Denne artikkelen er produsert og finansiert av Statens vegvesen - les mer.

Statens vegvesen vil halvere CO2-utslipp til drift og vedlikehold innen 2030. CO2-utslipp vil derfor være avgjørende for hvilken entreprenør som skal vinne anbud om asfaltkontraktene. (Illustrasjonsfoto av E6 Omkjøringsvegen i Trondheim: Knut Opeide).

Forsker på grønnere asfalt

Enten du kjører, sykler eller går, er du sannsynligvis i nærkontakt med asfalt daglig. Vegvesenets forskning på og krav om mer miljøvennlig produksjon av asfalt er en del av det grønne skiftet.

Vegvesenet jobber for at asfalten på norske veier skal være mest mulig bærekraftig og miljøvennlig. Et grønt skifte på veiene krever forskning og utvikling av produkter og produksjonsmetoder som gir mindre belastning på miljøet.

Nye krav om bedre arbeidsmiljø og redusert karbonutslipp ved produksjon og utlegging av asfalt bidrar til endringene i veiarbeidet.

Veibygging i riktig retning

Vegvesenets laboratorier arbeider for å bidra til bedre miljø og økt bærekraft.

– I tillegg til grunnundersøkelser, stikkprøvekontroll og kvalitetsoppfølging av byggekontrakter, jobber Vegvesenets laboratorium i Trondheim også med prosjekter som skal bidra til at norsk veibygging utvikler seg i riktig retning, forteller Wenche Hovin.

Hun er forsker og seksjonssjef ved Lab- og vegteknologiseksjonen i Statens vegvesen.

Hovin forklarer at utvikling av nye produkter og produksjonsmetoder ofte foregår hos produsenter og entreprenører. Forskere ved laboratoriene utfører undersøkelser som sikrer at utviklingen ikke går på bekostning av faktorer som kvalitet og levetid.

Forskere vil med sine analyser for eksempel kunne se at det vil ha begrenset hensikt å redusere energiforbruket i asfaltproduksjonen dersom produksjonsmetoden fører til at asfalten får kortere levetid.

– Å prøve ut nye testmetoder og å gjøre undersøkelser som gjør oss i stand til å sette formålstjenlige krav i kontraktene, er et ledd i utviklingen av en bærekraftig og miljøvennlig veibygging. Lavtemperaturproduksjon av asfalt, gjenbruk av gammel asfalt i nye vegdekker og svevestøv fra asfalt er eksempler på problemstillinger vi jobber med ved vårt laboratorium, sier Hovin.

Seksjonssjef Wenche Hovin viser en strekktest av bitumen ved Vegvesenets laboratorium, Sentrallaboratoriet i Trondheim. Testen viser hvor elastisk prøven er. (Foto: Knut Opeide).

Bindes sammen av ikke-fornybar ressurs

Asfalt består av mer enn 90 prosent steinmaterialer og 5-6 prosent bituminøst bindemiddel. Bitumen er et svart, seigt hydrokarbon som utvinnes fra råolje. Enkelt sagt er bitumen limet i asfalten. Det holder steinmaterialet sammen og gjør veien vanntett.

Bitumen er en ikke-fornybar ressurs som vi må ta godt vare på. Nøkkelen til den perfekte asfalt er å finne den optimale blandingen av bitumen og steinmaterialer.

Asfaltproduksjon ved lav temperatur

Tradisjonelt produseres ordinær asfalt i Norge ved høye temperaturer opp mot 140-160°C, avhengig av type bitumen.

Lavtemperaturproduksjon av asfalt skjer under rundt 30 grader lavere temperatur, altså ned mot 110 grader. Dette er mindre energikrevende og mer miljøvennlig. Under produksjon dannes det mindre CO2. Det blir også halvparten så lite røyk og os av denne asfalten, som er et gode for miljøet og for de som skal jobbe med å legge asfalten.

For de ansatte hos entreprenørene vil en slik asfalt være et viktig helse-, miljø- og sikkerhetstiltak der den enkelte får i seg mindre avgasser fra produksjon og utlegging.

– Utprøving av nye testmetoder og undersøkelser som gjør oss i stand til å sette formålstjenlige krav i kontraktene, sier Hovin.

Det er tidligere dokumentert at det er mulig å produsere lavtemperaturprodusert asfalt som kan oppnå samme kvalitet som tradisjonell varmblandet asfalt. Men det er fortsatt usikkert om denne typen produksjon egner seg like godt for alle formål, med tanke på klima og trafikkbelastning.

Ved å spraye vann inn i oppvarmet bitumen får man bitumenskum som gjør det mulig å blande bitumen og stein ved lavere temperatur. Denne skummingsteknikken har vært foretrukket i Vegvesenets kontrakter, men man kan også oppnå lavere produksjonstemperatur ved å benytte tilsetningsstoffer av voks eller andre mykgjørende eller smørende kjemikalier.

Forsker videre på asfaltblandinger

Sentrallaboratoriet i Trondheim har fått i oppdrag fra Vegdirektoratet å se på effekten av slike tilsetningsstoffer som tilbys på det norske markedet.

– Produktene skal bidra til at asfaltmassen blir mer smidig ved høye temperaturer, slik at produksjonen kan foregå ved lavere temperatur, men dette må ikke gå på bekostning av kvaliteten ved brukstemperaturen. Vi er spesielt oppmerksomme på deformasjonsegenskaper og vannømfintlighet, forklarer Wenche Hovin.

Lavtemperaturproduksjon av asfalt har vært testet ut på flere veistrekninger i Norge.

Referanser:

Rapport fra en Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) Utprøving av lavtemperaturasfalt i Norge (2018)

Nettside hos Statens vegvesen om forskning- og utviklingsprogrammet VegDim. Et av formålene er redusert miljøbelastning ved bygging og vedlikehold av veger

Powered by Labrador CMS