Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Mange av de overlevende etter Utøya sliter fortsatt med store helseplager, ti år etter terrorangrepet.

10 år etter 22. juli:
Behandling av traumene krever lang oppfølging

PODCAST: En av tre overlevende fra Utøya har det fortsatt veldig vanskelig. Mange har ikke fått den hjelpen de trenger.

Professor Grete Dyb har ledet en studie som har fulgt de overlevende og foreldrene deres i ti år etter terrorangrepet på Utøya.

En av tre har fortsatt betydelige helseplager etter angrepet. Det viser den nyeste datainnsamlingen, som ble gjort før pandemien.

De overlevende rapporterte om både fysiske og psykiske lidelser.

– Noe overraskende har vi sett at for mange har hodepine og utmattelse kommet tidlig, før mareritt og konsentrasjonsvansker, sier Dyb, som jobber ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress .

Stort behov for hjelp i mange år

Studien viser også at behovet for hjelp har vært stort i mange år etter hendelsen. De overlevende hadde krav på tilbud om hjelp fra kommunene sine i ett år, men dette viser seg å være altfor lite.

– Vi er overrasket over at behovene er så langvarige som det vi har sett, sier Dyb.

– Det er ikke alltid at vi selv forstår hvorfor vi trenger hjelp og klarer å sette slike symptomer i sammenheng med hendelser flere år tilbake. Det er derfor viktig at helsevesenet følger opp i lang tid, forklarer Grete Dyb.

Professor Grete Dyb leder Utøyastudien.

Åtte av ti overlevende deltok

Hele åtte av ti overlevende etter Utøya har deltatt i forskningen så langt. Det er forskerne veldig takknemlige for.

– Det er imponerende at de som lever med så vonde erfaringer, stiller opp for forskningen. De ønsker å bidra til kunnskap, og at de som blir utsatt for traumatiske hendelser, skal få bedre hjelp enn det de har fått, sier forskeren.

Hva du selv kan gjøre hvis du blir utsatt for en svært traumatisk hendelse, er et av flere spørsmål du kan få svar på i denne episoden av Universitetsplassen, en podkast om forskning fra Universitetet i Oslo.

I denne episoden av podkasten Universitetsplassen snakker Grete Dyb om 22. juli – 10 år etter og sine overraskende forskningsfunn på samtaler med de overlevende. Programleder er Thomas Olafsen.

Lytt til mer fra Universitetsplassen podkast

Universitetsplassen er en forskerbasert podkast om samfunnet, produsert av Universitetet i Oslo. Her møtes både unge og erfarne forskere for å snakke om det de mener er viktig og aktuelt, sammen med gjester fra norsk samfunnsliv. Du finner Universitetsplassen i alle podkastapper, inkludert iTunes/Apple podcasts og Spotify.

Powered by Labrador CMS