Snillere bedrifter i 2020?

Store bedrifter med kjente merkevarer blir mer samfunnsansvarlige mot 2020. Næringslivets verstinger vil bremse den positive utviklingen, spår BI-forsker Caroline D. Ditlev-Simonsen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Næringslivet er blitt stadig mer opptatt av sitt gode navn og rykte, eller omdømme som det nå så fint heter. Derfor er bedriftene også blitt opptatt av sitt samfunnsansvar.

Fredag 23. januar presenterte Regjeringen Stoltenberg II en egen stortingsmelding om Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi (St.meld. nr. 10 (2008-2009)).

Telenor fikk i 2008 merke medias ubehagelige søkelys da det ble avslørt kritikkverdige forhold hos selskapets underleverandører i Bangladesh.

Media bruker stadig mer spalteplass på skandaler og avsløringer av kritikkverdige forhold hos bedriftene.

Dette er en viktig drivkraft for å endre bedriftenes holdninger til samfunnsansvar. Bedrifter som havner på forsiden av Dagens Næringsliv eller Dagbladet, skjerper seg.

Samfunnsansvarets tre faser

Forsker og doktorgradsstudent Caroline Dale Ditlev-Simonsen ved Handelshøyskolen BI har fulgt utviklingen i bedriftens samfunnsansvar over tid.

Hun har identifisert tre utviklingsfaser i hvordan bedriftene forholder seg til samfunnsansvar.

Mange av bedriftene velger å innta en defensiv holdning til avsløring av skandaler knyttet til miljø eller arbeidsmiljø. De benekter at de har problemer, går offensivt ut mot angriperne og ser ingen grunn til å foreta seg noe.

I den neste fasen inntar bedriftene en reaktiv holdning til avsløringer av uheldige forhold. De kartlegger forholdene, innrømmer problemer og er innstilt på å samarbeide om å finne løsninger. De er langt mer ydmyke, og gir etter for press.

I fase tre inntar bedriftene en proaktiv holdning til samfunnsansvarsutfordringer. De er forberedt på at skandaler vil kunne skje, og ligger i forkant av problemene. De samarbeider med myndigheter og andre interessegrupper, og er innstilt på endre praksis for å redusere sannsynligheten for at skandaler oppstår.

- Mange norske bedrifter befinner seg fortsatt i fase 1, den defensive fasen. Men trenden går i retning av flere reaktive og proaktive virksomheter, konstarerer Ditlev-Simonsen, som er nestleder ved Senter for bedriftens samfunnsansvar ved Handelshøyskolen BI.

10 trender mot 2020

BI-forskeren har identifisert de sentrale drivkreftene knyttet til bedriftens samfunnsansvar frem mot 2020, og presenterer ti trender for bedriftens samfunnsansvar om 11 år.

 1. Økt interesse for og kjennskap til samfunnsansvar, uavhengig av finanskrisen. Det forventes mer av bedriftene.
   
 2. Større forståelse for utfordringene knyttet til samfunnsansvar, ikke minst dilemmaer og problemer.
   
 3. Mer rapportering av samfunnsansvar, og større åpenhet.
   
 4. The ”good guys”, de snille bedriftene blir bedre. Store bedrifter med kjente merkevarer vil påta seg ansvar utover det lovpålagte. Store bedrifter ønsker å samarbeide med myndighetene om å innføre strengere regler, som skal gjelde for alle.
   
 5. Næringslivets verstinger, ”the bad guys” er ikke så opptatt av samfunnsansvar, og vil selge sine produkter til lavere priser enn de ”snille gutta”.
   
 6. Interessen for samfunnsansvarlige produkter vil øke, men ikke like fort som veksten i den totale etterspørselen etter varer og tjenester.
   
 7. Internasjonale klimaavtaler vil bli implementert, og bedrifter som ligger i forkant vil få et konkurransefortrinn. Ellers går det sakte med å utvikle forpliktende internasjonale avtaler.
   
 8. Operasjoner i utviklingsland vil fremdeles være kompliserte i forhold til samfunnsansvar. Det blir viktigere å gjennomføre analyser og undersøkelser i forkant for å redusere sannsynligheten for feil og skandaler.
   
 9. Samfunnsansvar vil fortsatt være nært knyttet til omdømme. Bedrifter kommer fortsatt til å arbeide hardt for å bygge opp omdømme og redusere risiko ved å ta riktig samfunnsansvar.
   
 10. Det vil bli avdekket nye skandaler innen miljø og arbeidsforhold hos de snilleste gutta i klassen med jevne mellomrom. Avsløringer av skandaler vil føre til forbedringer. Bedriftene må være forberedt på å håndtere skandaler, de er uunngåelige. Verstingene har ikke noe omdømme å miste. De er heller ikke så kjente, og slipper derfor mye av søkelyset.

- Og hvor langt er vi så kommet i 2020?

- Dessverre ikke så mye lenger enn vi er i dag. Skal vi lykkes, må vi få til internasjonalt forpliktende avtaler med strenge sanksjoner mot overtramp og verstinger, konkluderer Caroline Dale Ditlev-Simonsen.

Referanse:

Artikkelen er basert på Caroline Dale Sitlev-Simonsens foredrag ”Trender i utvikling – Hvor er vi i 2020?”, presentert på Næringslivets bistandskonferanse 2009. Konferansen ble arrangert 4. februar 2009 av Innovasjon Norge og NHO.

Powered by Labrador CMS