye undersøkt tidligere, sier Chen.

Lenker:

Forskningsrådets program Utdanningsforskning fram mot 2020 (UTDANNING2020)

Design, Implementation, and Evaluation of ExampleWiki

Powered by Labrador CMS