UiO-ledelsen sa nei til Ida

Rektor og universitetsdirektøren sa nei til å kjøpe Ida i 2007. Naturhistorisk museum fikk beskjed om at de selv måtte bære det økonomiske ansvaret. UiO-ledelsen angrer intet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

- At søknaden om økonomisk støtte til kjøp av Ida ble avslått i 2007 er historie i dag, sier universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe. Her står hun ved siden av Jørn Hurum og fossilet Ida. (Foto: Ola Sæther)

Takket være apefossilet Ida er Universitetet i Oslo omtalt verden rundt. Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe er i fistel. Hun er stolt av Ida.

For to år siden var stemningen svært annerledes. Da sa ledelsen ved Universitetet i Oslo klart nei til Ida.

Daværende museumsdirektør Elen Roaldset ved Naturhistorisk museum (NHM) søkte i mai 2007 UiO sentralt om fossilstøtte på fire og en halv million kroner.

Roaldset påpekte at fossilet ville bli et evolusjonært ikon på lik linje med Lucy, Tyrannosaurus og urfuglen Archaeopteryx.

Fossilet var en ”Rosettastein i menneskets utvikling som kan fortelle oss om de første spesialiseringene av primatgruppen, våre egne forfedre”.

To uker senere kom avslaget fra rektor Geir Ellingsrud og fungerende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen.

I et svært kortfattet brev skrev de tilbake at universitetet ikke kunne prioritere kjøpet. ”Museet må i denne saken selv bære det økonomiske ansvaret.”

Trangt økonomisk

Skuffelsen var stor. Museet måtte selv betale for fossilet. Avslaget har kostet Naturhistorisk museum dyrt.

UiO ga museet lov til å gå med underskudd, mot at underskuddet ble dekket inn i løpet av fem år. Det betød at museet måtte barbere budsjettet sitt med én million kroner hvert år.

– Innkjøpet av Ida var mer enn budsjettet vårt kunne tåle. Vi har siden den gang kjørt en meget stram økonomistyring. Vi trodde at universitetsledelsen så den samme verdien i Ida som vi. Først da Kunnskapsdepartementet kom med penger, snudde universitetsledelsen og sa ja, forteller Elen Roaldset.

Vanskelig beslutning

Styret ved NHM hadde en lang diskusjon før de sa ja.

Anne Finnanger med ti års fartstid i NHM-styret, sier at dette var den vanskeligste beslutningen i hennes tid som styremedlem.

– Det var tungt å bringe museet i underskudd, men det er nettopp denne avgjørelsen jeg er mest stolt av. Hvis vi skal bli noe mer enn et middelmådig museum, må vi tørre å følge opp når vi får en slik enestående sjanse, påpeker Anne Finnanger.

Lettet

I dag er Elen Roaldset lettet.

– Det er deilig. Ida setter museet på kartet. Ida viser at vi ikke er en avkrok i verden, men at det er her det skjer. Som museumsdirektør måtte jeg tore å satse.

- Universitetsledelsen burde også ha tort. Norge som nasjon burde ha råd til dette.

- Hvis vi ikke hadde kjøpt fossilet, kunne det ha havnet i en privatsamling. Da hadde vi ikke fått den nye kunnskapen om primatenes utvikling, sier Elen Roaldset.

Ikke styrebehandlet

Selv om henvendelsen fra Roaldset ble stilet til Universitetsstyret, ble Universitetsstyret aldri informert.

Universitetsstyremedlem Kristian Mollestad er sjokkert. Da han fikk høre om Ida på en storsamling for lederne ved UiO et halvt år før avslaget i 2007, poengterte Kristian Mollestad at han klart ville gå inn for fossilkjøpet hvis det ble en styresak.

Det fikk han aldri muligheten til.

– Styret kunne ha ment noe om dette. Av og til må man kaste seg over ting fordi det er så unikt. Det er hårreisende at UiO-ledelsen sa nei. I dag soler direktøren seg i glansen. Men hvor er rektor Ellingsrud og assisterende direktør Tove Kristin Karlsen? Kanskje de ikke tør fronte dette, fordi de den gang gikk imot Ida, undrer Kristian Mollestad.

Museene har selv ansvar

Verken rektor Geir Ellingsrud eller assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen angrer på at de i 2007 avslo å støtte fossilkjøpet.

– Enhver beslutning må vurderes i den konteksten den ble tatt, og jeg har ingen problemer med å forsvare avgjørelsen vi tok, sier Geir Ellingsrud.

– Vi praktiserer utstrakt rammestyring ved universitetet og kanaliserer svært mye av midlene våre til fakultetene og museene. Det er museene selv som har ansvaret for og handlefriheten til å kjøpe gjenstander, påpeker rektoren.

– Vurderingen fra museet var at dette var en investering som ville gi avkastning på sikt. Dette er en vurdering som viste seg å være riktig, tilføyer Karlsen.

– Kan UiO lære noe av måten kjøpet av Ida er blitt håndtert på?

– Vi kan lære mye av Ida, men neppe mye av måten kjøpet ble håndtert på sentralt, sier Ellingsrud.

Avslaget er historie

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe støtter Ellingsrud og Karlsens avgjørelse fra 2007.

Hun påpeker at UiO har rammestyring av enhetene og bare unntaksvis bevilger noe midt i et budsjettår.

– At søknaden om økonomisk støtte ble avslått i 2007 er historie. I dag har vi gått inn med 2,3 millioner i støtte, og er stolte over at fossilet Ida nå eies av UiO og Naturhistorisk museum, sier universitetsdirektøren.
 

Powered by Labrador CMS