Ble du smittet med Giardia i Bergen 2004, er sjansen stor for at du fortsatt sliter med plager som irritabel tarm og utmattelse. (Foto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Giardia-smittede sliter fortsatt med helsa ti år etter

Personer med kronisk utmattelse og irritabel tarm etter giardiautbruddet i 2004 har lavere livskvalitet enn de som ikke ble rammet.

I 2004 var drikkevannet i store deler av Bergen forurenset av Giardia-parasitten.

Parasitten kan gi en tarminfeksjon og symptomene er blant annet diaré, magesmerter og kvalme. For noen kan infeksjonen bli kronisk og vare i flere måneder, ifølge nhi.no.

Man regner med at opptil 5000 personer ble rammet, noe som gjør det til et av de største utbruddene i sitt slag i Europa, noensinne.

En studie ved Universitetet i Bergen (UiB) viser at flere av de som ble rammet, har lavere livskvalitet ti år etter utbruddet, sammenlignet med friske personer.

Smitte førte til irritabel tarm og utmattelse

Tidligere forskning har vist at mange av de som fikk påvist Giardia, fikk diagnosen irritabel tarmsyndrom. Det samme gjaldt for kronisk utmattelse.

Nå har forskerne sett på hvordan det står til med de som ble rammet, ti år etterpå. Undersøkelsene ble gjennomført i 2015 og studien er nylig publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Neurogastroenterology and Motility.

– De som hadde kronisk utmattelse, eller kronisk utmattelse sammen med irritabel tarm, opplever en betydelig lavere livskvalitet, sammenlignet med personer i kontrollgruppen som ikke hadde noen av disse tilstandene, sier stipendiat Sverre Litleskare ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB.

– Et så stort tap av livskvalitet er i andre studier blant annet sett i sammenheng med økt risiko for å være borte fra jobb, sier han.

Sverre Litleskare. (Foto: Kim Andreassen, UiB)

Flere klarer seg også bra

I studien fulgte forskerne 1252 personer med påvist Giardia. En såkalt kontrollgruppe med personer som ikke hadde hatt Giardia, fikk den samme oppfølgingen slik at forskerne kunne sammenlikne resultatene.

De som verken hadde kronisk utmattelse eller irritabel tarm, kommer bra ut med tanke på livskvalitet.

– Våre analyser antyder at dersom de ikke hadde irritabel tarmsyndrom eller kronisk utmattelse, hadde de Giardia-smittede lik livskvalitet som kontrollgruppen ti år etter utbruddet, sier Litleskare.

– Sterk sammenheng mellom Giardia og plager

Tidligere studier fra forskerne i Bergen har vist at:

  • 47 prosent av giardiapasientene hadde irritabelt tarmsyndrom tre år etter utbruddet og 43 prosent ti år etter utbruddet, mot 14 prosent i begge kontrollgruppene.
  • 47 prosent av pasientene hadde kronisk utmattelse tre år etter og 26 prosent ti år etter, mot 11 prosent i begge kontrollgruppene.
  • 18 prosent hadde begge tilstander mot tre prosent i kontrollgruppen ti år etterpå.

– Dette viser at det er en sterk sammenheng mellom giardiautbruddet, irritabelt tarmsyndrom og kronisk utmattelse, sier Litleskare.

Giardia og livskvalitet etter ti år:

  • Livskvalitet ble målt med Short-form 12, en skala fra 0-100 der 50 er gjennomsnittet i en normalbefolkning fra USA, og tre poeng forskjell i livskvalitet kan regnes som en relevant endring mellom grupper.
  • De Giardia-smittede hadde en gjennomsnittlig fysisk livskvalitetsscore på 51,4, noe som var 2,8 poeng lavere enn kontrollgruppen med 54,2 poeng. For mental livskvalitet var tallene 48,9 blant Giardia-smittede og 51,7 hos kontrollgruppen, også her var forskjellen 2,8 poeng.
  • Deltakerne i studien ble videre delt inn i grupper etter om de også hadde plager forenlig med irritabel tarm og/eller kronisk utmattelse. De ulike gruppene ble sammenlignet med individer i kontrollgruppen som ikke hadde noen av disse tilstandene.
  • Giardia-smittede med både irritabel tarmsyndrom og kronisk utmatting var noen av gruppene med størst tap av livskvalitet. Tapet var 13,1 poeng for fysisk livskvalitet, med et gjennomsnitt på 42,2, og 11,5 for mental livskvalitet, med et gjennomsnitt på 41,9.
Powered by Labrador CMS