Nye kart får togene i rute

Når et tog blir forsinket, er det ikke alltid like lett for toglederne å løse problemet umiddelbart. Nå skal nye kartsystem gi dem alternativer i løpet av sekunder.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Togenes ruteplan forteller nøyaktig hvor hvert enkelt tog skal kjøre og når det skal kjøre. (Foto: NTB scanpix)

Alle har hørt om flygeledere. Om de som sitter som spikret foran skjermene og sørger for at fly tar av og lander i riktig rekkefølge.

Det samme gjelder for tog.

Også her sitter togledere i kontrollrom foran store skjermer og dirigerer togtrafikken.

Hver sin strekning og region

De sitter på togledersentraler i Oslo, Trondheim, Drammen, Stavanger, Bergen, Hamar, Narvik og Kristiansand, og styrer hver sine regioner.

–Hver togledersentral har ansvar for trafikken i sin region, mens den enkelte togleder kontrollerer deler av trafikken innad i regionen, opplyser Arnt Gunnar Lium på Sintef.

–En ansatt kan for eksempel styre togene på Gjøvikbanen, eller ha ansvar for de som går fra Drammen til Oslo.

Hvordan håndtere forsinkelser

Togtrafikken følger en fast ruteplan. Den forteller nøyaktig hvor hvert enkelt tog skal kjøre og når det skal kjøre.

Utfordringen som toglederne står overfor hver dag, er hvordan de skal løse situasjonen når forsinkelser fører til at planene blir ødelagt.

I dag har toglederne faste prioriteringsregler, der hovedprinsippet er å prioritere tog som er i rute - i tillegg til å foreta en helthetsvurdering.

Men beslutningen en togleder tar ett sted, vil også påvirke trafikken et annet sted.

Toglederne sitter på togledersentraler rundt omkrin i landet og styrer hver sine regioner. (Foto: Jens Heiberg/Norsk toglederforening)

–Så utfordringen til de ansatte blir å få til et godt samspill til tross for at hver togledersentral styrer sin region, og hver togleder innenfor en sentral sitter og dirigerer sin strekning, sier Lium.

Testes mens det går

En gruppe med forskere innenfor optimering har utviklet metoder og programvare for sanntidsprioritering av tog.

Det har resultert i et optimeringsverktøy som testes ut ved togledersentralen i Stavanger.

Sanntidsprioritering er en svært vanskelig oppgave, både i teori og praksis, siden mange beslutninger skal tas i løpet av kort tid.

Skal tog A eller tog B sendes ut først? Skal tog C bruke plattform 1 eller plattform 2? Skal tog A vente på forsinket tog B, eller ikke?

–Med to-tre tog er dette ikke altfor vanskelig, men når antall tog øker, vil det lett bli flere milliarder ulike løsninger siden en beslutning påvirker mange andre, sier Carlo Mannino ved Sintef.

Gjennom å bruke ny teori innen matematisk optimering, har forskerne klart å utvikle en ny metode som finner den optimale løsningen i løpet av få sekunder.

Verktøyet er det første i verden av sitt slag- som er utprøvd i reell drift.

Finnes ikke bedre løsninger

Arnt Gunnar Lium viser fram et kart på skjermen som ser ut som et forstørret spindelvevnett. Her er det røde, blå og svarte linjer, og avmerkede stasjoner som Moi og Stavanger.

Mens de svarte strekene betegner de planlagte togrutene, viser de røde strekene om det har skjedd noe slik at toget ligger før eller etter ruta.

–Om alle tog er i rute, følges selvfølgelig den opprinnelige planen. Men når noe inntreffer, viser det nye verktøyet den optimale løsningen for hvordan det kan kjøres videre. Du ser de blå strekene her, sier Lium.

–Dette er foreslåtte løsninger, og de er i sann tid. Det finnes ikke bedre løsninger enn disse ut fra målene som er oppgitt.

Redusere forsinkelser

Forskerne mener at det nye verktøyet kan redusere forsinkelser og gi betydelige forbedringer når det gjelder punktlighet.

–Det positive med et slikt verktøy er at man med relativ billig forsking og små investeringer kan redusere antall kanselleringer og forsinkelser, samtidig som vi utnytter svært kostbare infrastruktur enda bedre enn i dag.

Ikke alltid et behov

Togleder Øyvind Bernhard- Melin på togledersentralen i Stavanger forteller at han tok verktøyet i bruk i april som beslutningsstøtte, og at han ser det gir god nytte i enkelte tilfeller.

Uttestingen skjer på den noen mil lange togstrekningen fra Stavanger til Sira, og på nettleseren som toglederne har foran seg, oppdateres bildet hvert 15. sekund.

Med en gang en forsinkelse oppstår, tegnes det inn nye streker og forslag på bildet.

–Noen dager skjer det ingenting av endringer, forteller Meling.

–Vi hadde åtte dager i april der alt av tog gikk etter planen. Men så har vi jo andre dager der det er massevis av forsinkelser. Verktøyet er jo ennå ikke ferdig utviklet, men helt ferdig tror vi absolutt dette kan ha noe for seg, sier han.

Toglederne kommer til å fortsette testingen utover året- og gi innspill til Sintef som videreutvikler verktøyet.

Powered by Labrador CMS