Espen Fjelle er daglig leder av Europas Blues Senter på Notodden. Han og forskerne skal finne ut hva som kan gjøres for å bevare bluesen i Norge. Her er han i Juke Joint Studio som har flyttet inn i Bok & Blueshuset og ligger nå vegg-i-vegg med Blueseet. Dette legendariske studioet har mange spennende historier å fortelle. Blant annet befinner miksebordet fra Stax Studio i Memphis seg her, forteller Fjelle. (Foto: Ole Bjørn Ulsnæs)

Kan forskning redde bluesen på Notodden?

Gjennomsnittsalderen på bluespublikumet øker hvert eneste år og det er få unge bluesartister i Norge i dag. Det bekymrer daglig leder for Europas Blues Senter på Notodden, Espen Fjelle. Nå håper han at forskning kan bidra til å finne tiltak som kan bevare bluesen.

«Bluesbyen Notodden - Hvordan styrke posisjonen som Norges og Europas blueshovedstad?» Det er den ambisiøse tittelen på forskningsprosjektet som startet i desember 2015 og skal vare til september i år.

Formålet med prosjektet er å skaffe kunnskap om hvilket omdømme og status bluesen har i Norge i dag og bruke kunnskapen til å øke bluesens status og attraksjonskraft.

– Dette er kjempespennende, men forskning er en ny verden for meg. Derfor er det flott at vi har med oss kulturforsker Heidi Stavrum fra Telemarksforsking. Hun har det faglige ansvaret, forteller daglig leder for Europa Blues Senter på Notodden, Espen Fjelle.

Notodden Blueseum er et opplevelsessenter forteller daglig leder av Europas Blues Senter på Notodden, Espen Fjelle. (Foto: Ole Bjørn Ulsnæs)

Han har ansvaret for Notodden Blueseum - Europas eneste bluesmuseum.

Undersøkelsen skal gi kvalifiserte svar på hva som er bluesens stilling i kulturlandskapet.

– Det kan lett oppfattes at det er et hierarki i det norske musikklivet når det gjelder sjangere. Vi ønsker å få svar på om det er riktig. Jazz og folkemusikk har gjort et statusløft de siste ti-tjue årene. Det gjøres en god jobb i de miljøene. Vi ønsker å finne ut hva de musikkmiljøene har gjort for å øke sin status og bruke kunnskapen for å øke bluesens attraktivitet.

Vil intervjue musikere og bransje

– Dette prosjektet setter bluesen inn i en ramme. Vi skal skaffe oss mer kunnskap om denne musikkformen som vi håper vil kunne bidra til å opprettholde Notoddens posisjon som bluesby, forklarer forsker hos Telemarksforsking Heidi Stavrum.

Kulturforskeren påpeker at dette er et forprosjekt som skal kartlegge kunnskapsbehovet og mulighetene til å gjennomføre et større forskningsprosjekt på sikt. 

– Vi skal jobbe med blues som sjanger og se på bluesens status og posisjon i kulturlivet i Norge. Oslofjordfondets finansiering var en forutsetning for å få til dette samarbeidet mellom forskningsmiljøet og bluesmiljøet i regionen.

Sammen med Arnfinn Åslund fra Høgskolen i Sørøst-Norge avdeling Bø skal Stavrum intervjue og snakke med aktører fra bluesmiljøet på Notodden, andre kulturaktører, unge bluesmusikere og interesseorganisasjoner for bluesen.

– Vi ser at unge musikere velger andre sjangere, og vi ser at publikums gjennomsnittsalder øker. Derfor er det viktig for oss å finne ut hvordan andre sjangere har jobbet med statusen til sin sjanger, oppsummerer Stavrum.

Forprosjektet skal oppsummeres på et seminar under Bluesfestivalen 2016.

Røtter i bluesen

Bluesen er folkemusikk på linje med all annen folkemusikk. Samtidig har bluesen stor betydning for all rytmisk musikk de siste 100 årene. Bluesen hadde sin storhetstid fra 1920 til 60-tallet, og i den perioden ble sjangre som jazz og rock & roll etablert.

– Alt vi tenker på som rytmisk musikk, har røtter i bluesen, fastslår Fjelle.

– Med det utgangspunktet stiller vi spørsmålet om ikke bluesen bør ha en høyere status. Vi trenger kvalifiserte svar, for vi vet ikke hvor vi er i status-hierarkiet.

Prosjektet skal gi svar på hvordan det står til med rekruttering og talentutvikling, hvordan media behandler bluesens image og mye mer.

– Alle svarene skal brukes i arbeidet med Bluesbyen Notodden og hvordan vi skal jobbe for å styrke posisjonen vår som Nordens og Europas blueshovedstad, sier Fjelle.

Bekymret over stadig eldre publikum

– Gjennom forskning skal vi skaffe oss verktøy for å bevare Notoddens posisjon som bluesby. Dette er stedsutvikling, understreker Fjelle.

– Vi er bekymret over at snittalderen på publikum øker og at det er relativt få, unge bluesartister i Norge i dag. Dette gjelder ikke bare på Notodden, men i alle bluesmiljøer vi kjenner til. Vi synes at musikken vi er så glade i fortjener et større og – ikke minst – yngre publikum. Der har vi en stor utfordring. Hvem skal drive Notodden Blues Festival videre etter oss, og hvordan sørger vi for at musikkformen holdes levende i neste generasjon, spør han.

– Vi ser at publikum på blueskonserter og festivaler har en høy snittalder - og enda verre: gjennomsnittsalderen på publikum øker hvert eneste år. Det bekymrer oss. Vi må rekruttere et nytt og yngre publikum. Det får vi ikke til hvis vi ikke samtidig utvikler unge bluestalenter som kan tiltrekke seg et jevnaldrende publikum. Forskning skal hjelpe oss å finne ut hva som kan gjøres. Det forteller daglig leder for Europas Blues Senter på Notodden, Espen Fjelle. 

Powered by Labrador CMS