Gir tro på frelse god helse?

Hvilken sammenheng er det mellom religiøs aktivitet og livstolkning og hvor god eller dårlig helse folk har? Et unikt forskningsprosjekt i Nord-Trøndelag skal forsøke å finne svar på dette.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Teolog og forsker Idar Kjølsvik ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) står i spissen for et stort forskningsprosjekt som skal bruke data fra helseundersøkelsen HUNT 3 for å finne ut mer om sammenhengen mellom helse og tro.

Forskere fra både HiNT, Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og Den norske kirke skal delta i arbeidet.

Helse-Frelse

- Vi skal se på sammenhengen mellom religiøs aktivitet og livstolkning og helsa til folk, og arbeidstittelen på forskningsprosjektet er Helse-Frelse, sier Idar Kjølsvik.

Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3) inviterer alle nordtrøndere til å la seg undersøke av helsepersonell og dessuten svare på flere anonyme spørreskjema om ulike forhold i livet deres.

Helseundersøkelsen er unik på verdensbasis på mange måter, og det er første gang at også spørsmål om kultur og livssyn er inkludert i spørreskjemaene folk skal svare på.

Dermed åpner det seg nye og spennende forskningsmuligheter både for teologer, psykologer, sosiologer, pedagoger og andre fagfolk.

"Dr. theol Idar Kjølsvik ved Høgskolen i Nord- Trøndelag skal lede forskningsprosjektet Helse-Frelse."

Dødsangst og tro

- De som deltar i HUNT 3 får utlevert et spørreskjema, der man blant annet skal svare på hvilket livssyn som ligger nærmest sitt eget, om man søker trøst hos Gud når livet blir tøft, om man er redd for å dø og om man har brukt alternativ behandling som håndspåleggelse eller bønn, forteller Idar Kjølsvik.

Kombinert med svarene på spørsmål om helse og livsstil andre steder i det anonyme spørreskjemaet kan dette bli til mange interessante forskningsprosjekter.

Fra Høgskolen i Nord-Trøndelag deltar forskere og fagfolk fra både kristendom, livssyn og religionsseksjonen og helsefagmiljøet, sammen med forskere fra HUNT og teologer fra Den norske kirken.

Et helt nytt forskningsfelt

- I styret for prosjektet sitter både biskop Finn Wagle i Nidaros bispedømme og sjefen for verdens største helseundersøkelse, professor Jostein Holmen.

Det viser hvor tverrfaglig dette prosjektet er, og at det derfor gir grunnlag for ny kunnskap om sammenhengen mellom livssyn og helse. Her åpnes det rett og slett et nytt forskningsfelt, sier Idar Kjølsvik.

Delprosjektene i Helse-Frelse skal ta for seg klinisk sammenheng mellom livssyn og fysisk sykdom, livssyn og mestring av kriser som alvorlig sykdom og møte med døden, livssyn og helse i forhold til gruppetilhørighet og sosiale strukturer og tro, helse og sykmelding.

Starter i 2008

- Datamaterialet er i ferd med å bli samlet inn i HUNT 3, og dette pågår fram til 2008. Da starter selve forskningsarbeidet med full tyngde, og prosjektet vårt går fram til 2010, sier Idar Kjølsvik.

- Da vet vi forhåpentligvis litt mer om hvordan tro og livssyn påvirker livet og helsa vår.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Nord-Trøndelag - Les mer

Powered by Labrador CMS